Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
2.DP
Hodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerov
Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Hodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
5.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Scholc, R.
6.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DizP
Hodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABT
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.DPHodnotenie kvality mäsa jahniat
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Hodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producentaBobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Szedlár, M.
12.
DP
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
13.BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Králiková, M.
14.BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Breja, K.
17.DPHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasuKatedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--