Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Department of Chemistry (FBFS)B-VLUFAaFRDetails of topic
0 / 1
--
2.
DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUADetails of topic0 / 1--
4.
DTVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
5.BT
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
7.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
8.DTVplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1
--
9.DTVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
10.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
11.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
12.
DT
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
13.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-BII
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
14.
DisT
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic0 / 1--
15.
BT
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmusDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Lóžiová, K.
16.
BTVplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditáchMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
17.DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
18.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovovMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-VLU
FAaFRDetails of topic0 / 1--
19.DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
20.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
21.
DT
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekLukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Czako, P.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
23.DT
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Department of Animal Physiology (FBFS)--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
25.DT
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
26.DT
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCSUA
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / --
28.
DisT
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1--
29.
BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1--
30.
BT
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFS
Details of topic
1 / 1 Dianová, L.
32.
DTVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
33.DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1 Bažány, D.
34.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
35.
DT
Vplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckehoSolgajová, M.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
36.
DTVplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníkaSolgajová, M.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic
1 / 1
Valachovič, D.
37.
DT
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobkuDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
39.
DT
Vplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkov
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
40.BTVplyv redukcie hrozna na kvalitu vínaCzako, P.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
41.
DT
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
42.
DT
Vplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudoceráliíVollmannová, A.
Department of Chemistry (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / 1--
43.DT
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
Vollmannová, A.Department of Chemistry (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
44.
DT
Vplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
I-FSC
SUADetails of topic0 / 2
--
45.
DT
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1--
46.
DT
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DP
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
47.
DT
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)Mareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Vplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýbPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTGFBFSDetails of topic
0 / 1
--
49.
BT
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Department of Microbiology (FBFS)B-ABTBSUA
Details of topic
0 / 1
--
50.
BT
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
51.
DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
52.
BT
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovJavoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUA
Details of topic
0 / 1--
53.
DTVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
54.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
55.DT
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
Dráb, Š.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
56.DT
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / --
Hašuľová, D.
57.
BT
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFSDetails of topic2 / 1
58.BT
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómii
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
1 / 1 Miková, S.
59.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
60.
DisT
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Department of Chemistry (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / ----
61.
BT
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
62.BT
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
63.
DT
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduDepartment of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
64.
DT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
SUA
Details of topic
0 / 1
--
65.DTVytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedincaDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
66.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
67.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
68.
BT
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojov
Solgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic0 / 1--
69.
BTVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1
--
70.
DTVyužitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktovBojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
71.
BTVyužitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvodu
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
72.
BT
Využitie bakteriocínov pri balení poravínDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
1 / 1
Miková, M.
73.
BT
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Bobko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
74.DisTVyužitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľovVietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravínDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / 1
76.
BTVyužitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.Mendelová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTGFBFSDetails of topic
0 / 1
--
77.BTVyužitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátovDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
78.
BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
79.DisT
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
80.BT
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
81.DT
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
82.
BT
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 2
--
83.
BT
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Tomka, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic1 / 1
84.
BT
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Farbjaková, M.
85.DTVyužitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFSDetails of topic
1 / 1
86.
BT
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii Srbska
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
1 / 1 Privizer, A.
87.DT
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierok
Mendelová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
88.
BT
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / 1
89.DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Department of Chemistry (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
90.BT
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Haščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-MZV
B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1--
91.BT
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-VLU
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
92.
BTVýznam bielkovín vo výžive človekaDepartment of Chemistry (FBFS)B-VLU
FAaFR
Details of topic1 / 1
93.
BT
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Department of Chemistry (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
94.
BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic0 / ----
95.
BT
Význam tukov vo výžive človeka
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--