Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPEnvironmentálne faktory ovplyvňujúce kolonizáciu rastlín patogénnymi baktériamiMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB, B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPEnvironmentálne polutanty ako indikátory oxidatívneho stresu u rýbKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 2--
3.DPEnzýmy v mede - optimalizácia metódy a testovanie zmien distatickej aktivity z hľadiska botanického a geografického pôvodu meduKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Vicianová, K.
4.BPEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPExpresia génu Bax u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, E.
6.BPExpresia génu Bcl-2 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mendelová, B.
7.BPExpresia génu Hsp70 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Žurbej, M.
8.BPExpresia génu Hsp90 u kryoprezervovaných spermií býkovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Geschwandtnerová, A.