Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.DPDetekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRTomka, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBPPodrobnosti témy1 / 1
4.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
5.BPDetekcia mliečnych proteínovKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1
6.
DP
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.DizPDeterminácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
9.
DizP
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktovČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
D-TEPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.DizPDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchovKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
12.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
13.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BPDrobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1