Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPFenolické látky a antioxidačná aktivita bylinných likérovBajčan, D.Katedra chémie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPFenolické látky a antioxidačná aktivita bylinných likérovBajčan, D.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPFlourescenčné analýzy králičích kmeňvých buniek izolovaných z tukuChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Henželová, M.
5.BPFODMAP - fermentovateľné oligo, di a polysacharidy a ich význam v potravinárstveUrminská, D.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Fábry, V.
6.BPFunkcie prírodných toxických látok v rastlináchBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPFyziologické a kultivačné rozdiely medzi druhmi a genotypmi v rámci rodu BeauveriaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--