Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
2.DP
Zdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Šár, K.
3.DP
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Petrus, P.
4.
BPZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / ----
5.DP
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Tkáčová, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.BPZmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kačmár, M.
7.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaKatedra chémie (FBP)B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DPZmrazovanie oocytov hovädzieho dobytkaKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
1 / 1