Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.DT
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / ----
2.
DT
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zrenia
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUADetails of topic
0 / --
--
3.
BT
Abruskulárne mykorízne huby
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1--
4.BT
Analýza chemických komponentov v muštoch
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)B-VINB
SUA
Details of topic
1 / 1
5.DTAnalýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Analýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
7.
BT
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
8.BT
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
9.
BT
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic0 / 1--
10.
BT
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
11.
BT
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Analýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
13.
BT
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
14.
BT
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojníc
Tokárová, K.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Animálne modely pre výskum diabetes mellitusDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
17.DTAntibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUADetails of topic0 / 1--
18.
BT
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Department of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIAT
Kročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--SUADetails of topic0 / ----
20.
BT
Antibiotická rezistencia u baktérií všeobecne považovaných za bezpečnéHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Heldesová, K.
21.
BT
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Tančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / 1--
22.DT
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
23.
BT
Aplikácia 2D elektroforézy pri analýze proteómu cereálii
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
24.
BT
Autentifikácia biopotravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
25.BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
26.
BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
27.
BT
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
28.
DT
Bezpečnosť a kvalita výsledného produktu spontánneho kvasenia a kvasenia s využitím aktívnych suchých kvasiniek
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1
--
29.
DT
Bezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovovDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1 Mičániová, N.
30.
DT
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Kozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
31.DTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
33.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1--
34.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
35.
BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
36.BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / --
--
37.
BT
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmovMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
39.
BT
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
40.DTDetekcia kofeínu ako markera kvality a obľúbenosti kávyBobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
41.
DT
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
42.DTDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic0 / 1--
43.
DT
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
44.
DT
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Kováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-ATIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
46.DT
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Mašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
Magdolen, G.
47.
DT
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
48.
BT
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1
49.
BT
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic
1 / 1
Poláková, S.
50.
DT
Endogénna mykocénoza pšenice slovenského pôvodu so zameraním na toxinogénny rod Penicillium
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic1 / 1 Frantová, D.
51.
BT
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazcaKováčik, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
52.
DTEnvironmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvieratDepartment of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
53.
BT
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
54.
BT
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
55.BT
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
56.
BT
Falšovanie a autentifikácia kávy a výrobkov s prídavkom kávyDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1
57.
BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
58.
BTGastronomické podujatia vo vybranom regióneDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic0 / 2--
59.
BT
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
60.
DT
Hodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
61.
DTHodnotenie oxidačnej stability chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
62.
DTHodnotenie vybraných technologických parametrov piva pripraveného rôznymi spôsobmi chmelenia v prevádzkových podmienkachDráb, Š.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
63.
DT
Hodnotenie vybraných zložiek kávy s antioxidačným potenciálom
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
64.
BT
Charakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človekaLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
65.
BT
Charakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človekaLidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
66.
DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic1 / 1 Dírerová, D.
67.DTCharakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
68.
BT
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
69.
DT
Cholesterol v kurčacom mäse po aplikácii rozličných druhov a kombinácie rastlinných silíc
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
70.
BT
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
71.
DT
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaMašková, Z.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
72.
DTKoncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcieDepartment of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
73.
BT
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
74.DT
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
75.BTKontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokalityŠnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1
--
76.
BT
Kontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokality
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
77.DTKumulácia ortuti v orechochHarangozo, Ľ.Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Kvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyChrenek, P.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
79.
BT
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / 1 Palenčárová, L.
80.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Pajer, M.
81.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFS
Details of topic
1 / 1
Medvecká, F.
82.
BT
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
83.BT
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
84.
BT
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markerom
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
85.BTMikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniekFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
86.
BT
Mikrobiologickí škodcovia v skladochFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
87.BTMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
88.
BT
Mliečne tuky
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
89.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
90.
BT
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
91.
BT
Modulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitroKolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
92.
DT
Monitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húb
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
93.
BT
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
95.
BT
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
96.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1
--
97.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vínFelšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
98.
BT
Netradičné druhy obilnín a ich využitie v gastronómii.Kolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
99.
BT
Netradičné druhy ovocia a ich využitie v gastronómii
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic0 / 1--
100.
BT
Nutričné a antinutričné zložky múky
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
B-FTGSUADetails of topic0 / ----
101.
BT
Nutričné hodnotenie potravín pri príprave regionálnych pokrmovKolesárová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
102.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.Department of Animal Physiology (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
103.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
104.
DT
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
105.DT
Obsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
106.
BT
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechovHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
107.BTObsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
108.
BT
Obsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)Árvay, J.Department of Chemistry (FBFS)--SUADetails of topic1 / 1
109.
BT
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
110.
BT
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / ----
111.DT
Oxidačná stabilita chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
112.DTOxidačná stabilita mrazených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
113.BT(Oxidatívny status endotelových buniekLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--
FBFS
Details of topic
1 / 1 Babulicová, M.
114.
DT
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
115.
BT
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
116.BTPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Department of Microbiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----
117.
DTPorovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
118.DTPorovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
119.
DT
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
120.DT
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-FSCE
FBFS
Details of topic
0 / 1--
121.DT
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Čurlej, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
Vojtek, M.
122.BT
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Turčáková, M.
123.BTProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
124.
DT
Profil mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovuDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
125.
DTProteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice letnejChňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
126.
DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice špaldy
Chňapek, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1--
127.
DT
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice tvrdej
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
128.BT
Regionálna distribúcia zloženia zásobných bielkovín pšenice letnej
Chňapek, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
129.
DisT
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Slamečka, J.
Faculty of Biotechnology and Food Sciences
D-BIO
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
130.
BT
Riziká interakcie obal - potravina
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
131.BT
Riziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
132.
BT
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic1 / --
133.
BTRiziká vzniku akrylamidu v potravinách
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
134.
BT
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
135.
DT
Rizikové kovy v pistáciach
Harangozo, Ľ.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
136.
DTRizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodínDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic1 / --
137.
BT
Rizikové kovy v semenách tekvice
Harangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
138.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
139.
DTRizikové prvky v orechochDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
140.
BTRybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látokHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APB
B-BKB
SUADetails of topic0 / 1
--
141.
BT
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
142.
DT
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Kročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
143.DTSúčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbMiššík, J.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABIFBFS
Details of topic
0 / 1--
144.
BTSúčasné trendy v príprave pokrmov.Kolesárová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic1 / 1
145.BTŠaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaDepartment of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
146.BT
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Department of Chemistry (FBFS)B-VINBSUA
Details of topic
0 / 1
--
147.
BT
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
148.BT
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
149.
BT
Trend využívania syntetických sladidiel v potravinách
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
150.
DT
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Slížik, M.
151.
BT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 3
--
152.
DT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 3--
153.
BT
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
154.
BTÚprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
155.
DT
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazule
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
156.DT
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / -- Búdová, S.
157.
DTVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
158.
BT
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Javoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
159.
DTVplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
160.
DT
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / --
--
161.
BT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
B-ABTB
FBFS
Details of topic0 / --
--
162.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / ----
163.BTVplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchovKováčik, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mihalcová, Z.
164.
DT
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOVKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / ----
165.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)I-BII
I-ABI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
166.
BT
Vplyv genotypu a pestovateľského prostredia na kvalitu kávy
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
167.
BT
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1--
168.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / --
--
169.DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / --
170.
DT
Vplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Grubárová, V.
171.
BT
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
172.DT
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUADetails of topic
0 / 1
--
173.
BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekLukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFSDetails of topic1 / -- Kocifajová, K.
174.
DT
Vplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanovCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
175.
BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)B-ABBSUADetails of topic
0 / 1
--
176.
BT
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
177.
DT
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Kročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
178.
BT
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vínaCzako, P.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
179.DTVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
180.
DTVplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic1 / 1
181.
DT
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic0 / 1
--
182.
DT
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýb
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
183.DT
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakového
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1 Ňorbová, M.
184.BTVplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleninyDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
185.DTVplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovomMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic1 / --
186.
DTVplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
187.DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
188.
BT
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovJavoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
189.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
190.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
191.
DT
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1 Lukáčová, J.
192.
DT
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnom
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNIFBFSDetails of topic0 / 1--
193.
DTVybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siatehoDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / --
Hašuľová, D.
194.
BTVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
195.BTVýroba ekologických mliečnych výrobkovČuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
196.
BT
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Javoreková, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
197.
DT
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
198.DT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCSUA
Details of topic
1 / 1 Sodivarová, E.
199.DTVýskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕnDepartment of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
200.BTVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
201.
DT
Využitie a vplyv makovej bezlepkovej múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
202.DTVyužitie a vplyv ryžovej (bezlepkovej) múky na kvalitu trvanlivého pečiva.Kolesárová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
203.BTVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
204.
BT
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
205.
BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
206.
BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
207.
BTVyužitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)B-ABTBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
208.DT
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Kalafová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Kaľatová, V.
209.
BT
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Pavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
210.
DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu AlliumLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--SUADetails of topic0 / ----
211.
BT
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
212.
BTVýznam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveriHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
213.
BTVýznam a využitie kokosového orechaHarangozo, Ľ.
Department of Chemistry (FBFS)
--FBFS
Details of topic
0 / 1
--
214.
BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbDepartment of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / ----
215.
DT
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióneDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Duchonová, A.
216.
BT
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
217.
BT
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic0 / 1
--
218.
BT
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
219.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
SUADetails of topic
0 / --
--
220.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--