Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeKatedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.
BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výživeKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
5.DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Tkáčová, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNiSPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
6.
DP
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Tomášiková, L.
7.DPPorovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajecKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
DPPorovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označenímČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
10.DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu1 / 1
11.
DP
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látokBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
DisP
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológieLibantová, J.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABTFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BPPotenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchBarboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sova, J.
14.
DP
Potravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
15.
DisP
Potravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
16.
BPPovojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DisP
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovaniaMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
19.
BPPrestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Csere, F.
20.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kohutová, D.
21.
DP
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1
22.
DP
Psychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Makovic, M.