Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DP
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lenický, M.
2.
BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
3.
BPKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Martišková, L.
5.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovuAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
8.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovovAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
DP
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.DPKontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkovKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.DPKontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentovŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Klobušická, L.
13.
BPKontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovuKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Kontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNi
I-BKi
I-BKIA
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
15.BP
Kontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárni
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
16.
DP
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
Chrenek, P.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
17.DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
18.DP
Kvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientov
Bobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
19.
DPKvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
20.
DP
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Dúžeková, M.