Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Lenický, M.
2.BPKompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Balaž, E.
3.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.DPKontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchovKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DPKontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovuAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
Angelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DPKontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DPKontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkovMareček, J.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
DP
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
14.DPKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre deti
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
I-BKI
I-BKIA
FBPPodrobnosti témy1 / 1
15.
BP
Kontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárni
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
DP
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DPKvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Kvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.
Tkáčová, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKISPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
20.
DP
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1