Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
BP
Skladovanie potravín v gastronomických prevádzkach
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Skladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvalityMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimonová, N.
5.
BP
Sladové nápoje v gastronómii
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
6.
DPSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
DP
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovania
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
9.
BP
Sous vide príprava zeleniny.Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.BPSpôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkovBelej, Ľ.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
12.
DP
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvodu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
13.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbMiššík, J.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DP
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
Katedra mikrobiológie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1