Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPKoncentrácie environmentálnych polutantov a ich vplyv na zdravotný stav u zajaca poľnéhoKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 3--
3.BPKontaminácia vodných tokov na SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPKontrola a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumBystrická, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPKontrola kvality mrazených miasTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-BKIA, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPKontrola kvality skladovaných múk rôznej typológie a pôvoduMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPKontrola kvality skladovaných rastlinných potravín (podľa výberu študenta)Mareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 2--
8.DPKontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine a vnútorných orgánoch sladkovodných rýb z vybranej lokalityŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPKontrola obsahu vybraných rizikových prvkov v produktoch z morských rýbŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPKontrola vybraných chemických a senzorických parametrov v pekárskych výrobkoch určených pre celiatikovFikselová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-BKIA, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.DizPKryouchovávanie biologického materiálu živočíšnych genetických zdrojovChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABTFBPPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPKvalita a obsah ftalátov v balených mäsových výrobkochČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mesárošová, A.
14.DPKvalita jatočného tela a mäsa králikovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-MZVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Baláž, M.
15.DPKvalita klobás na báze zverinyČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Barna, R.
16.DPKvalita klobás z divinyČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPKvalita mäsa kurčiat a perličiekČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-MZVFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Hollý, R.
18.DPKvalita spermií baranov pôvodnej valaškyChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Macháč, M.
19.DPKvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPKvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPKvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPKvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPKvalita studničných vôd vo vybranom regióne SlovenskaStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPKvality mäsa ťažkých výkrmových ošípanýchČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FAPZPodrobnosti témy1 / 1 Murcina, V.
25.BPKvasinky z primárnych a sekundárnych zdrojov a ich vplyv na kvalitu vínaFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-VINBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPKyseliná octová – prídavná látka do potravínAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--