Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
3.
DP
Detekcia kofeínu ako markera kvality a obľúbenosti kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
6.
DP
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
7.
DP
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
8.BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DPDrobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1