Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkovKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
2.
DP
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy0 / --
--
3.BP
Abruskulárne mykorízne huby
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Akrylamid v potravinách
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BPAktívne a inteligentné spôsoby balenia rýb
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--FBPPodrobnosti témy1 / 1
6.BPAnalýza chemických komponentov v muštochKatedra chémie (FBP)B-VINBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DizPAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DPAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
11.BPAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
13.
BPAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BPAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BPAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1 Harisová, K.
16.
DizPAnalýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienkyKatedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložkyZajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
20.
DizP
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby piva
Urminská, D.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
BP
Animálne modely pre výskum diabetes mellitus
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimková, P.
22.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKISPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BPAntibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BPAntifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Mrvová, M.
26.DP
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
27.
BP
Antimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkov
Pavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Antinutričné látky strukovín
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávyBobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravínKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
31.BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vín
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
32.
BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Grežo, D.
33.BPBaktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
BP
Bezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / --
Husarčíková, D.
37.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívKatedra chémie (FBP)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
BP
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu pivaSolgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKBFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Mátyusová, L.
39.
DP
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
BP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
BPBioaktívne látky v bylinných čajochŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1
43.
BP
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvoduKatedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
45.BP
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Gálová, Z.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Cverenkárová, S.
46.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
47.
BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade LauraceaeTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Benková-Rybárová, S.
48.
BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradáciaJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Kureková, E.
49.
BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
50.DPCibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-VLUFAPZPodrobnosti témy0 / 1--
51.
DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.BP
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DPDetekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Farkasová, S.
54.DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvasenia
Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Detekcia mliečnych proteínov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
56.DP
Detekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1--
57.
DPDetekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápojaKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
58.
DizP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
59.
DizP
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
D-TEPSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
60.
DizPDeterminácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBIFBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
62.
DP
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
63.DPDrobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.BPDrobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Maňová, M.
65.
DizPEfektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
66.BP
Efluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Poláková, S.
67.
DPEndogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)I-BKIA
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
68.
BP
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
69.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
BPExpresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BPFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
73.BP
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 1--
74.
BP
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Falšovanie alkoholických nápojov.Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
76.BPFytohormóny v obilnináchTrebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
77.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Kozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
78.
BPGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-PTGFBP
Podrobnosti témy
0 / 2--
79.
DP
Genetická biodiverzita fazule záhradnejKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Genetická biodiverzita pohánky jedlejGálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Jančov, M.
81.DPGenetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1
82.
DP
Genetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
83.
DP
Genetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermiKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kučka, M.
84.
DizP
Genomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)Balážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)D-ABT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DizP
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)Gálová, Z.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
BPGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
87.
BP
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
88.
BP
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
89.DPHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
90.
DP
Hodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerov
Vivodík, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
I-ATI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
91.
DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
92.DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
93.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.
DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
96.
DizPHodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerovChrenek, P.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABTSPUPodrobnosti témy0 / --
--
97.DPHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
98.
DP
Hodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producenta
Bobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Szedlár, M.
99.
DP
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkov
Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
100.
BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Králiková, M.
101.BPHODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.BPHodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Breja, K.
104.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasu
Maková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
105.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.BPCharakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusíkMaková, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Trenčan, D.
107.
BPCharakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
108.
DP
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.
Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
109.
BP
Charakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkov
Bobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
110.BPCharakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiska
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABB
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
111.
BP
Charakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiska
Balážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
112.
BPCharakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiska
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
113.
BP
Charakteristika proteínov kravského mlieka
Zajác, P.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaŠnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
116.BPChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
117.
BP
Chemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkoch
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
118.
BP
Chemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
119.
BP
Chemické zmeny potravín počas tepelnej úpravy
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
120.
DizP
Chitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresuLibantová, J.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
121.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy1 / 1 Škultéty, M.
122.
DP
Identifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
123.DizPIdentifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkovKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)D-TEPFBPPodrobnosti témy0 / 1--
124.
DP
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKISPUPodrobnosti témy1 / 1
125.
DizPInovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externáKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
126.DP
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
127.
DP
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakovTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
128.
BP
Kompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1
129.
BP
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
130.
DP
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod Alternaria
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Martišková, L.
131.
DP
Kontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na Slovensku
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
132.DPKontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
133.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Angelovičová, M.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
134.
DP
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
135.DPKontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanovAngelovičová, M.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
136.
DP
Kontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkovMareček, J.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.
DP
Kontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medov
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
138.
DP
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentovŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Klobušická, L.
139.BP
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
140.
DP
Kontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre deti
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
I-BKI
I-BKIA
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Chachaľáková, P.
141.
BP
Kontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárni
Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Halászová, A.
142.
DPKryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytkaChrenek, P.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Duchajová, A.
143.
DP
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
DPKvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientovKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
145.
DP
Kvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKI
SPU
Podrobnosti témy0 / 2--
146.DP
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Dúžeková, M.
147.
BPMaskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravinách
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
148.
DP
Mäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výžive
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
149.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Pajer, M.
150.
DP
Metagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaKatedra mikrobiológie (FBP)I-ABIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
151.BPMetodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Cvanciger, D.
152.BP
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Zajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Rešková, K.
153.
BP
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediach
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
BP
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniekFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
155.
BP
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
156.
BP
Mikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuKatedra mikrobiológie (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
157.
DizP
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvoduKatedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
158.DPMikroskopické analýzy spermií kohútovKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)--FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Babečková, B.
159.DP
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺk
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
160.
BPMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Dičerová, K.
161.
BP
Mikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómii
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
162.BP
Mliečne tuky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.BP
Moderné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkov
Šnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
164.BP
Moderné možnosti využitia srvátky
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Javorčeková, M.
165.
DizP
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-PZBAFBPPodrobnosti témy0 / --
--
166.
BPMolekulárno-genetická charakteristika fazuleKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
167.
BP
Molekulárno-genetická charakteristika kukuriceBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
168.
BPMolekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
169.BPMolekulárno-genetická charakteristika slnečniceKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
170.
DP
Monitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
171.BPMožné zdroje mykotoxínov rodu Alternaria v potravovom reťazciKatedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Čajková, S.
172.
BP
Možné zdroje mykotoxínov rodu Fusarium v potravovom reťazciMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
173.
BPMožnosti aplikácie CO pri balení potravín.Pavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Árvayová, V.
174.
BP
Možnosti ovplyvňovania rastu mikroskopických húb v potravinách
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
175.
DP
Možnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
176.BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
177.
BP
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstveTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Vallová, V.
178.
DP
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mlieka
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DP
Možnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
180.
BP
Možnosti využitia syrov v gastronómii
Ducková, V.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
181.
BP
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBPPodrobnosti témy1 / 1
182.BPMožnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metód
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
183.
BPMožnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkovBobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DP
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci Vrbové
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dundovičová, A.
185.BP
Mykocenóza včelích produktov
Barboráková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-SCH
FAPZPodrobnosti témy
1 / 1
Jánošíková, L.
186.DP
Mykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Katedra mikrobiológie (FBP)
--FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
187.
DP
Mykotická diverzita v procese výroby červených vínFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
188.
DPMykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
189.
BPMýty a fakty o mliekuDucková, V.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Bučková, M.
190.
DP
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKISPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
191.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sójeTimoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
192.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
193.
BP
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
194.BPNutričné a antinutričné zložky múky
Katedra chémie (FBP)
B-PTG
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
195.DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
196.
DPNutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy1 / 1
197.BPObsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
198.
BP
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmovMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
199.
DP
Optimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnosti
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
200.
DP
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.
Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
201.DizP
Optimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resources
Chrenek, P.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-PZBA
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
202.
BPOvocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
203.DP
Ovplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Kalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1
204.
DizP
Ovplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicamiKatedra mikrobiológie (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
205.DP
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovania
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
206.
BP
(Oxidatívny status endotelových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mikuš, M.
207.
DP
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
208.
BP
Peľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výžive
Kalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
209.
BP
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
210.
BP
Pigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
211.
DP
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastností
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
212.DP
Porovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Tomášiková, L.
213.
DP
Porovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajec
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
214.DP
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Stanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DP
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označením
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
216.DP
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Čurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Vojtek, M.
217.DP
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látok
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DizP
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológie
Libantová, J.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.
BPPotenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchBarboráková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Sova, J.
220.
DP
Potravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNIFBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
221.
DizP
Potravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.
Vietoris, V.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
222.
BP
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
223.
BP
Pozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické huby
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Turčáková, M.
224.
DizP
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovaniaKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)D-TEP
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
225.
BPPrestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)Lidiková, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
226.
BPProbiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kohutová, D.
227.
DP
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-VLUFAPZPodrobnosti témy1 / 1 Bodnárová, A.
228.
DP
Psychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Ducková, V.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
229.
DizP
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externaKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-ABT
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
230.
DizP
Reprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove
Slamečka, J.Fakulta biotechnológie a potravinárstvaD-BIO
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
231.
BP
Riziká interakcie obal - potravina
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
232.
BP
Riziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKBFBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
233.
BP
Riziká tepelnej úpravy potavín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
B-BKB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
234.
BP
Riziká z dovážaných potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
235.BPRiziká z extra spracovaných potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
236.BP
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Musilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Fedorková, S.
237.BPRizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človekaKatedra chémie (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy1 / 1
238.
BP
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmusStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
239.BPRizikové prvky vo vodách
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Javorský, J.
240.
DP
Rizikové prvky v orechoch
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Ferencová, K.
241.
BP
Salmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Pavlov, T.
242.
BP
Skladovanie potravín v gastronomických prevádzkach
Mareček, J.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
BP
Skladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvalityKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
244.
DP
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimonová, N.
245.
BP
Sladové nápoje v gastronómii
Solgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
246.DPSledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojochKatedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
247.
DP
Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovaniaHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
248.
DPSledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelostiČurlej, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
249.
BP
Sous vide príprava zeleniny.Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
250.
BPSpôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkovKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
251.
DP
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
252.
DPStanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvoduKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
253.
DP
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húbMiššík, J.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
254.DPSúčasný trend výskytu vybraných alimentárnych ochorení na SlovenskuMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Sojáková, B.
255.
BP
Šaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)B-BKBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Játiová, M.
256.
DP
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
257.
BPŤažké kovy vo vinárskych produktochKatedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
DP
Technológia výroby a využitie sušených rajčiakov.
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Draškovičová, D.
259.
DP
Technologická kvalita súčasne pestovaných odrôd jačmeňa sladovníckehoSolgajová, M.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNIFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
260.
BP
Technologická úprava pekárskych výrobkov mrazením a ich skladovanie (výhody, riziká)
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
261.DPTechnologické využitie povojníka batatového v potravinárstveKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
262.
BPTetracyklín protekčné proetíny
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.
BP
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
264.DPTranslokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húbKatedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
265.
DP
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Bertová, L.
266.
BP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
267.
DP
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 3
--
268.
BP
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunky
Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--FBPPodrobnosti témy0 / 2--
269.
BP
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Čurlej, J.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
270.DPVláknité mikroskopické huby v zrnách jačmeňaKatedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Boldišová, D.
271.
BP
Voda v potravinách a vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
272.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Bertová, A.
273.
DP
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanovKalafová, A.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Fuzyová, E.
274.DPVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
275.
BP
Vplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôde
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
276.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)B-ABBFBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
277.
BP
Vplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Tvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
278.
DP
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
279.
DP
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkov
Kročko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
280.
DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy1 / --
281.
DPVplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.Lukáč, N.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
0 / --
--
282.
DP
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
283.
DP
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-BII
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
284.
DizP
Vplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)
Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
285.
BPVplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmusStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
286.
BP
Vplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
287.DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
288.DPVplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovovMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Katedra chémie (FBP)I-BKIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
290.
DP
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
DP
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
292.
BPVplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vínaCzako, P.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1--
293.
DPVplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typu
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
294.
DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBPPodrobnosti témy1 / 1 Piškaninová, M.
295.DP
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)I-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
296.
DP
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siatehoTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)I-BKISPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.
BP
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniek
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / -- Kocifajová, K.
298.
DizP
Vplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydinyKalafová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
299.
BP
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmovJavoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
300.
BPVplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
301.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermií
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy1 / 1
302.
DP
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátov
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATIFBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
303.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krviTvrdá, E.Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ABI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Bažány, D.
304.
DPVplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krviTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
305.
DP
Vplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
306.
DP
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníka
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
Valachovič, D.
307.
DP
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobku
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
308.
DPVPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
309.
DP
Vplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkovKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
310.
BP
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vína
Czako, P.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-VINB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
311.
DP
Vplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudocerálií
Katedra chémie (FBP)--FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
312.
DP
Vplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlinách
Vollmannová, A.
Katedra chémie (FBP)
--FBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
313.
DP
Vplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsa
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
I-BKI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
314.
DP
Vplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
315.
DPVplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPKatedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.
DP
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.
BP
Vplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýbKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1--
318.
BP
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
319.
BP
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínKatedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
320.
DP
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktériíHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABI
FBPPodrobnosti témy0 / 1--
321.
BP
Vplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
322.
DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Tančinová, D.Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Volčková, V.
323.DP
Vplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinerea
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
324.
DPVplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckehoKatedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-TNI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1 Pivodová, D.
325.
DP
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Katedra chémie (FBP)
I-BKISPUPodrobnosti témy1 / -- Hašuľová, D.
326.
BP
Výroba a hodnotenie masti a vedľajších produktovČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
2 / 1 Štefáneková, M.
Répássyová, I.
327.
BP
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómii
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
328.BP
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
329.
DizP
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormi
Katedra chémie (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
330.
BP
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
331.BP
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.
DP
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Felšöciová, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.BP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Martincová, M.
334.
DP
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
335.
DP
Výskyt vláknitých mikroskopických húb vo vybraných včelích produktoch a výrobkoch
Mašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Mančíková, V.
336.
DP
Výskyt zástupcov rodu Alternaria vo vybraných obilninách slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
337.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedinca
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2--
338.
DPVytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 2
--
339.
DP
Vytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línie
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
340.
BP
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTGFBPPodrobnosti témy0 / 1--
341.
BPVyužitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1--
342.
DP
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktov
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.
BP
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvodu
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
344.
BPVyužitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
345.
BP
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Bobko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
346.
DizP
Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
Vietoris, V.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
D-TEPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
BP
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravínPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Kostúr, M.
348.
BP
Využitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.
Mendelová, A.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTG
FBPPodrobnosti témy0 / 1
--
349.
BP
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.BP
Využitie mikroskopických húb v produkcii potravín
Mašková, Z.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Dubjaková, T.
351.BPVyužitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Katedra chémie (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy0 / 1
--
352.DizPVyužitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmochLukáč, N.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
353.
BP
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKBFBPPodrobnosti témy0 / 1
--
354.
DP
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.Mendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
0 / 1
--
355.
BP
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Bojňanská, T.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 2
--
356.
BP
Využitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)B-ABTBFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
357.
BP
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
358.
DP
Využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Koláriková, V.
359.
BP
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii Srbska
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti témy
1 / 1
Privizer, A.
360.
DPVyužitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierokMendelová, A.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
I-TNI
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Michálková, T.
361.
BP
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1
362.
DP
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
363.
BP
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Haščík, P.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-MZV
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
364.BPVýznam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveriHaščík, P.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-VLU
B-MZV
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
365.
BP
Význam bielkovín vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
366.BP
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
367.
BPVýznam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABB
FBP
Podrobnosti témy
0 / ----
368.BP
Význam tukov vo výžive človeka
Katedra chémie (FBP)B-VLU
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
369.
DP
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Katedra chémie (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.
DP
Zdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)I-BKIFBPPodrobnosti témy
1 / 1
371.
DP
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKI
FBP
Podrobnosti témy1 / 1
372.
BP
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mliekuGolian, J.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKB
FBP
Podrobnosti témy
0 / --
--
373.
DP
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Tkáčová, J.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
374.
BP
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti témy
1 / 1 Kačmár, M.
375.
BP
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Katedra chémie (FBP)
B-APB
FBP
Podrobnosti témy
0 / 1
--
376.
DP
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytkaKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
--
FBPPodrobnosti témy
1 / 1
Frohnová, V.
377.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
378.
DP
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--