Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Boldišová, D.
2.BP
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1--
3.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
4.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
5.DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeKatedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Kročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
11.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
Lončar, K.
12.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DP
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BII
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
15.DizP
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BPVplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
17.BPVplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditáchKatedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.DPVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Gašparíková, R.
23.BPVplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vínaCzako, P.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
24.
DP
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Antoničová, J.
25.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
29.
DizPVplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Dianová, L.
33.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
34.DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Bažány, D.
35.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
36.
DP
Vplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckehoSolgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
37.
DP
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníkaSolgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DP
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobku
Bobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
DP
Vplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkovMareček, J.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
42.
DP
Vplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudocerálií
Vollmannová, A.
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
Vollmannová, A.Katedra chémie (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
44.
DP
Vplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
45.DPVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.DPVplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPKatedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
47.
DP
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BPVplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýbPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BPVplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
50.BP
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovín
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pecníková, M.
51.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Volčková, V.
54.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 2--
55.
DP
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pivodová, D.
56.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
57.
BP
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
2 / 1
Štefáneková, M.
Répássyová, I.
58.
BP
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómii
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
59.BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
60.
DizPVýskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormiKatedra chémie (FBP)D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / ----
61.BPVýskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
62.BPVýskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
63.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
64.
BP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Martincová, M.
65.
DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické hubyKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
66.
DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkochMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mančíková, V.
67.
DP
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Virágová, K.
68.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedincaŽidek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
69.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
70.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línieŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
71.
BP
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
74.
BP
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvodu
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
75.BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Miková, M.
76.
BP
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dzurjovčin, S.
77.DizP
Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
Vietoris, V.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
78.
BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
79.
BP
Využitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.
Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
81.BPVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravínKatedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
FBPPodrobnosti témy1 / 1
82.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DizP
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Lukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravínBelej, Ľ.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
85.
DP
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BP
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
87.BPVyužitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Čerteková, S.
88.
BP
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
89.
DP
Využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.
Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Koláriková, V.
90.
BP
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii Srbska
Ducková, V.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
91.
DP
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierok
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
92.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Beňušová, L.
93.DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Slivková, B.
94.BPVýznam a nutričné zloženie kozieho mäsaKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
B-VLU
FAPZPodrobnosti témy0 / 1
--
95.
BP
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-VLU
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
BP
Význam bielkovín vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1 Strempeková, S.
97.
BPVýznam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
99.BP
Význam tukov vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1