Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Palenčárová, L.
2.
DP
Mäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výživeKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pajer, M.
4.DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Medvecká, F.
5.
BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DizPMikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.DPMikroskopické analýzy spermií kohútovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DP
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
BPMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.BP
Mikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómii
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy0 / 2
--
16.
BP
Mliečne tuky
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
17.
BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Moderné možnosti využitia srvátky
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DizPModulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-PZBA
FBP
Podrobnosti témy0 / --
--
20.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika fazule
Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
21.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika slnečnice
Vivodík, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátovKatedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BP
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Valková, V.
28.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
DP
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mlieka
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.DP
Možnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.
Bojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
31.
BP
Možnosti využitia syrov v gastronómii
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Danová, N.
32.
BP
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mikúš, L.
33.
BP
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metódŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
34.
BPMožnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkovKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
35.
DP
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dundovičová, A.
36.
BP
Mykocenóza včelích produktovKatedra mikrobiológie (FBP)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Jánošíková, L.
37.DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
38.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vínKatedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BP
Mýty a fakty o mlieku
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--