Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Obsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DP
Obsah vybraných makrobiogénných prvkov v pastách používaných na výrobu nealkoholických nápojov
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
3.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Optimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnosti
Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DP
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 2--
6.DizPOptimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resources
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-PZBA
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
7.BPOvocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DizP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovaniaAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--