Přehled vypsaných témat - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DP- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
DP
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zrenia
Kročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
3.
BP
Abruskulárne mykorízne huby
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
4.
BP
Analýza chemických komponentov v muštochTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BPAnalýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
8.
BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.
BPAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
12.
BP
Analýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
13.
BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.BPAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
15.
DP
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojnícTokárová, K.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
16.BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
DP
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
20.BPAntibiotická rezistencia u baktérií všeobecne považovaných za bezpečnéKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Heldesová, K.
21.BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.BPAplikácia 2D elektroforézy pri analýze proteómu cereáliiChňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.BPAutentifikácia biopotravínBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
25.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Belaň, Š.
26.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
27.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
28.
DP
Bezpečnosť a kvalita výsledného produktu spontánneho kvasenia a kvasenia s využitím aktívnych suchých kvasiniek
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DPBezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovovTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mičániová, N.
30.
DP
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
31.DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
33.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
35.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
37.
BPCelogenómové sekvenovanie mikroorganizmovMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
38.
DPDetekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DP
Detekcia kofeínu ako markera kvality a obľúbenosti kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Tomka, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATIFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DP
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
44.DP
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Kováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.BPDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduKatedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
46.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
48.
BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Maňová, M.
49.
BP
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
50.
DP
Endogénna mykocénoza pšenice slovenského pôvodu so zameraním na toxinogénny rod PenicilliumKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Frantová, D.
51.
BP
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
52.
DP
Environmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvieratKováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
BPEnzymatické mechanizmy rezistencie baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
54.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
55.
BP
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
56.
BP
Falšovanie a autentifikácia kávy a výrobkov s prídavkom kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Brenesselová, A.
57.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
58.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
59.BPGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
60.
DPHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
61.
DP
Hodnotenie oxidačnej stability chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej siliceAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
62.
DP
Hodnotenie vybraných zložiek kávy s antioxidačným potenciálom
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
63.
BP
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človeka
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
64.
BP
Charakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človekaKatedra chémie (FBP)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
65.DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
66.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
67.
BP
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
68.
DP
Cholesterol v kurčacom mäse po aplikácii rozličných druhov a kombinácie rastlinných silíc
Angelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Martišková, L.
71.DPKoncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcieSlanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BP
Kontaminácia vodných tokov na SlovenskuKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
73.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medovŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
BP
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
75.
BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokality
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.DP
Kumulácia ortuti v orechoch
Harangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
77.DP
Kvalita spermií baranov zošľachtenej valašky
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
78.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravinách
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Palenčárová, L.
79.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pajer, M.
80.
DPMetagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
81.
BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.
BP
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markerom
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
84.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
85.
BPMikrobiologickí škodcovia v skladochKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
86.BP
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
87.
BPMliečne tuky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
88.
BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
89.
BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
90.BP
Modulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
DP
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
93.DPMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Mikúš, L.
95.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vínKatedra mikrobiológie (FBP)I-TNiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
DPMykotická diverzita v procese výroby bielych vínFelšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
97.
BPNetradičné druhy obilnín a ich využitie v gastronómii.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
98.
BP
Netradičné druhy ovocia a ich využitie v gastronómiiKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
99.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Katedra chémie (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
100.
BP
Nutričné hodnotenie potravín pri príprave regionálnych pokrmov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
101.DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
102.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
103.
DP
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
104.
DP
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdraviaKatedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
105.BP
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
BP
Obsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Árvay, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
BP
Obsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Gánovská, S.
108.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
110.
DP
Oxidačná stabilita chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Angelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
111.
DP
Oxidačná stabilita mrazených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Angelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
112.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Babulicová, M.
113.DPPCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
BPPerspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuČurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
115.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
116.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
117.DP
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Chňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-BKIA
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
DP
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézyChňapek, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
119.
DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
120.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Turčáková, M.
121.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
122.
DP
Profil mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
123.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice letnej
Chňapek, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
124.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice špaldyKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice tvrdej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.BPRegionálna distribúcia zloženia zásobných bielkovín pšenice letnejKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
127.
DisP
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
D-BIO
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
128.BPRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
129.
BP
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
BP
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / -- Lanczová, V.
131.BP
Riziká vzniku akrylamidu v potravinách
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1
132.
BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DP
Rizikové kovy v pistáciach
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
134.
DPRizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodínMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu1 / -- Kemiačová, L.
135.BP
Rizikové kovy v semenách tekvice
Katedra chémie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
136.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmusStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
137.DP
Rizikové prvky v orechoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
138.BP
Rybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látok
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
139.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
140.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
141.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbMiššík, J.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
BPSúčasné trendy v príprave pokrmov.Kolesárová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bojdová, A.
143.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
144.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Trebichalský, P.Katedra chémie (FBP)B-VINBSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
145.
BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
146.
BP
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
147.
BP
Trend využívania syntetických sladidiel v potravináchKatedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
148.DPÚčinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Slížik, M.
149.BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 3--
150.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 3--
151.BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
152.
BP
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
153.
DP
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazuleTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)I-TNiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
154.
DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / --
155.DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABiFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
156.BPVplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
157.DPVplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
159.BPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABb
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu0 / ----
160.DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
161.
BP
Vplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
162.
DP
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
163.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BIi
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
164.
BPVplyv genotypu a pestovateľského prostredia na kvalitu kávyBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditáchMašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APb
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
166.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu0 / ----
167.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
1 / --
Tisajová, M.
168.
DP
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grubárová, V.
169.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vínaCzako, P.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
170.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
171.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu1 / --
172.
DP
Vplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Melušová, Z.
173.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
174.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
175.
DP
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
176.BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
177.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jureňová, A.
178.DPVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
179.
DPVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.DP
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýb
Kováčik, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
181.DP
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakového
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
182.BPVplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
183.
DP
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
1 / --
Gajdušeková, S.
184.
DP
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
186.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbSPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
187.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
188.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 2
--
189.
DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABiFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
190.
DPVplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnomTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
191.
DPVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Hašuľová, D.
192.
BP
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.BPVýskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostovJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
195.
DPVýskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvoduFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
196.DPVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické hubyMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Sodivarová, E.
197.
DP
Výskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕn
Barboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
198.
BPVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Mániková, K.
199.
DP
Využitie a vplyv makovej bezlepkovej múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Kolesárová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
200.
DP
Využitie a vplyv ryžovej (bezlepkovej) múky na kvalitu trvanlivého pečiva.Kolesárová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNi
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
201.
BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.
BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravínPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
205.BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
206.
DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu1 / 1 Kaľatová, V.
207.
BPVyužitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
208.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
209.BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
210.
BPVýznam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveriHaščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
211.
BP
Význam a využitie kokosového orecha
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
212.
BP
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / --
--
213.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneStanovič, R.Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Duchonová, A.
214.
BP
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu
0 / --
--
215.
BP
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
216.BPZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vajda, O.
217.DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
218.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----