Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPZákladné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Mazanová, V.
2.BPZákladné nutričné charakteristiky králičieho mäsaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / ----
3.BPZdravotné riziká nadmerného používania syntetických farbív pri výrobe nápojovMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kluková, N.
4.BPZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / -- Balkóová, B.
5.DPZmeny komunity baktérií v pôde po aplikácie herbicídov Linurex a TeridoxMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPZmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovaniaTkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-BKIA, I-TNIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Hajmásyová, S.
7.DPZmeny kvality bryndze počas skladovaniaDucková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI, I-TNIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
8.DizPZmeny kvality nových typov konzumných zemiakov (Solanum tuberosum, L.) a sladkých zemiakov (Ipomoea batatas, L.) z hľadiska skladovania a potravinárskeho spracovaniaMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti témy0 / ----
9.DizPZmeny obsahu vybraných bioaktívnych látok v sladkých zemiakoch (Ipomoea batatas L.) v závislosti od agroenvironmentálnych faktorov a technologických postupov spracovaniaMusilová, J.Katedra chémie (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPZmeny oxidačnej stability vybraných mäkkých mäsových výrobkov počas chladiarenského skladovaniaBobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy1 / 1 Dian, M.
11.BPZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPZmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, M.
13.DPZmrazovanie oocytov hovädzieho dobytkaChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)FBPPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPZmrazovanie oocytov hovädzieho dobytkaChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPZmyslové hodnotenie a senzorické profily jedlých kvetov.Vietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Vargová, P.
16.BPZmyslové hodnotenie microgreens.Vietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)SPUPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, D.