Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPVariabilita chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormiBystrická, J.Katedra chémie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.BPVčelí jed - možnosti využitia, prínosy a rizikáKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kajanová, A.
3.BPVčelí vosk - možnosti využitia, prínosy a rizikáKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Troppová, V.
4.DPVláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňaMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Boldišová, D.
5.DPVláknité mikroskopické huby v zrnách pšeniceMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPVoda v potravinách a vo výžive človekaBystrická, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPVplyv a kontrola environmentálnych faktorov na obsah a chemickú skladbu bioaktívnych zložiek cesnaku medvediehoBystrická, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
8.DPVplyv aplikácie extraktu Pamajoránu obyčajného (Origanum vulgare L.) na reprodukčné parametre králikovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Galovičová, L.
9.DPVplyv aplikácie kompostov a minerálneho hnojenia na komunitu mikroskopických húb v pôde a na koreňoch kukuriceMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.DizPVplyv aromachologických stimulov ako faktor výberu a preferencie vybraných modelových potravínVietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
13.DizPVplyv extraktov bylín a korenín na potravinársky významné vláknité mikromycétyTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Foltinová, D.
14.DPVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
15.DPVplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABI, I-BIIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPVplyv genetického zdroja lupiny bielej (Lupinus albus) na obsah makro a mikroelementovVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
18.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovovMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakochMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPVplyv lokality na technologicke parametre jačmena sladovníckehoFrančáková, H.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPVplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
24.DizPVplyv pergy na kvalitu mäsa a produkciu vajec Japonských prepelíc (Coturnix japonica)Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / ----
25.BPVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / ----
26.DPVplyv polyfenolov na ovariálne funkcie in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
27.DPVplyv prídavku farebných odrôd zemiakov na technologickú kvalitu pšeničného cesta a chleba.Tokár, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Orendáč, K.
28.DPVplyv prídavku fytonutrientov na ukazovatele kvality mäsových výrobkovBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
29.DPVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / ----
30.DPVplyv prídavku rôznych druhov olejov na technologickú kvalitu pšeničného cesta a chleba.Tokár, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mikolášová, L.
31.BPVplyv redukcie hrozna na kvalitu vína odrody DunajMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-VINBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Lichnerová, K.
32.BPVplyv rizikových prvkov na ľudský organizmusStanovič, R.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mozola, A.
33.DPVplyv rôznych druhov a koncentrácií medu na technologické vlastnosti medových cukríkovKňazovická, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kožová, L.
34.DPVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPVplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPBystrická, J.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
36.DizPVplyv skladovania a balenia na trvanlivosť a zmeny obsahových zložiek výrobkov z cereáliíMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / ----
37.BPVplyv spôsobu chmelenia na vybrané kvalitatívne parametre pivaDráb, Š.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Kováčová, Z.
38.DPVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPVplyv sulfonylmočovinových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potenciálnych producentov aflatoxínovTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Dobrovodská, E.
41.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Volčková, V.
42.DPVplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy2 / 2 Tlčiková, F.
Roobová, V.
43.BPVplyv výživových faktorov na mikroorganizmy v ústnej dutine človekaKatedra mikrobiológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
44.BPVyhodnotenie vybraných fyzikálnych ukazovateľov pri rôznych spôsoboch tepelného spracovania mäsa.Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPVyhodnotenie vybraných fyzikálnych ukazovateľov pri rôznych spôsoboch tepelného spracovania mäsa.Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGSPUPodrobnosti témy1 / 1 Suran, M.
46.BPVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy2 / 1 Répássyová, I.
Štefáneková, M.
47.BPVýroba a kvalita domácich mäsových výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Agócs, G. P.
48.DPVýroba a vlastnosti sladov z pšenice a ovsaFrančáková, H.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
49.BPVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
50.DizPVýroba hroznových muštov so zvýšeným obsahom zdravotne prospešných fenolických zlúčenín s antioxidačným účinkomVietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
51.DPVýskyt a zastúpenie mikroskopických húb v procese výroby a skladovania peľových konzervMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Panáková, S.
52.DPVýskyt dsRNA vírusových častíc u húb z rodu BeauveriaKatedra mikrobiológie (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / -- Šebeňa, M.
53.DPVýskyt mikroskopických húb v hrozne a medziproduktoch výroby vína so zameraním na rod AlternariaMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Vavreková, S.
54.DPVýskyt potenciálnych producentov deoxynivalenolu v jačmeni určenom na výrobu sladuMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Csillag, V.
55.DPVýskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkochMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mančíková, V.
56.DPVýskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Virágová, K.
57.DPVýskyt zástupcov rodu Fusarium vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Sýkorová, S.
58.DizPVysledovateľnosť potravín použitím „Big data“ prístupov.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
59.BPVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Miková, M.
60.DPVyužitie bielej muštovej odrody hrozna na produkciu netradičných druhov vínKántor, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
61.BPVyužitie drobného ovocia pri výrobe ovocných dezertovMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Hnidzíková, D.
62.DPVyužitie chloroplast exkludujúcich primérov na analýzu rastlinného mikrobiómuMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Žácka, N.
63.BPVyužitie jedlých kvetov v gastronómiiMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPVyužitie menej známych druhov zeleniny v gastronómiiMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Divekyová, L.
65.BPVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravínMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dubjaková, T.
66.DizPVyužitie nutrigenomických dát pri tvorbe „učiaceho sa stroja“ vhodného na ovplyvňovania správania konzumentov za účelom eliminácie príjmu rizikových zložiek potravy.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPVyužitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Tomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Čerteková, S.
68.BPVyužitie tekvice mošusovej v gastronómiiMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Nováková, S.
69.BPVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)FBPPodrobnosti témy1 / 1 Beňušová, L.
70.DPVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumBystrická, J.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / -- Slivková, B.
71.BPVýznam baktérií rodu Pseudomonas ako potenciálnych antagonistov s bioregulačnými účinkamiMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
72.BPVýznam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)Bystrická, J.Katedra chémie (FBP)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
73.BPVýznam hydinového mäsa vo výžive obyvateľstvaBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mihaliková, D.
74.BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / ----
75.BPVýznam rodu Dipodascus v potravinárstveTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čížová, J.