Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPDegradačné procesy v priebehu zrenia živočíšnych produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPDetekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRTomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPDeterminácia účinkov humínových kyselín na zdravotný stav zajaca poľnéhoKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 3--
5.DPDeterminácia účinku endokriných disruptorov (alkylfenoly) na celulárne procesy Leydigových buniekKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 3--
6.BPDeterminácia účinku endokriných disruptorov (bisfenoly) na funkciu Leydigových buniekKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 3--
7.BPDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
8.DPDNA analýzy genotypov kukurice pomocou génovo špecifických markerovBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI, I-ATIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Červeňáková, V.
9.DPDNA analýzy genotypov ovsa pomocou génovo špecifických markerovBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI, I-ATIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPDNA analýzy identifikácie potravinových zdrojov sóje (Glycine).Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-BKI, I-BKIASPUPodrobnosti témy1 / 1 Kačmárová, N.
11.DizPDrieň obyčajný (Cornus mas) v prevencii diabetických komplikáciíCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPDynamika technologických parametrov skladovaného sladuMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--