Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BPEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
2.DP
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Environmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvierat
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--