Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 2
--
3.
DP
Genetická biodiverzita fazule záhradnej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DP
Genetická biodiverzita pohánky jedlej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Jančov, M.
5.
DP
Genetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pohančeníková, T.
6.
DPGenetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DPGenetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
8.DizP
Genomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTSPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.
DizP
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
Gálová, Z.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
BP
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
11.
BP
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--