Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Kročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DP- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
3.BPAbruskulárne mykorízne hubyMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.BP
Akrylamid v potravinách
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / ----
5.
BP
Aktívne a inteligentné spôsoby balenia rýb
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tóthová, V.
6.
BPAnalýza chemických komponentov v muštochTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grolmusová, M.
7.
DisP
Analýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externá
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.DPAnalýza kvality podzemných vôd na strednom SlovenskuStanovič, R.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
9.
DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
10.
BP
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
12.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.BPAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
BP
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Harisová, K.
16.
DisP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)D-MBI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Zajác, P.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
DisP
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby piva
Urminská, D.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Šimková, P.
22.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BPAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
24.
DP
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
25.
BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mrvová, M.
26.DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.BPAntimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkovPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
28.
BP
Antinutričné látky strukovínKatedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
29.BP
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-VINBFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
32.
BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotíkHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Grežo, D.
33.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
34.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
BP
Bezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
36.BPBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
Husarčíková, D.
37.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.
BP
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu pivaSolgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mátyusová, L.
39.
DP
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Kozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
41.
DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
42.
BP
Bioaktívne látky v bylinných čajoch
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Taliga, T.
43.
BP
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvoduMusilová, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
44.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
BP
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Gálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cverenkárová, S.
46.BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1
47.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
48.
BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
49.BPCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmovKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.DPCibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.
DPDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
52.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
53.
DP
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Farkasová, S.
54.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Detekcia mliečnych proteínov
Zajác, P.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.DPDetekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
57.
DPDetekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
58.DisPDeterminácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DisP
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
D-TEP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
60.DisPDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchovKováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBIFBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
61.BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Magdolen, G.
63.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
64.BPDrobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
65.
DisPEfektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
66.
BP
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencieHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
67.DPEndogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvoduMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIA
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Baumgartnerová, J.
70.
BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
72.BP
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
BP
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
74.
BP
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
75.
BP
Falšovanie alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
76.
BP
Fytohormóny v obilnináchKatedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
78.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
79.
DPGenetická biodiverzita fazule záhradnejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABi
I-ATI
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
80.DPGenetická biodiverzita pohánky jedlejKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Jančov, M.
81.
DP
Genetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Balážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pohančeníková, T.
82.
DP
Genetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermiKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
83.
DPGenetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
84.
DisP
Genomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)
Balážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABTSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
85.
DisP
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chutiKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
87.
BPGlutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdyMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
89.DPHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.
DP
Hodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerov
Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
93.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
94.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.DisP
Hodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerov
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.
DP
Hodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DPHodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producenta
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNiSPUPodrobnosti tématu
1 / 1
99.
DP
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkovTkáčová, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKi
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
100.
BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
101.
BPHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOVČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.BPHodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Breja, K.
103.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
DPHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
105.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovKatedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
106.
BP
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Trenčan, D.
107.
BPCharakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Katedra chémie (FBP)
B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
108.DP
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.
Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABi
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bédiová, N.
109.
BP
Charakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkov
Bobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Riečanová, R.
110.
BP
Charakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiska
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABb
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
111.
BP
Charakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiska
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
112.BPCharakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTB
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
113.BPCharakteristika proteínov kravského mliekaZajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKpFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balážová, D.
115.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
116.
BP
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Šimková, L.
117.BPChemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochFikselová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
BP
Chemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
119.
BPChemické zmeny potravín počas tepelnej úpravy
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
120.
DisP
Chitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresuLibantová, J.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABT
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
121.
DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Škultéty, M.
122.DPIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
123.
DisP
Identifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DP
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Csicsay, V.
125.
DisP
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externáFikselová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
126.
DP
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
127.
DPKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Lenický, M.
128.
BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmovMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balaž, E.
129.BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1
131.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
132.
DP
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Angelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
134.
DPKontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovovAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
135.DP
Kontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
136.
DP
Kontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
137.
DPKontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
138.
DP
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentovŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1
139.
BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.DP
Kontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre deti
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNi
I-BKi
I-BKIA
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
141.
BP
Kontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárniMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
142.DP
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Duchajová, A.
143.
DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
144.
DPKvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
145.
DP
Kvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKiSPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
146.
DP
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Dúžeková, M.
147.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Palenčárová, L.
148.
DP
Mäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výživeHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
150.DPMetagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Medvecká, F.
151.
BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Cvanciger, D.
152.
BP
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Zajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Rešková, K.
153.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
154.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniekFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
155.
BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
156.
BPMikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
157.
DisP
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEPFBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
158.
DP
Mikroskopické analýzy spermií kohútov
Chrenek, P.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
159.DPMikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺkKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
BP
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dičerová, K.
161.BP
Mikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómii
Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
162.
BP
Mliečne tuky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
163.
BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
164.
BP
Moderné možnosti využitia srvátky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Javorčeková, M.
165.
DisP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBA
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
166.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika fazule
Vivodík, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
167.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fedorenko, D.
168.BPMolekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
169.
BPMolekulárno-genetická charakteristika slnečnice
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
170.DP
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
171.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazciMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Čajková, S.
172.
BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazci
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
173.
BPMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
174.
BP
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
175.
DP
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
176.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
177.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Vallová, V.
178.
DP
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mlieka
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
179.
DP
Možnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
180.
BP
Možnosti využitia syrov v gastronómii
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Danová, N.
181.
BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
182.BPMožnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
BP
Možnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkovBobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.DPMykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci VrbovéFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dundovičová, A.
185.
BP
Mykocenóza včelích produktov
Barboráková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-SCHFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
186.DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra mikrobiológie (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vrábel, F.
187.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vínFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
189.
BP
Mýty a fakty o mlieku
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Bučková, M.
190.
DP
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sóje
Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.BPNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
193.
BPNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
BPNutričné a antinutričné zložky múkyTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-PTGSPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
195.
DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
196.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
197.
BP
Obsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
198.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
199.
DP
Optimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnosti
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
DP
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
201.
DisP
Optimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resourcesKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-PZBA
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
202.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
203.
DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Kopecká, A.
204.
DisP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)D-TEP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.
DP
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniekLukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
207.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.BPPeľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
209.
BP
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Štefaňák, M.
210.
BPPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesKatedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
211.DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
212.DPPorovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
213.
DP
Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajec
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
214.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
215.
DP
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označením
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
216.
DPPosúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovaniaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Vojtek, M.
217.
DP
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látokBobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
218.
DisP
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológie
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
BP
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilninách
Barboráková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
220.DPPotravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
221.DisP
Potravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
222.BP
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
223.
BPPozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Turčáková, M.
224.
DisP
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovaniaMareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEPSPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
225.
BP
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Csere, F.
226.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
227.DPProfil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
228.
DPPsychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitroDucková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
229.
DisP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABTFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
230.
DisP
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Slamečka, J.Fakulta biotechnológie a potravinárstva
D-BIO
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
231.
BP
Riziká interakcie obal - potravina
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
232.
BPRiziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
233.
BP
Riziká tepelnej úpravy potavín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
B-BKb
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
234.BPRiziká z dovážaných potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
235.
BPRiziká z extra spracovaných potravínKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
236.
BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fedorková, S.
237.
BPRizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človekaKatedra chémie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
238.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
239.
BPRizikové prvky vo vodáchStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Javorský, J.
240.
DP
Rizikové prvky v orechoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
241.
BPSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pavlov, T.
242.BP
Skladovanie potravín v gastronomických prevádzkach
Mareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
243.
BPSkladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvalityKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanovKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Šimonová, N.
245.
BP
Sladové nápoje v gastronómii
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
246.DPSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochStanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.
DP
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovaniaKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
248.DP
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
249.
BPSous vide príprava zeleniny.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTGFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
250.BP
Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
251.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Kročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
252.
DP
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvodu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
253.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.
DP
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
255.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Játiová, M.
256.
DP
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
257.BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
258.
DPTechnológia výroby a využitie sušených rajčiakov.Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
259.
DP
Technologická kvalita súčasne pestovaných odrôd jačmeňa sladovníckehoKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
260.
BP
Technologická úprava pekárskych výrobkov mrazením a ich skladovanie (výhody, riziká)
Mareček, J.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
261.
DP
Technologické využitie povojníka batatového v potravinárstveKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
BP
Tetracyklín protekčné proetíny
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
263.BPTranskriptomická analýza mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
264.
DP
Translokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húb
Katedra chémie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
265.DPÚčinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bertová, L.
266.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
267.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 3--
268.BPÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
269.
BP
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1
270.DP
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1
271.
BP
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
272.DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
273.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fuzyová, E.
274.DPVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.BPVplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôdeJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
276.BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
277.BPVplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
278.DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
279.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
280.DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / --
281.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
282.
DP
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
283.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BIi
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
284.DisPVplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEPFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
285.
BPVplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lóžiová, K.
286.BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
287.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
288.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
289.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
290.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.
DPVplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Gašparíková, R.
292.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vínaKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
293.
DP
Vplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZPodrobnosti tématu1 / 1
294.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
295.DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
296.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKiSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
297.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
1 / -- Kocifajová, K.
298.
DisP
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
299.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
300.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
301.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermiíKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
302.DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátovTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
303.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
304.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
305.
DP
Vplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Solgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
306.
DP
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníka
Solgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Valachovič, D.
307.
DP
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobku
Bobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNi
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
308.
DP
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Kročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
309.
DP
Vplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
310.
BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Czako, P.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
311.
DP
Vplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudoceráliíVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
312.
DP
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlináchVollmannová, A.Katedra chémie (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
313.
DP
Vplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
314.DPVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
DP
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPLidiková, J.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.
DP
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
317.
BP
Vplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýb
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
319.
BP
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínKatedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
320.DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
321.BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
322.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Volčková, V.
323.
DPVplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 2
--
324.
DP
Vplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
325.
DPVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
326.
BPVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
2 / 1
Štefáneková, M.
Répássyová, I.
327.BPVýroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómii
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Miková, S.
328.
BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
329.DisPVýskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Katedra chémie (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti tématu0 / --
--
330.
BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
331.
BPVýskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
332.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
333.
BP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
334.DPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
335.DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mančíková, V.
336.
DP
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu1 / 1
337.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
338.DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
339.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línieŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
340.
BP
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojovSolgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
341.BP
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
342.
DP
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
BPVyužitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvoduBojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
344.BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
345.
BP
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Bobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
346.
DisPVyužitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
347.BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kostúr, M.
348.
BP
Využitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
BPVyužitie mikroskopických húb v produkcii potravínMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-APbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dubjaková, T.
351.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
352.
DisP
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
BP
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravínBelej, Ľ.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
354.DP
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
355.
BP
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 2
--
356.
BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Tomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti tématu1 / 1
357.BP
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
358.
DPVyužitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
359.
BP
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii Srbska
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Privizer, A.
360.
DP
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierok
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
361.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Beňušová, L.
362.DPVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumKatedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Slivková, B.
363.
BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsaHaščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
364.
BP
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveriKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-VLU
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
365.
BPVýznam bielkovín vo výžive človekaLidiková, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
366.
BP
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
367.
BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu0 / ----
368.BPVýznam tukov vo výžive človekaKatedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lehotská, Z.
369.DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
370.
DP
Zdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Šár, K.
371.
DP
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Petrus, P.
372.
BP
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
373.
DP
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
374.
BP
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
375.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
376.DP
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Frohnová, V.
377.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
378.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----