Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazule
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomKatedra chémie (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
3.DPVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
6.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
7.
BP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mihalcová, Z.
10.DPVPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Vplyv genotypu a pestovateľského prostredia na kvalitu kávyKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / --
--
15.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / -- Tisajová, M.
16.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
17.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vínaCzako, P.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / --
20.DPVplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BPVplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BPVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / --
--
23.
DP
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
24.
BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DPVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Jureňová, A.
26.DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýbKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
29.
DP
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakového
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-ABIFBPPodrobnosti témy1 / 1
30.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Vrbická, P.
31.DP
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy1 / -- Gajdušeková, S.
32.
DP
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Árvay, J.Katedra chémie (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
34.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
36.DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
37.
DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
38.DP
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Hašuľová, D.
40.
BP
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
41.
BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
43.
DPVýskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.DPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické hubyMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DP
Výskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕn
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
46.
BP
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Mániková, K.
47.
DP
Využitie a vplyv makovej bezlepkovej múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
48.
DP
Využitie a vplyv ryžovej (bezlepkovej) múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
49.
BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
51.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
53.
BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.DPVyužitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitusKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
57.
BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZVFAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
58.BPVýznam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveriHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Význam a využitie kokosového orecha
Harangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
60.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--