Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.DT- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Abruskulárne mykorízne huby
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Akrylamid v potravináchDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
5.
BT
Aktívne a inteligentné spôsoby balenia rýbPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
FBFS
Details of topic1 / 1 Tóthová, V.
6.
BT
Analýza chemických komponentov v muštoch
Department of Chemistry (FBFS)
B-VINBSUADetails of topic
1 / 1
7.
DisTAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáGolian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFSDetails of topic0 / 1--
8.
DT
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
9.
DT
Analýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
15.
BTAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
16.
DisT
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Department of Microbiology (FBFS)
D-MBI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
17.
DT
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
18.BT
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
19.
BT
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
20.
DisT
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby piva
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Animálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFS
Details of topic
1 / 1
Šimková, P.
22.DT
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCSUA
Details of topic
0 / 1
--
23.BTAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
24.DT
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIAT
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
25.
BT
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1
26.
DTAntimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
27.
BTAntimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkovPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
28.BTAntinutričné látky strukovínDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
29.
BT
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
30.
BT
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1
--
31.
BTBakteriálna diverzita v produkcii vínDepartment of Microbiology (FBFS)B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
32.BTBakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotíkHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic1 / 1 Grežo, D.
33.
BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
34.
BT
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Sulírová, K.
35.
BT
Bezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 2--
36.
BT
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / --
37.
BTBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívDepartment of Chemistry (FBFS)B-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1
--
38.
BT
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu piva
Solgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mátyusová, L.
39.DT
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
40.
DTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovDepartment of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
41.
BT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
Bioaktívne látky v bylinných čajoch
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Taliga, T.
43.BT
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
44.BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)B-ABTB
B-ABB
FBFSDetails of topic
1 / 1
Cverenkárová, S.
46.
BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
47.BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / --
48.
BT
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
1 / 1 Kureková, E.
49.BT
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
50.
DTCibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látok
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1--
51.
DT
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
52.BT
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
53.
DT
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATIFBFSDetails of topic1 / 1 Farkasová, S.
54.
DT
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
55.
BTDetekcia mliečnych proteínov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Bolgárová, N.
56.
DT
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
57.
DT
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
58.
DisT
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
59.
DisT
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
60.
DisT
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Kováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic0 / ----
61.
BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
62.
DTDiverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCSUADetails of topic1 / 1 Magdolen, G.
63.
DT
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
64.
BTDrobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaDepartment of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
65.
DisTEfektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
66.
BT
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
1 / 1
67.
DT
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
FBFS
Details of topic0 / 1
--
68.BTEnzymatické mechanizmy rezistencie baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
69.
BT
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Baumgartnerová, J.
70.BT
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
71.BTExpresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíDepartment of Animal Physiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
72.BT
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
73.BTFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
74.
BTFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / 1--
75.
BTFalšovanie alkoholických nápojov.Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
76.
BT
Fytohormóny v obilnináchTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
77.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
78.
BTGastronomické podujatia vo vybranom regióne
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
79.
DT
Genetická biodiverzita fazule záhradnej
Gálová, Z.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
80.DT
Genetická biodiverzita pohánky jedlej
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
81.
DTGenetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Pohančeníková, T.
82.DTGenetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermiDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
83.DT
Genetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Balážová, Ž.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Kučka, M.
84.
DisT
Genomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABT
SUA
Details of topic
0 / 1
--
85.
DisT
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)Gálová, Z.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
SUA
Details of topic0 / 1
--
86.
BT
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
87.
BT
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
88.
BT
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Maková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
89.DTHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
90.DTHodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerovDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
I-ATI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
91.DTHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
92.
DTHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Scholc, R.
93.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / 1--
95.DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
96.
DisT
Hodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerov
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
SUA
Details of topic
0 / ----
97.
DT
Hodnotenie kvality mäsa jahniatDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
98.
DT
Hodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producenta
Bobko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNISUADetails of topic
1 / 1
99.DTHodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkovTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC
I-TNI
FBFSDetails of topic
0 / 2
--
100.
BT
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Králiková, M.
101.BTHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
102.BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
103.
BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic1 / 1
104.
DT
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
105.
DTHodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmovDepartment of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
106.BTCharakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFSDetails of topic1 / 1
107.
BT
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizmeLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Szabó, A.
108.DT
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.
Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
I-ATI
FBFS
Details of topic
1 / 1
109.
BT
Charakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkov
Bobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1
110.
BT
Charakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiska
Balážová, Ž.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABB
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
111.
BT
Charakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiskaDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
112.BT
Charakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiska
Balážová, Ž.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
113.
BT
Charakteristika proteínov kravského mlieka
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKP
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
114.
DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Balážová, D.
115.DT
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
116.BTChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Šimková, L.
117.
BT
Chemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
118.
BT
Chemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
119.
BT
Chemické zmeny potravín počas tepelnej úpravy
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / 2--
120.
DisT
Chitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresuLibantová, J.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
121.DT
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / 1
122.
DT
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
123.
DisT
Identifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / 1
--
124.
DT
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
125.
DisT
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externá
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
126.
DT
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1
--
127.
DTKomparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovDepartment of Animal Physiology (FBFS)I-ABIFBFS
Details of topic
1 / 1
Lenický, M.
128.
BT
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmovMaková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Balaž, E.
129.BTKomunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
130.
DT
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
1 / 1 Martišková, L.
131.
DT
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
132.
DT
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
133.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
134.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
Angelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
135.
DTKontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanovAngelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
136.DT
Kontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkov
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
137.
DT
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
138.DT
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic1 / 1 Klobušická, L.
139.
BTKontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovuŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
140.
DTKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNI
I-FSC
I-FSCE
FBFS
Details of topic
1 / 1
Chachaľáková, P.
141.BTKontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárniDepartment of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Halászová, A.
142.
DT
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1 Duchajová, A.
143.
DT
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
144.
DTKvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
145.
DT
Kvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 2
--
146.DTKvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
147.BT
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravinách
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Palenčárová, L.
148.
DT
Mäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výživeHaščík, P.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
149.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
150.
DTMetagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Medvecká, F.
151.
BT
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
SUA
Details of topic
1 / 1
152.
BT
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Rešková, K.
153.
BTMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
154.
BTMikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniekFelšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
155.
BT
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
156.
BT
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinu
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
157.
DisT
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvoduFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic0 / --
--
158.
DTMikroskopické analýzy spermií kohútovDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
159.
DT
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Tančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
160.
BT
Mikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Dičerová, K.
161.
BT
Mikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómii
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic
0 / 2
--
162.
BT
Mliečne tuky
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFSDetails of topic0 / 1--
163.BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
164.
BT
Moderné možnosti využitia srvátkyDucková, V.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Javorčeková, M.
165.
DisT
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)D-FRBE
FBFS
Details of topic
0 / --
--
166.BTMolekulárno-genetická charakteristika fazuleDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
167.BT
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Fedorenko, D.
168.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
169.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika slnečnice
Vivodík, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
170.
DT
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
171.
BT
Možné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazci
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1
172.
BT
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Milotová, P.
173.
BT
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
174.
BTMožnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravináchMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Cerovská, A.
175.
DT
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
176.BT
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1
Valková, V.
177.BT
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1
Vallová, V.
178.
DT
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mlieka
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
179.DTMožnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.Bojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
180.BT
Možnosti využitia syrov v gastronómii
Ducková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
SUA
Details of topic
1 / 1
Danová, N.
181.
BT
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mikúš, L.
182.
BT
Možnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metódDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
183.
BT
Možnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
184.
DT
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1 Dundovičová, A.
185.
BT
Mykocenóza včelích produktovDepartment of Microbiology (FBFS)
B-SCH
FAaFR
Details of topic
1 / 1
186.DTMykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblastiDepartment of Microbiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic1 / 1
187.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1--
188.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vínDepartment of Microbiology (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
189.BT
Mýty a fakty o mlieku
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
Bučková, M.
190.
DT
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Čapla, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic0 / 1--
191.
BT
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sójeTimoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APBFBFSDetails of topic0 / 1--
192.
BT
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.
Department of Chemistry (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
193.BTNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
194.
BT
Nutričné a antinutričné zložky múky
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)B-FTGSUA
Details of topic
0 / --
--
195.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
196.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
197.
BT
Obsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí Slovenska
Árvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
198.
BT
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
199.DT
Optimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnosti
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
200.
DT
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.Bojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 2--
201.
DisT
Optimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resourcesChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-FRBE
SUA
Details of topic
0 / --
--
202.
BT
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
203.
DT
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)Kalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Kopecká, A.
204.
DisT
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
205.
DT
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovaniaDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
206.BT
(Oxidatívny status endotelových buniek
Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFS
Details of topic
1 / 1
Mikuš, M.
207.
DT
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
208.
BT
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výživeKalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
209.
BT
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlakuDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Štefaňák, M.
210.
BT
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesDepartment of Microbiology (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / --
--
211.
DT
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastnostíDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNI
SUA
Details of topic0 / 2
--
212.
DT
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
1 / 1
Tomášiková, L.
213.
DT
Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajec
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
214.
DT
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
215.
DTPorovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označenímDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
216.
DT
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / 1 Vojtek, M.
217.
DT
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látokDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
218.
DisT
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológieLibantová, J.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
FBFSDetails of topic0 / 1
--
219.
BT
Potenciálni producenti mykotoxínov v obilninách
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFSDetails of topic1 / 1
220.DTPotravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 2
--
221.
DisT
Potravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
222.
BT
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
223.
BT
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
224.
DisT
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovania
Mareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)D-TEPSUADetails of topic0 / ----
225.
BT
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Csere, F.
226.BT
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
227.
DT
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Bodnárová, A.
228.
DT
Psychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Ducková, V.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic1 / 1 Makovic, M.
229.
DisTRakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
230.
DisT
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove Faculty of Biotechnology and Food SciencesD-BIOFBFSDetails of topic
0 / 1
--
231.
BT
Riziká interakcie obal - potravina
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
Pilarčíková, K.
232.BT
Riziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravín
Tkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
233.
BT
Riziká tepelnej úpravy potavínTkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
B-BKB
SUADetails of topic0 / 2
--
234.
BT
Riziká z dovážaných potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
235.
BT
Riziká z extra spracovaných potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
236.
BTRiziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti HorehroniaDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
237.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človeka
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
238.BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
239.
BT
Rizikové prvky vo vodách
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
Javorský, J.
240.
DT
Rizikové prvky v orechochHarangozo, Ľ.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
241.
BT
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
Pavlov, T.
242.
BT
Skladovanie potravín v gastronomických prevádzkach
Mareček, J.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 1
--
243.
BT
Skladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvalityMareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
244.DT
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Šimonová, N.
245.BT
Sladové nápoje v gastronómii
Solgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
1 / 1
246.DT
Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
247.DTSledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovaniaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
248.
DT
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Čurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
249.BT
Sous vide príprava zeleniny.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
250.
BT
Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
251.
DTSTANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODUKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
252.
DT
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvoduČurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
253.
DTSúčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
254.
DT
Súčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na Slovensku
Department of Microbiology (FBFS)
--SUADetails of topic1 / 1 Sojáková, B.
255.BT
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Játiová, M.
256.
DT
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
257.
BTŤažké kovy vo vinárskych produktochTrebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
258.DTTechnológia výroby a využitie sušených rajčiakov.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
259.DTTechnologická kvalita súčasne pestovaných odrôd jačmeňa sladovníckehoSolgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
260.BTTechnologická úprava pekárskych výrobkov mrazením a ich skladovanie (výhody, riziká)Mareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
261.
DT
Technologické využitie povojníka batatového v potravinárstveDepartment of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
262.BT
Tetracyklín protekčné proetíny
Department of Microbiology (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
263.BTTranskriptomická analýza mikroorganizmovMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
264.
DT
Translokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húbDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
265.DT
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
266.
BT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 3--
267.
DTÚčinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanovMassanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 3
--
268.BTÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 2
--
269.
BT
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1
270.
DT
Vláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňa
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Boldišová, D.
271.
BT
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFRDetails of topic0 / 1--
272.DTVplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanovKalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
1 / --
Bertová, A.
273.DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)--SUA
Details of topic
1 / 1
Fuzyová, E.
274.
DTVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
275.
BT
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Javoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
276.
BTVplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanovTvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
277.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
278.
DT
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1
--
279.DTVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
280.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
1 / --
281.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Department of Animal Physiology (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / ----
282.DT
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
283.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-BII
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
284.DisTVplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)D-TEPFBFSDetails of topic
0 / 1
--
285.
BT
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmusDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
286.
BT
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditáchMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
287.DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
288.
DTVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
289.DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
290.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Department of Chemistry (FBFS)I-VLUFAaFRDetails of topic
0 / 1
--
291.
DT
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniekLukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFS
Details of topic
1 / 1
292.BT
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
293.DTVplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typuDepartment of Animal Physiology (FBFS)--FAaFRDetails of topic1 / 1 Antoničová, J.
294.
DT
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
1 / 1
295.
DT
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
296.
DTVplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoDepartment of Chemistry (FBFS)I-FSCSUA
Details of topic
0 / 1
--
297.BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / --
298.
DisT
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Kalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic0 / 1--
299.BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
300.BT
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / ----
301.DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
302.
DTVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátov
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic0 / 1--
303.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Bažány, D.
304.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviTvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFSDetails of topic0 / 1--
305.
DTVplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckehoSolgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNISUA
Details of topic
0 / 1
--
306.
DT
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníkaSolgajová, M.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
307.
DT
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobku
Bobko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
308.
DT
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMVKročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
309.
DTVplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkovDepartment of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
310.
BT
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
311.DTVplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudoceráliíVollmannová, A.
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
312.
DT
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
Vollmannová, A.Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFSDetails of topic0 / 1--
313.
DT
Vplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 2--
314.DTVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
315.
DT
Vplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DP
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
316.
DTVplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)Mareček, J.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
317.
BTVplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýbPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
318.BTVplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTBSUADetails of topic
0 / 1
--
319.
BT
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Pecníková, M.
320.
DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
321.
BT
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Javoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABBSUADetails of topic0 / 1--
322.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusDepartment of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Volčková, V.
323.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
324.DTVplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckeho
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
325.
DT
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCSUA
Details of topic
1 / --
326.
BT
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
FBFS
Details of topic
2 / 1
Štefáneková, M.
Répássyová, I.
327.
BT
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómiiMendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic1 / 1
328.
BT
Výroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
329.
DisT
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Department of Chemistry (FBFS)
D-TEPFBFSDetails of topic
0 / --
--
330.
BT
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Javoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUADetails of topic0 / 1
--
331.BTVýskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚBobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
332.DT
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
333.
BTVýskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
334.DT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
SUA
Details of topic
0 / 1
--
335.
DT
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkochMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1
336.
DTVýskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvoduMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic1 / 1 Virágová, K.
337.
DTVytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--SUADetails of topic0 / 2--
338.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
339.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / 2
--
340.
BT
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojovSolgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic0 / 1
--
341.BTVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
342.DT
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktov
Bojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
343.
BT
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvodu
Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
344.
BTVyužitie bakteriocínov pri balení poravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFSDetails of topic1 / 1
345.BTVyužitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnostiBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
346.
DisT
Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)D-TEPSUA
Details of topic
0 / 1
--
347.
BT
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFSDetails of topic1 / 1
348.
BT
Využitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
349.
BT
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1--
350.
BT
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravín
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
1 / 1
351.
BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
352.DisTVyužitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
353.
BT
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Belej, Ľ.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
354.DTVyužitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.Mendelová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
355.
BT
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
356.
BT
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Čerteková, S.
357.
BT
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Farbjaková, M.
358.
DT
Využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
1 / 1
359.
BTVyužitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii SrbskaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
1 / 1
Privizer, A.
360.
DT
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierok
Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Michálková, T.
361.
BT
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
362.DTVýznam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumDepartment of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic
1 / --
363.
BT
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-MZV
B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
364.
BT
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-VLU
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
365.
BT
Význam bielkovín vo výžive človekaDepartment of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Strempeková, S.
366.
BT
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
367.
BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic0 / --
--
368.
BTVýznam tukov vo výžive človekaLidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)B-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Lehotská, Z.
369.
DT
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
370.
DT
Zdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
371.DT
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1
372.
BT
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / ----
373.DT
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUADetails of topic0 / 2--
374.
BT
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
1 / 1
Kačmár, M.
375.
BT
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
376.
DT
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
Chrenek, P.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
Frohnová, V.
377.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
378.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / ----