Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPGenetická diverzita fazule záhradnejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPGenetická diverzita kukurice siatejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Hromadová, Z.
3.DPGenetická diverzita sóje fazuľovejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Pavlíková, M.
4.DizPGenomická a proteeomická variabilita pohánky siatej a tatárskejBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.DizPGenomicko - proteomický polymorfizmus fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.)Gálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPGlutamáty a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínín aAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--