Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPSenzorický profil vybranej tradičnej potraviny z vybraného štátu EÚ.Vietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kiacová, M.
3.DPSledovanie aktivity baktérií pri produkcií rastových látok prospešných pre rast rastlínMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Krempaská, K.
4.DPSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPSledovanie zmien textúry parených syrov počas skladovaniaČanigová, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPSlovenské genotypy strukovín ako významný potravinový zdroj makroelementovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPSlovenské odrody strukovín ako významný potravinový zdroj mikroelementovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
9.BPStanovenie kvality tukov pomocou rôznych analytických metódTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Kurucová, J.
10.DPSúčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbMiššík, J.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPSúčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Sojáková, B.
12.BPSvetová produkcia, charakteristika a senzorická analýza vín odrody Cabernet SauvignonKántor, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-VINBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Stanček, M.