Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
2.
DP
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BPAbruskulárne mykorízne huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Analýza chemických komponentov v muštoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Grolmusová, M.
5.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DPAnalýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Analýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BPAnalýza studničných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
13.
BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.
DP
Analýza zápalových markerov v krvi vysokoprodukčných dojníc
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DPAntibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
19.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Antibiotická rezistencia u baktérií všeobecne považovaných za bezpečné
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
23.
BPAplikácia 2D elektroforézy pri analýze proteómu cereáliiChňapek, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPAutentifikácia biopotravínKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.
BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.BP
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Belaň, Š.
27.BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Bezpečnosť a kvalita výsledného produktu spontánneho kvasenia a kvasenia s využitím aktívnych suchých kvasiniekCzako, P.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.
DPBezpečnosť konzumácie vybraných strukovín z hľadiska obsahu ťažkých kovovTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
30.DPBezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmiKozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
31.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
33.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlínJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
34.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
37.
BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
BPDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCRKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DP
Detekcia kofeínu ako markera kvality a obľúbenosti kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.DP
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.
DP
Determinácia účinku bioaktívnych látok na funkciu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
45.
BPDioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povoduTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
46.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Magdolen, G.
47.DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
48.
BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
49.
BP
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
50.
DP
Endogénna mykocénoza pšenice slovenského pôvodu so zameraním na toxinogénny rod Penicillium
Barboráková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Frantová, D.
51.
BP
Environmentálne polutanty ako rizikové faktory potravového reťazca
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DP
Environmentálne polutanty vo vzťahu ku zdraviu divožijúcich zvieratKatedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
53.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
54.
BPEscherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
55.
BP
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
56.
BPFalšovanie a autentifikácia kávy a výrobkov s prídavkom kávy
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Brenesselová, A.
57.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
58.BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
59.
BP
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chuti
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
60.DPHodnotenie kvality mäsa jahniat
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
61.
DP
Hodnotenie oxidačnej stability chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej siliceAngelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
62.DP
Hodnotenie vybraných technologických parametrov piva pripraveného rôznymi spôsobmi chmelenia v prevádzkových podmienkach
Dráb, Š.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
1 / -- Kováčová, Z.
63.
DP
Hodnotenie vybraných zložiek kávy s antioxidačným potenciálom
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
64.BPCharakteristika bioaktívnych látok v rode Allium a ich vplyv na zdravie človeka
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Charakteristika sírnych zlúčenín vo vybraných druhoch Allium a ich potenciálny vplyv na zdravie človeka
Katedra chémie (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
66.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
67.DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
68.BP
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
69.DP
Cholesterol v kurčacom mäse po aplikácii rozličných druhov a kombinácie rastlinných silíc
Angelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
70.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzyMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
71.DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
72.
DP
Koncentrácia pohlavných hormónov vysokoprodukčných dojníc v závislosti od produkcie
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BP
Kontaminácia vodných tokov na Slovensku
Katedra chémie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
75.
BP
Kontrola obsahu ortuti v sladkovodných rybách z vybranej lokality
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
76.
BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v svalovine rýb z vybranej lokality
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
DP
Kumulácia ortuti v orechoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
78.DPKvalita spermií baranov zošľachtenej valaškyChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)--FBPPodrobnosti témy
1 / 1
79.
BP
Maskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
80.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekviceMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
81.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievania
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Medvecká, F.
82.BP
Metodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
83.
BPMetódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
84.
BP
Mikro a makro elementy v tkanivách zvierat a ich vzťah ku redox markerom
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
85.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Felšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
87.
BPMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôdTančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
88.
BP
Mliečne tuky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.
BPModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
90.
BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.BPModulačné účinky alkaloidov na živočíšne bunky in vitroKolesárová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
92.DPMonitoring obsahu rizikových prvkov v rôznych anatomických častiach vybraných druhov jedlých divorastúcich húbÁrvay, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
93.
BP
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
94.
DPMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
95.
BPMožnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiáchKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
96.DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
DPMykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
98.
BPNetradičné druhy obilnín a ich využitie v gastronómii.Kolesárová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
99.
BP
Netradičné druhy ovocia a ich využitie v gastronómiiKolesárová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
100.
BP
Nutričné a antinutričné zložky múky
Katedra chémie (FBP)B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
101.BPNutričné hodnotenie potravín pri príprave regionálnych pokrmovKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.
DP
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
104.
DP
Obsah bioaktívnych látok a sírnych zlúčenín v rode Allium vplyvom rôznych technologických postupov
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
105.
DPObsah fytochemikálií vo vybraných druhoch rodu Allium a význam pri udržaní ľudského zdravia
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
106.
BP
Obsah ortuti vo vybraných druhoch orechov
Harangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BPObsah rizikových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaKatedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
108.
BP
Obsah stopových prvkov a ich vplyv na obsah vitamínu C v plodoch Ruže šípovej (Rosa canina L)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
109.
BPOperačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmovMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
110.
BP
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
DP
Oxidačná stabilita chladených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DP
Oxidačná stabilita mrazených kurčacích stehien po aplikácii pamajoránovej silice
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
113.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Babulicová, M.
114.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
115.BP
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Čurlej, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
116.
BPPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu StreptomycesKatedra mikrobiológie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
117.
DPPorovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastnostíKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNISPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
118.
DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
119.DP
Porovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
120.
DPPorovnanie účinosti detekcie lunazínového peptidu pomocou 1D a 2D elektroforézy
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-BKIAFBPPodrobnosti témy0 / 1--
121.
DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Vojtek, M.
122.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
123.
BP
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
124.
DP
Profil mastných kyselín jahniat v systéme pasienkového chovu
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
125.
DP
Proteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice letnej
Chňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
126.DPProteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice špaldy
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
127.
DPProteómová a genómová charakteristika vybraných genotypov pšenice tvrdejChňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
128.
BP
Regionálna distribúcia zloženia zásobných bielkovín pšenice letnej
Chňapek, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
129.DizPReprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
D-BIO
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
BPRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
131.
BPRiziká kontaminácie surovín a potravín rastlinného pôvodu z Tekovského regiónu.Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
132.
BP
Riziká vstupu ťažkých kovov do potravového reťazca
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
133.
BP
Riziká vzniku akrylamidu v potravinách
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Smereková, K.
134.
BPRiziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
135.DP
Rizikové kovy v pistáciach
Harangozo, Ľ.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DP
Rizikové kovy v pôde a ich vplyv na bezpečnosť dopestovaných poľnohospodárskych plodínMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / --
137.BP
Rizikové kovy v semenách tekvice
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
138.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmusStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
139.
DP
Rizikové prvky v orechoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
140.
BP
Rybie mäso ako potencionálny zdroj aktívnych látokHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APB
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
141.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
142.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
143.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Miššík, J.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.BP
Súčasné trendy v príprave pokrmov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTGFBPPodrobnosti témy1 / 1
145.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
146.
BP
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
147.
BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
148.BP
Trend využívania syntetických a prírodných potravinárskych farbív
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Trend využívania syntetických sladidiel v potravinách
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Tomaničková, T.
150.
DP
Účinky pergy na lipidový profil krvi potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FAPZPodrobnosti témy1 / 1
151.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3--
152.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy
0 / 3
--
153.BPÚčinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
BP
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnostiČurlej, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
DP
Variabilita obsahu celkových polyfenolov a antioxidačnej aktivity v slovenských odrodách fazule
Katedra chémie (FBP)I-TNIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
156.DP
Vplyv agroenvironmentálnych faktorov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
157.
DP
Vplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeKatedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
158.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
159.DPVplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
160.DPVplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
161.
BP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / --
--
162.
DP
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / --
--
163.BPVplyv environmentálnych polutantov na zdravotný stav živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Mihalcová, Z.
164.
DP
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Kročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
165.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
166.
BP
Vplyv genotypu a pestovateľského prostredia na kvalitu kávyKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
168.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v ľuľku zemiakovom
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
169.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / --
170.DPVplyv konzumácie pergy na aktivitu pečeňových enzýmov potkanov kmeňa Zucker diabetic fatty (ZDF)
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
171.
BP
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vínaCzako, P.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
172.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
173.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
174.DP
Vplyv pergy na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Melušová, Z.
175.BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
176.
BP
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
177.DPVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
BPVplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
179.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v paprike ročnej (Capsicum annuum L.
Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
180.
DP
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
181.DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
182.DP
Vplyv sezónnosti na obsah environmentálnych polutantov a nutričné vlastnosti mäsa sladkovodných rýb
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
183.
DP
Vplyv skladovania na obsah a dynamiku vybraných fytohormónov v hľuzách ľuľka zemiakovéhoKatedra chémie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Ňorbová, M.
184.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DP
Vplyv tepelnej úpravy na antioxidačnú aktivitu a obsah polyfenolov v povojníku batátovom
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy1 / -- Gajdušeková, S.
186.
DP
Vplyv teploty a času sušenia na antioxidačné parametre jedlých divorastúcich húb
Árvay, J.
Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
187.DPVplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
188.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
189.
DPVplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu RhizopusTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
190.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 2
--
191.
DP
Vplyv vysokoenergetickej diéty na rozvoj komplikácií diabetes mellitus u potkanov
Capcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukáčová, J.
192.
DP
Vplyv zinku na obsah polyfenolických látok a antioxidačnú aktivitu v hrachu záhradnomTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
193.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)I-BKISPUPodrobnosti témy
1 / --
Hašuľová, D.
194.BP
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
195.
BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Čuboň, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
196.
BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
197.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
198.DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
199.DP
Výskyt zástupcov rodu Penicillium v endogénnej časti pšeničných zŕn
Barboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
200.
BPVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Mániková, K.
201.
DP
Využitie a vplyv makovej bezlepkovej múky na kvalitu trvanlivého pečiva.
Kolesárová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
202.
DP
Využitie a vplyv ryžovej (bezlepkovej) múky na kvalitu trvanlivého pečiva.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
203.
BP
Využitie bakteriocínov pri balení poravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
BPVyužitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.
BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátovŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
206.
BP
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
207.
BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
208.DP
Využitie zvieracích modelov pri štúdiu diabetes mellitus
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
209.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
210.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
211.
BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Haščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
FAPZPodrobnosti témy
0 / 1
--
212.
BP
Význam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Haščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZVFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.
BP
Význam a využitie kokosového orechaHarangozo, Ľ.Katedra chémie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
214.BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húbKatedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
215.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
216.BPZdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
217.
BP
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
218.
BPZmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovaniaTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
219.DPŽerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--