Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BPSkladovanie potravín v gastronomických prevádzkachKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Skladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvality
Mareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Sladové nápoje v gastronómiiKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DPSledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovaniaHaščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
9.
BPSous vide príprava zeleniny.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.BPSpôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkovBelej, Ľ.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
DP
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvodu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Miššík, J.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--