Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | T | U | Ú | V | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPVláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňaMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Boldišová, D.
2.DPVláknité mikroskopické huby v zrnách pšeniceMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPVoda v potravinách a vo výžive človekaBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanovKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
5.DPVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DPVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
7.BPVplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde.Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
9.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu1 / -- Lončar, K.
10.DisPVplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycétyTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Foltinová, D.
11.DPVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
12.DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BIi
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPVplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmusStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Lóžiová, K.
14.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovovMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
16.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DPVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Gašparíková, R.
19.BPVplyv lokality na technologicke parametre jačmena sladovníckehoFrančáková, H.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-APbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPVplyv obsahu rizikových prvkov na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DPVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DPVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu1 / -- Kocifajová, K.
24.BPVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / ----
25.DPVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
26.DPVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
27.DPVplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPBystrická, J.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
28.DPVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DPVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
30.BPVplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Pecníková, M.
31.DPVplyv technologických úprav na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.Katedra chémie (FBP)I-TNiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
32.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Volčková, V.
33.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 2--
34.BPVplyv výživových faktorov na mikroorganizmy v ústnej dutine človekaKatedra mikrobiológie (FBP)--FBPPodrobnosti tématu0 / ----
35.BPVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu2 / 1 Štefáneková, M.
Répássyová, I.
36.BPVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
37.BPVýskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
38.DPVýskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu BeauveriaKatedra mikrobiológie (FBP)--FBPPodrobnosti tématu0 / ----
39.DPVýskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkochMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Mančíková, V.
40.DPVýskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Virágová, K.
41.DPVytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedincaŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
42.DPVytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedincaŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
43.DPVytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línieŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
44.BPVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Miková, M.
45.DPVyužitie chloroplast exkludujúcich primérov na analýzu rastlinného mikrobiómuMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
46.BPVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravínMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-APbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Dubjaková, T.
47.BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
48.BPVyužitie nanotechnológií pri produkcií potravínBelej, Ľ.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
49.BPVyužitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Tomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Čerteková, S.
50.BPVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Beňušová, L.
51.DPVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumBystrická, J.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Slivková, B.
52.BPVýznam a využitie kokosového orecha pre FAPZ výživa ľudíHarangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
53.BPVýznam bielkovín vo výžive človekaBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Strempeková, S.
54.BPVýznam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)Bystrická, J.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
55.BPVýznam hydinového mäsa vo výžive obyvateľstvaBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKbSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
56.BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / ----
57.BPVýznam tukov vo výžive človekaBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu1 / 1 Lehotská, Z.