Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazuleTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
2.
DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)--FBPPodrobnosti tématu
1 / --
3.DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
5.
DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
7.BPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
8.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
10.DPVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BIi
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
BPVplyv genotypu a pestovateľského prostredia na kvalitu kávyBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BPVplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovomMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
1 / --
Tisajová, M.
16.DPVplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grubárová, V.
17.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Czako, P.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
20.
DP
Vplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
21.BPVplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
23.
DP
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
24.
BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vínaCzako, P.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-VINBFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Jureňová, A.
26.
DPVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
27.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
28.DPVplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýbKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
29.
DP
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakového
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovomKatedra chémie (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
1 / --
32.
DP
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
DPVplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
37.
DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovCapcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu1 / 1
38.DPVplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
39.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Hašuľová, D.
40.
BP
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.BPVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
44.DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.DP
Výskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕn
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Artamonov, B. A.
46.
BP
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DP
Využitie a vplyv makovej bezlepkovej múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
DP
Využitie a vplyv ryžovej (bezlepkovej) múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
49.
BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
50.
BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Tomka, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
54.
DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1
55.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
56.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumKatedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
57.
BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
58.
BP
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
BP
Význam a využitie kokosového orechaHarangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
60.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--