Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BPPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľovStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-BKIAFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Čurlej, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Vojtek, M.
9.
BPPozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.DPProfil mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovuAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice letnejChňapek, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
DPProteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice špaldyChňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice tvrdejChňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--