Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.BPPeľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výživeKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.BP
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Čurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefaňák, M.
4.BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
5.
DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNISPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DPPorovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DP
Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajec
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označenímČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovaniaČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Vojtek, M.
11.DPPosudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látok
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DizP
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológie
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
13.BPPotenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchBarboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1
14.DPPotravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.DizPPotravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEP
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.
BP
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DizP
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovania
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
BPPrestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Csere, F.
20.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
21.DP
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
DP
Psychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1