Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPMetabolity vláknitých mikroskopických húb s bioaktívnym účinkomMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami kukuriceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
3.DPMetagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami slnečniceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPMetagenomická analýza pôdnych vzoriek po pridaní kompostov a dusíkatého hnojivaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPMetagenomické analýzy komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPMikrobiologický profil ejakulátu hospodárskych zvieratMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPMikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
9.DizPMikrobiota vína: Pozitívna a negatívna úloha v kvalite vínaKačániová, M.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPMikroskopické analýzy spermií kohútovChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPMikroskopické huby a mykotoxíny v procese výroby pivaFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPMikroskopické huby spôsobujúce zaplesnivenie syrovTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Némethová, M.
13.BPMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dičerová, K.
14.BPMikroskopické huby v atypických biotopochFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPMikroskopické porovnanie vybraných čerstvých a dopekaných pekárenských výrobkovFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Slyšková, R.
16.BPMliečne tukyČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPModerné spektrálne metódy využívané pri kontrole kvality a pôvodu alkoholických nápojovBajčan, D.Katedra chémie (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Šlosiarová, Š.
18.DizPModulačné účinky fytonutrientov vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu.Kolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBISPUPodrobnosti témy0 / ----
19.DizPMolekulárne a biochemické markery vo vzťahu k environmentálnym polutantomMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPMolekulárne analýzy diferenciácie potravinových zdrojov sóje (Glycine).Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-BKI, I-BKIASPUPodrobnosti témy1 / 1 Grešina, T.
21.DPMolekulárno-genetická analýza génu KERA v 4 rodinách s ochorením cornea planaMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPMolekulárno-genetická charakteristika fazule.Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABB, B-ABTBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPMolekulárno-genetická charakteristika ovsaBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mravik, M.
24.BPMolekulárno-genetická charakteristika pohánkyBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABB, B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPMolekulárno-genetická charakteristika repky olejnej.Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABB, B-ABTBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPMolekulárno-genetická charakteristika slnečnice.Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABB, B-ABTBSPUPodrobnosti témy0 / 1--
27.BPMolekulárno-genetická charakteristika sóje (Glycine).Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABB, B-ABTBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Slobodová, L.
28.DizPMolekulové a oxidatívne mechanizmy kryokapacitácieLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách rastlinného pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách rastlinného pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
31.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách živočíšneho pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v surovinách živočíšneho pôvoduTóth, T.Katedra chémie (FBP)I-MRVFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Čajková, S.
34.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Milotová, P.
35.BPMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Árvayová, V.
36.BPMožnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravináchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Cerovská, A.
37.DPMožnosti vstupu rezíduí chlórovaných pesticídov do potravového reťazcaMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Vidová, J.
38.BPMožnosti využitia fytonutrientov pri produkcii mäsových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
40.BPMožnosti využitia surogácie pri výrobe pivaFrančáková, H.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mikúš, L.
42.DizPMykobiota vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu so zameraním na rod PenicilliumFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPMykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--