Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DPKomunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Martišková, L.
3.DPKoncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcieSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.BP
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.BPKontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokality
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Kumulácia ortuti v orechoch
Harangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.DPKvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pilka, B.