Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPObsah medi v zrne jačmeňa ozimného v závislosti od racionalizačných systémov hospodáreniaTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPOleje a tuky používané v gastronomických prevádzkachTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Grešíková, D.
3.DPOšetrenie jabĺk pred sušením ako nástroj zvyšovania kvality výsledného produktuMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNISPUPodrobnosti témy1 / 1 Buricová, A.
4.BPOxidačný status endotelových buniek.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 2--