Summary of topics offered - Faculty of Biotechnology and Food Sciences

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Faculty:
Programme:
Topic supervisor:
Supervising department:

* | A | B | C | D | E | F | G | H | Ch | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | Ú | V | Z | Ž

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
2.
DT
- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Abruskulárne mykorízne huby
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Akrylamid v potravinách
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / ----
5.
BT
Aktívne a inteligentné spôsoby balenia rýb
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic1 / 1 Tóthová, V.
6.BT
Analýza chemických komponentov v muštoch
Department of Chemistry (FBFS)B-VINBSUADetails of topic
1 / 1
7.
DisTAnalýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externáGolian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFSDetails of topic0 / 1
--
8.
DT
Analýza kvality podzemných vôd na strednom Slovensku
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
9.
DTAnalýza mäsa diviakov v priebehu zreniaČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
10.
BT
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
11.
BTAnalýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Analýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
13.BTAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
14.BTAnalýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
15.BTAnalýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkovStanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
16.
DisT
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Maková, J.Department of Microbiology (FBFS)D-MBISUADetails of topic0 / 1--
17.
DT
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložky
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Analýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
19.BTAnalýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
20.
DisT
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby pivaUrminská, D.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
21.BTAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
22.
DTAntibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktovHleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCSUADetails of topic
0 / 1
--
23.
BT
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
24.DT
ANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIAT
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
25.BT
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstve
Tančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBSUADetails of topic
0 / 1
--
26.
DT
Antimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1--
27.
BT
Antimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkovPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
1 / 1 Brachňáková, K.
28.
BTAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
29.
BTAntioxidačná aktivita vybraných druhov kávyDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
30.
BT
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravín
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
31.
BTBakteriálna diverzita v produkcii vínFelšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)
B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Hleba, L.
Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
33.
BT
Baktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
34.BT
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
35.BTBezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic
0 / 2
--
36.BTBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / --
--
37.BT
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Department of Chemistry (FBFS)B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
38.
BT
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu piva
Solgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Mátyusová, L.
39.
DT
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmi
Kozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
40.BT
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
41.
DTBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovSlanina, T.Department of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
42.
BT
Bioaktívne látky v bylinných čajoch
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
43.
BT
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvodu
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUADetails of topic0 / 1
--
45.
BT
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)
Gálová, Z.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
B-ABB
FBFSDetails of topic1 / 1
46.
BT
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade ApiaceaeTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
47.BTBiologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBSUADetails of topic
0 / --
--
48.
BTBioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradácia
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUADetails of topic1 / 1 Kureková, E.
49.
BT
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
50.
DT
Cibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLUFAaFRDetails of topic0 / 1--
51.
DT
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniaeHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)I-ABIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
52.
BT
Detekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
53.
DT
Detekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCR
Tomka, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
54.
DTDetekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
55.BT
Detekcia mliečnych proteínov
Zajác, P.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Bolgárová, N.
56.DTDetekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápojaBobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
57.
DT
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
58.
DisT
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá forma
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
59.
DisT
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
60.
DisT
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-MBI
FBFS
Details of topic
0 / --
--
61.BT
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
62.
DT
Diverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / 1
Magdolen, G.
63.
DT
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
64.
BT
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
65.DisT
Efektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
66.BTEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Poláková, S.
67.
DT
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
68.
BT
Enzymatické mechanizmy rezistencie baktériíDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
69.
BT
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
70.
BT
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermiíDepartment of Animal Physiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
71.
BT
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Department of Animal Physiology (FBFS)B-ABTBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
72.
BTFaktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
73.BTFalšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
74.BT
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
75.
BT
Falšovanie alkoholických nápojov.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
76.
BT
Fytohormóny v obilninách
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic0 / 1--
77.BTGastronomické podujatia vo vybranom regióneKozelová, D.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
78.BT
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
79.
DT
Genetická biodiverzita fazule záhradnej
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABI
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
80.
DT
Genetická biodiverzita pohánky jedlej
Gálová, Z.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFSDetails of topic
1 / 1
81.DTGenetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
82.
DT
Genetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Balážová, Ž.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1 Šebök, E.
83.DT
Genetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermi
Balážová, Ž.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic1 / 1
84.
DisTGenomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
SUA
Details of topic
0 / 1--
85.DisTGenomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABT
SUA
Details of topic
0 / 1--
86.
BT
Gény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
87.
BT
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
88.
BT
Hodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Maková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
89.
DT
Hodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerov
Vivodík, M.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ATI
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
90.DT
Hodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerov
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
91.DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / 1
--
92.DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / 1--
93.DTHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
94.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Timoracká, M.
Department of Chemistry (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / 1
--
95.
DT
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)
Department of Chemistry (FBFS)--SUADetails of topic0 / 1
--
96.
DisTHodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerov
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
SUA
Details of topic
0 / --
--
97.
DT
Hodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1--
98.
DT
Hodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producenta
Bobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
1 / 1
Szedlár, M.
99.
DT
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkov
Tkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-FSC
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
100.
BT
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-APB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
101.
BT
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
102.
BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / 1
--
103.BT
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
104.
DT
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasuMaková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1
--
105.
DT
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmov
Maková, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
106.
BT
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Maková, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Trenčan, D.
107.
BT
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizmeDepartment of Chemistry (FBFS)B-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1--
108.
DT
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
I-ABI
I-ATI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Bédiová, N.
109.
BTCharakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkovBobko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
Riečanová, R.
110.
BT
Charakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABB
B-ABTB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
111.
BT
Charakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiska
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
112.
BT
Charakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiska
Balážová, Ž.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
113.
BTCharakteristika proteínov kravského mlieka
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
114.
DT
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženia
Department of Chemistry (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
115.
DT
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajoch
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
116.
BT
Chemická kontaminácia hydinového mäsa a vajecPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
117.
BT
Chemické a fyzikálne riziká v pekárskych a cukrárskych výrobkochFikselová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
118.
BTChemické komponenty vznikajúce počas tepelnej úpravy obilných produktovTrebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
119.
BT
Chemické zmeny potravín počas tepelnej úpravy
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / 2
--
120.
DisTChitinázy mäsožravých rastlín a ich využitie z hľadiska ochrany rastlín voči biotickému stresuDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
121.
DTIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniu
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
122.
DTIdentifikácia efektu šalvie lekárskej na TM3 bunkovú líniuDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
123.
DisT
Identifikácia markerov autenticity a duálnej kvality vybraných mliečnych a mäsových výrobkov
Golian, J.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
124.
DT
Identifikácia živočíšnej zložky v sušených cestovinových výrobkoch použitím DNA Čipu.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
125.
DisT
Inovácia potravín s osobitným výživovým účelom na báze využitia vedľajších výrobných zvyškov zo spracovania jabĺk- externá
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / 2--
126.
DT
Interakčný vplyv obrábania pôdy a hnojenia na príjem zinku do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho
Trebichalský, P.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
127.
DT
Komparatívna analýza efektivity moderných mikrobiologických metód pre identifikáciu prirodzenej bakteriocenózy ejakulátov moriakov
Tvrdá, E.Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
1 / 1
128.BTKompostovanie ako ekologický spôsob znehodnocovania odpadov činnosťou mikroorganizmov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic1 / 1 Balaž, E.
129.
BT
Komunita mikroorganizmov v komposte a metódy jej analýzy
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
130.
DT
Komunita vláknitých mikroskopických húb na bobuliach hrozna dopestovaného vo Vrbovskom vinohradníckom regióne s dôrazom na rod AlternariaMašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Martišková, L.
131.DTKontrola a obsah bioaktívnych látok v najviac pestovaných zeleninách na SlovenskuLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
132.
DT
Kontrola dusičnanov a dusitanov v rôznych zdrojoch pitnej vody na severnom svahu Levočských vrchov
Angelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1
--
133.
DT
Kontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z domáceho a farmového chovu
Angelovičová, M.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
134.DTKontrola kvality fyzikálnych vlastností vajec z rôznych domácich chovov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
135.DTKontrola kvality pitnej vody na farme chovu hovädzieho dobytka z aspektu obsahu dusičnanov a dusitanovAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
136.DT
Kontrola kvality skladovaných mrazených pekárskych výrobkov
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
137.
DTKontrola minerálneho zloženia komerčne dostupných medovŠnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
138.
DT
Kontrola minerálneho zloženia medov od lokálnych producentov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
139.
BT
Kontrola obsahu rizikových prvkov v produktoch rybolovu
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
140.
DTKontrola základných fyzikálno-chemických a senzorických vlastností mäsových výrobkov určených pre detiTkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
I-FSC
I-FSCE
FBFS
Details of topic
1 / 1
Chachaľáková, P.
141.
BT
Kontroly kvality výrobkov vo vybranej konzervárni
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Halászová, A.
142.DT
Kryouchovávanie ovarialneho tkaniva hovädzieho odbytka
Chrenek, P.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1
143.
DT
Kumulácia niklu do zrna vybraných odrôd jačmeňa siateho vo vzťahu k vybraným biotickým a abiotickým faktorom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic0 / 1
--
144.DTKvalita a bezpečnosť mäkkého mäsového výrobku po aplikácii fytonutrientovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCSUADetails of topic0 / 1
--
145.
DT
Kvalita mäsa zveriny ulovenej vo vybranej poľovnej oblasti.Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 2
--
146.
DT
Kvalita studničných vôd vo vybranom regióne Slovenska
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
147.BTMaskované mykotoxíny a deriváty mykotoxínov v potravináchDepartment of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Palenčárová, L.
148.DTMäsová úžitkvosť prepelíc po aplikácii Pergy v ich výživeHaščík, P.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFSDetails of topic0 / 1--
149.
DT
Metagenomická analýza mikroorganizmov asociovaných s rastlinami tekvice
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFSDetails of topic
1 / 1
Pajer, M.
150.
DTMetagenomická analýza mikroorganizmov osídľujúcich plody broskýň počas dozrievaniaMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABIFBFS
Details of topic
1 / 1
Medvecká, F.
151.
BTMetodika detekcie mechanizmov rezistencie baktérií
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1--
152.
BT
Metódy izolácie mliečnych proteínov
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
153.
BT
Metódy používane na izoláciu a detekciu entomopatogénnych húb v rôznych prostrediachMedo, J.Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic0 / 1--
154.BT
Mikrobiologická a toxikologická kvalita korenín a byliniek
Felšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
155.
BT
Mikrobiologickí škodcovia v skladoch
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
156.BTMikrobióm rizosféry a jeho vplyv na rastlinuMaková, J.Department of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
157.
DisT
Mikrocenóza vybraných tradičných a nových odrôd hrozna slovenského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic
0 / --
--
158.
DT
Mikroskopické analýzy spermií kohútov
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)--
FBFS
Details of topic
1 / 1
159.
DT
Mikroskopické huby sposobujúce znehodnotenie jabĺkTančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
160.BTMikroskopické huby spôsobujúce znehodnocovanie jahôd
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
161.BT
Mikrovlnný ohrev a jeho využitie v gastronómii
Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 2--
162.
BT
Mliečne tuky
Čuboň, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
163.
BTModerné analytické metódy využívané na kontrolu zloženia mäsových výrobkovŠnirc, M.Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
164.
BTModerné možnosti využitia srvátkyDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
165.
DisT
Modulation effects of phytonutrients in relation to reproductive health in vitro
Department of Animal Physiology (FBFS)D-FRBE
FBFS
Details of topic
0 / ----
166.
BTMolekulárno-genetická charakteristika fazuleDepartment of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
167.BT
Molekulárno-genetická charakteristika kukurice
Balážová, Ž.
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
168.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika repky olejnej
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFSDetails of topic0 / 1
--
169.
BT
Molekulárno-genetická charakteristika slnečnice
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTBFBFSDetails of topic0 / 1--
170.DTMonitoring prchavých látok vo vybraných druhoch pravých ovocných destilátovDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
171.
BT
Možnosti aplikácie CO pri balení potravín.
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
172.DTMožnosti využitia hmyzu pri výrobe potravín živočíšneho pôvoduDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
173.
BT
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Lamiaceae v potravinárstve
Tančinová, D.Department of Microbiology (FBFS)B-BKBSUADetails of topic
1 / 1
174.
BT
Možnosti využitia rastlinných silíc získaných z rastlín čeľade Myrtaceae v potravinárstve
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
SUA
Details of topic
1 / 1
175.
DT
Možnosti využitia rastlinných zdrojov pri zrážaní mlieka
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
176.DTMožnosti využitia reologických metód na sledovanie vlastností cesta pripraveného z komponentných múk.Bojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 2--
177.
BT
Možnosti využitia syrov v gastronómii
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
SUA
Details of topic
1 / 1
178.BT
Možnosti využitia vláknitých mikroskopických húb v biotechnológiách
Mašková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Mikúš, L.
179.BTMožnosti zabezpečenia vysledovateľnosti čaju využitím analytických metódDepartment of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
180.
BTMožnosti zvyšovania oxidačnej stability mäsa a mäsových výrobkovBobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
181.
DT
Mykocenóza bobúľ hrozna dopestovaného vo vinohradníckej obci VrbovéFelšöciová, S.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
1 / 1
182.BT
Mykocenóza včelích produktov
Department of Microbiology (FBFS)B-SCH
FAaFR
Details of topic
1 / 1
183.
DTMykocenóza vybraných bielych a modrých odrôd hrozna z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti
Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
184.DT
Mykotická diverzita v procese výroby červených vín
Felšöciová, S.Department of Microbiology (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
185.
DT
Mykotická diverzita v procese výroby bielych vín
Department of Microbiology (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
186.
BT
Mýty a fakty o mlieku
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
187.
DT
Návrh vhodných genetických markerov na autentifikáciu mlieka a mliečnych výrobkov na úrovni druhu a plemena
Čapla, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCSUADetails of topic
0 / 1
--
188.
BT
Nutričná a chemoprotektívna hodnota sóje
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
189.
BTNutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Lupinus L.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
190.
BT
Nutričná a chemoprotektívna hodnota strukovín rodu Phaseolus L.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
191.BTNutričné a antinutričné zložky múkyTrebichalský, P.
Department of Chemistry (FBFS)
B-FTG
SUA
Details of topic
0 / --
--
192.
DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobásMassanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
193.DT
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic0 / 1--
194.
BTObsah stopových prvkov v jedlých divorastúcich hubách z rôzne environmentálne zaťažených oblastí SlovenskaÁrvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic0 / 1--
195.DT
Obsah vybraných makrobiogénných prvkov v pastách používaných na výrobu nealkoholických nápojov
Department of Chemistry (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
196.
BT
Operačné taxonomické jednotky v ekológii mikroorganizmovDepartment of Microbiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
197.
DT
Optimalizácia doby pečenia pšeničných a pšenično-ražných výrobkov z hľadiska ich bezpečnosti
Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
198.
DT
Optimalizácia technológií výroby chleba a pečiva z netradičných surovín.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 2
--
199.
DisT
Optimization of cryopreservation methods for sample storage of animal genetic resources
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-FRBE
SUA
Details of topic
0 / --
--
200.
BT
Ovocie ako potenciálny zdroj antibioticky rezistentných baktériíHleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / ----
201.
DTOvplyvnenie aktivity pečeňových enzýmov ZDF potkanov aplikáciou drieňa obyčajného (Cornus mas L.)
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
202.DisTOvplyvňovanie rastu pozberových patogénov ovocia a zeleniny z rodov Botrytis a Rhizopus rastlinnými silicami
Department of Microbiology (FBFS)
D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
203.
DT
Oxidačná stabilita kurčacieho mäsa vplyvom biologicky účinnej látky v závislosti od doby skladovaniaAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
204.
BT
(Oxidatívny status endotelových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
205.DT
PCR detekcia Entomopatogénnej huby Entomophaga maimaiga v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
206.BTPeľ a včelí chlieb - atraktívne produkty v ľudskej výživeDepartment of Animal Physiology (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / 1--
207.BT
Perspektívy zlepšenia atribútov kvality a bezpečnosti potravín ich ošetrením metódou vysokého tlaku
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
208.BTPigmenty produkované mikroorganizmami z rodu Streptomyces
Department of Microbiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
209.
DT
Porovnanie kvality medov rôzneho pôvodu z pohľadu fyzikálno-chemických vlastnostíTkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic
0 / 2
--
210.
DTPorovnanie obsahu chemoprotektívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
211.
DTPorovnanie rozdielnych systémov chovu na fyzikálne vlastnosti vajecDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
212.
DT
Porovnanie studničných vôd a analýza ich ukazovateľov
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
213.
DT
Porovnanie texturálnych atribútov vybraných produktov bez a s prideleným špecifickým označením
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
214.DT
Posúdenie texturálnych parametrov vybraných druhov salám pri stanovených podmienkach skladovania
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)--
FBFS
Details of topic1 / 1 Vojtek, M.
215.
DT
Posudzovanie kvality kávy pripravovanej rôznymi spôsobmi na základe obsahu prchavých látok
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1--
216.
DisT
Potenciál hydrolytických enzýmov mäsožravých rastlín pre bielo-zelené biotechnológie
Libantová, J.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)D-ABTFBFSDetails of topic0 / 1--
217.BTPotenciálni producenti mykotoxínov v obilnináchBarboráková, Z.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABTBFBFSDetails of topic1 / 1 Sova, J.
218.DTPotravinárske spracovanie semien tekvice a výliskov z tekvice pri výrobe cereálnych výrobkov.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 2--
219.
DisT
Potravinové Neofóbie ako faktor pre vytvorenie a optimalizáciu potraviny na báze jedlého gélu.Vietoris, V.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
D-TEP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
220.
BT
Povojník batátový - zdroj nutričných a bioaktívnych látok v straveDepartment of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
221.BTPozberové kazenie ovocia a zeleniny s dôrazom na vláknité mikroskopické hubyDepartment of Microbiology (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1 Turčáková, M.
222.
DisT
Predikcia sladovníckej kvality vybraných odrôd sladovníckeho jačmeňa v období skladovania
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
D-TEP
SUADetails of topic
0 / --
--
223.
BT
Prestup ťažkých kovov v systéme pôda-vinič hroznorodý (Vitis vinifera)
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
224.
BT
Probiotiká a ich možnosti využitia pri balení potravínDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1--
225.
DT
Profil mastných kyselín v mäse kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Haščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1
--
226.
DT
Psychrotrofné baktérie z mliečnych výrobkov a ich schopnosť formovať biofilm in vitro
Ducková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
227.
DisT
Rakytník rešetliakový v prevencii diabetických komplikácií ZDF potkanov - externa
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-ABT
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
228.DisTReprodukčné parametre zajačej zveri (Lepus europaeus) vo voľnej prírode a vo farmovom chove Faculty of Biotechnology and Food Sciences
D-BIO
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
229.
BTRiziká interakcie obal - potravinaPavelková, A.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
230.
BTRiziká mikrovlnného ohrevu a jeho využitie pri úprave potravínDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
231.
BT
Riziká tepelnej úpravy potavín
Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTG
B-BKB
SUA
Details of topic
0 / 2--
232.
BTRiziká z dovážaných potravínAngelovičová, M.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
233.
BT
Riziká z extra spracovaných potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
234.
BT
Riziko kontaminácie lesných plodov ťažkými kovmi z oblasti Horehronia
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
235.BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na zdravie človeka
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic
1 / 1
236.
BT
Rizikové prvky a ich negatívny účinok na ľudský organizmus
Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
237.
BT
Rizikové prvky vo vodáchStanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
238.DTRizikové prvky v orechochDepartment of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
239.BTSalmonela v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravináchDepartment of Microbiology (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
240.
BT
Skladovanie potravín v gastronomických prevádzkach
Mareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
241.
BTSkladovanie údržných potravín z hľadiska zachovania ich bezpečnosti a kvality
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKBFBFSDetails of topic0 / 1--
242.DT
Skúmanie účinku drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na hematologické ukazovatele krvi ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
243.
BTSladové nápoje v gastronómii
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic1 / 1 Bodnárová, E.
244.
DT
Sledovanie rizikových prvkov vo vodných zdrojoch
Stanovič, R.Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
245.DTSledovanie vybraných fyzikálno-chemických ukazovateľov medu počas jeho skladovaniaDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
246.
DT
Sledovanie zmien v textúre vybraných druhov ovocia podľa stupňa zrelosti
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
247.
BT
Sous vide príprava zeleniny.
Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
248.
BT
Spôsoby odhaľovania nedeklarovaných prímesí do mäsových výrobkovBelej, Ľ.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFSDetails of topic0 / ----
249.DT
STANOVENIE ANTIBIOTICKEJ REZSITENCIE ENTEROKOKOV IZOLOVANýCH ZO SUROVíN žIVOčíšNEHO PôVODU
Kročko, M.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--SUA
Details of topic
0 / ----
250.
DT
Stanovenie textúry, obsahu soli a pH u vybraných tukov živočíšneho pôvoduČurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
I-FSC
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
251.
DT
Súčasné stanovenie viacerých prvkov v plodniciach volne rastúcich húb
Miššík, J.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)I-ABIFBFSDetails of topic0 / 1
--
252.
BTŠaláty z čerstvej listovej zeleniny ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človekaMedo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
253.DT
Tažké kovy a antinutričné látky vo vybraných druhoch rodu Allim
Lidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
254.
BT
Ťažké kovy vo vinárskych produktoch
Department of Chemistry (FBFS)
B-VINB
SUA
Details of topic0 / 1--
255.
DT
Technológia výroby a využitie sušených rajčiakov.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1 Draškovičová, D.
256.
DT
Technologická kvalita súčasne pestovaných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Solgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1--
257.
BTTechnologická úprava pekárskych výrobkov mrazením a ich skladovanie (výhody, riziká)Mareček, J.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
258.
DT
Technologické využitie povojníka batatového v potravinárstve
Mareček, J.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
259.
BT
Tetracyklín protekčné proetíny
Department of Microbiology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
260.
BT
Transkriptomická analýza mikroorganizmov
Medo, J.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
261.
DT
Translokácia vybraných prvkov vo fruktifikačných orgánoch jedlých divorastúcich húb
Árvay, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
262.DT
Účinky drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na lipidový profil krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
263.
BT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 3
--
264.
DT
Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Massanyi, P.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 3
--
265.
BT
Účinok endokrinných disruptorov na endotelové bunkyDepartment of Animal Physiology (FBFS)--FBFS
Details of topic
0 / 2
--
266.
BT
Úprava mäsa pôsobením nízkych teplôt z hľadiska kvality a bezpečnosti
Čurlej, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
267.
BTVoda v potravinách a vo výžive človeka
Department of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
268.
DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na ukazovatele lipidového profilu v sére ZDF potkanov
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUADetails of topic0 / ----
269.
DT
Vplyv aplikácie drieňa obyčajného (Cornus mas L.) na pečeňový profil krvi ZDF potkanov
Kalafová, A.Department of Animal Physiology (FBFS)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
270.
DTVplyv aplikácie glyfosátu na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
271.BTVplyv aplikácie kompostov na biologické ukazovatele kvality a zdravia v pôdeJavoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFSDetails of topic0 / 1--
272.
BT
Vplyv aplikácie kvercetínu na antioxidačný profil reprodukčného tkaniva ZDF potkanovDepartment of Animal Physiology (FBFS)B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
273.BTVplyv aplikácie kvercetínu na oxidatívne charakteristiky reprodukčného tkaniva ZDF potkanov
Department of Animal Physiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / 1--
274.DT
Vplyv aplikácie MCPA na zloženie komunity mikroorganizmov v pôde
Medo, J.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
275.
DT
Vplyv aplikácie rôznych druhov syrov na kvalitu párkovKročko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)--SUA
Details of topic
0 / --
--
276.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Department of Animal Physiology (FBFS)--FBFS
Details of topic
0 / --
--
277.
DT
Vplyv endokrinných disruptorov na steroidogenézu modelových systémov.
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / --
--
278.
DT
VPLYV EXTRAKTOV Z TYMIANU A PAMAJORÁNU NA KVALITU BRATISLAVSKÝCH PÁRKOV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
279.
DT
Vplyv extraktu z kôry Terminalia bellerica Roxb. na ovariálne funkcie ošípaných in vitro
Kolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-BII
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
280.
DisTVplyv inovatívnych spôsobov spracovania zeleniny na kvalitatívne parametre hotových produktov (externá téma)Bobková, A.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
D-TEPFBFSDetails of topic
0 / 1
--
281.
BT
Vplyv kadmia, olova a zinku na ľudský organizmus
Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic1 / 1 Lóžiová, K.
282.BTVplyv klimatických zmien na výskyt a toxinogenitu vláknitých mikroskopických húb v potravinárskych komoditách
Department of Microbiology (FBFS)
B-APB
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
283.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomMusilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1--
284.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovov
Department of Chemistry (FBFS)I-VLU
FAaFR
Details of topic0 / 1--
285.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1
--
286.
DT
Vplyv kontaminácie pôdy rizikovými kovmi na obsah bioaktívnych látok v zemiakoch
Musilová, J.
Department of Chemistry (FBFS)
I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
287.
DT
Vplyv kotvičníka zemného (Tribulus terrestris) na aktivitu Leydigových buniek
Department of Animal Physiology (FBFS)--
FBFS
Details of topic0 / 1
--
288.
BT
Vplyv kvasenia muštu s využitím aktívnych suchých vínnych kvasiniek na senzorický profil vína
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-VINB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
289.DTVplyv nízkosacharidového stravovania na ochorenie diabetes mellitus 2. typuCapcarová, M.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
290.
DT
Vplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovom
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
291.DTVplyv odrody na kumuláciu rizikových kovov a obsah bioaktívnych látok v povojníku batátovomDepartment of Chemistry (FBFS)I-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
292.
DT
Vplyv odrody, obrábania pôdy a hnojenia na kumuláciu kobaltu do zrna jačmeňa siateho
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
0 / 1
--
293.
BT
Vplyv oxidatívneho stresu na viabilitu karcinómových buniekDepartment of Animal Physiology (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / -- Kocifajová, K.
294.
DisTVplyv pergy na kvalitatívne parametre mäsa a vajec hydiny
Department of Animal Physiology (FBFS)
D-TEP
FBFS
Details of topic0 / 1
--
295.BT
Vplyv pesticídov a hnojív na aktivitu mikroorganizmov
Javoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBSUADetails of topic0 / 1--
296.
BT
Vplyv pesticídov na variabilitu spoločenstva mikroorganizmov v pôde.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
297.DTVplyv polyfenolických biomolekúl na parametre kvality spermiíTvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
1 / 1
Dianová, L.
298.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil ejakulátov
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
299.
DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na antioxidačný profil krvi
Tvrdá, E.
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ABIFBFSDetails of topic
1 / 1
Bažány, D.
300.DT
Vplyv polyfenolických biomolekúl na biochemický a endokrinný profil krvi
Department of Animal Physiology (FBFS)
I-ATI
FBFSDetails of topic0 / 1
--
301.
DT
Vplyv pozberového dozrievania na technologickú kvalitu vybraných odrôd jačmeňa sladovníckeho
Solgajová, M.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNISUADetails of topic0 / 1
--
302.
DT
Vplyv prídavku bezlepkovej múky na kvalitu medovníka
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
1 / 1
303.
DT
Vplyv prídavku extraktu granátového jablka na ukazovatele kvality mäsového výrobku
Bobko, M.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
SUA
Details of topic0 / 1--
304.DT
VPLYV PRÍDAVKU KOMERČNEJ KORENIACEJ ZMESI NA KVALITU TTNMV
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
305.DTVplyv prídavku sušených zemiakov na kvalitu pekárskych výrobkovDepartment of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-TNIFBFS
Details of topic
0 / 1
--
306.
BT
Vplyv redukcie hrozna na kvalitu vínaCzako, P.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-VINB
FBFSDetails of topic0 / 1--
307.
DT
Vplyv rizikových kovov na obsah bioaktívnych látok v povojníku batatovom (Impoea batatas)Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
0 / 1
--
308.
DT
Vplyv rizikových prvkov na antioxidačnú kapacitu zrna pseudocerálií
Department of Chemistry (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
309.DTVplyv rizikových prvkov na obsah antioxidantov vo vybraných liečivých rastlináchVollmannová, A.Department of Chemistry (FBFS)--FBFSDetails of topic0 / 1--
310.DTVplyv rôznej doby skladovania na fyzikálno-chemické vlastnosti mäsaTkáčová, J.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
I-TNI
I-FSC
SUADetails of topic
0 / 2
--
311.DTVplyv Sambucus nigra na ovariálne funkcie ošípaných in vitroKolesárová, A.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--FBFSDetails of topic
0 / 1
--
312.
DTVplyv síry a draslíka pri výžive cibuľovej zeleniny FZKI (záhradníctvo) DPLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
313.DT
Vplyv skladovania na technologickú kvalitu obilnín (potravinárska pšenica, sladovnícky jačmeň...)
Mareček, J.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic0 / 1
--
314.
BT
Vplyv spracovania na nutričné a fyzikálno-chemické vlastnosti rýb
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
315.
BT
Vplyv štartovacích kultúr baktérií na priebeh kvasenia zeleniny
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)B-ABTBSUA
Details of topic
0 / 1
--
316.
BT
Vplyv ťažkých kovov na kvalitu cibuľovínLidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
1 / 1
317.DT
Vplyv teploty na antibiotickú rezistenciu a citlivosť u vybraných druhov baktérií
Hleba, L.Department of Microbiology (FBFS)
I-ABI
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
318.
BTVplyv utlačenia pôdy agrotechnikou na aktivitu a početné zastúpenie mikroorganizmovJavoreková, S.
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic0 / 1
--
319.
DT
Vplyv vybraných rastlinných silíc na potravinársky významných zástupcov rodu Rhizopus
Tančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
320.
DTVplyv vybraných rastlinných silíc na rast Botrytis cinereaTančinová, D.
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSC
FBFS
Details of topic
0 / 2
--
321.DTVplyv vybraných technologických parametrov na fyziologické vlastnosti zrna jačmeňa sladovníckehoDráb, Š.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
322.
DT
Vybrané pestovateľské faktory vo vzťahu k obsahom železa v zrne v odrodách jačmeňa siateho
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSC
SUA
Details of topic
1 / --
Hašuľová, D.
323.BTVýroba a hodnotenie masti a vedľajších produktov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
1 / 1 Štefáneková, M.
324.
BT
Výroba a význam smoothie nápojov vo výžive a v gastronómii
Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTGFBFSDetails of topic
1 / 1
325.
BT
Výroba ekologických mliečnych výrobkov
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-APB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
326.
DisT
Výskum variability chemoprotektívnych látok v cesnaku medveďom (Allium ursinum L.) indukovanej agroenvironmentálnymi a technologickými faktormiLidiková, J.
Department of Chemistry (FBFS)
D-TEPFBFSDetails of topic0 / --
--
327.
BT
Výskyt a aktivita mikroorganizmov v pôde po aplikácii kompostov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
SUA
Details of topic
0 / 1
--
328.BT
Výskyt a detekcia falšovania potravinárskych výrobkov na Slovensku a v EÚ
Bobková, A.Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
329.DT
Výskyt mikromycét v peľoch slovenského a ukrajinského pôvodu
Department of Microbiology (FBFS)I-FSCFBFSDetails of topic
0 / 1
--
330.
DT
Výskyt potenciálnych producentov mykotoxínov na obilninách slovenského pôvodu so zameraním na poľné mikroskopické huby
Department of Microbiology (FBFS)
I-FSCE
SUA
Details of topic
0 / 1
--
331.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu danielieho mäsa na úrovni jedincaŽidek, R.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic0 / 2
--
332.
DT
Vytvorenie genetického nástroja na identifikáciu muflónieho mäsa na úrovni jedinca
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
333.
DTVytvorenie genetického nástroja na identikáciu rýb na úrovni línieDepartment of Food Hygiene and Safety (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / 2--
334.
BT
Využitie a význam chmeľu a chmeľových preparátov pri výrobe nápojovDepartment of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFS
Details of topic
0 / 1--
335.
BT
Využitie absorbérov oxidu uhličitého pre balenie potravínDepartment of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKBFBFSDetails of topic
0 / 1
--
336.
DT
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe bezlepkových produktov
Bojňanská, T.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
337.
BT
Využitie alternatívnych surovín pri výrobe potravín rastlinného pôvoduBojňanská, T.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
B-FTG
FBFSDetails of topic
0 / 2
--
338.
BT
Využitie bakteriocínov pri balení poravínPavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1--
339.
BT
Využitie fytonutrientov pri výrobe mäsových výrobkov s cieľom zvyšovania ich kvality a bezpečnosti
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
Dzurjovčin, S.
340.
DisT
Využitie konsenzuálneho modelu posudzovania produktov a AI prístupy pre selekciu hodnotiteľov
Vietoris, V.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
D-TEPSUADetails of topic
0 / 1
--
341.
BT
Využitie membránových separačných procesov pri spracovaní potravín
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
342.
BT
Využitie menej známych druhov zeleniny vo výžive a gastronómii.
Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-FTG
FBFS
Details of topic0 / 1
--
343.BT
Využitie mikroorganizmov zo skupiny PGPB na prípravu biopreparátov
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABBFBFSDetails of topic0 / 1
--
344.BT
Využitie moderných analytických metód na určenie zloženia pravých ovocných destilátov
Šnirc, M.
Department of Chemistry (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / 1
--
345.DisT
Využitie modularity endotelových buniek v obranných mechanizmoch
Lukáč, N.Department of Animal Physiology (FBFS)D-MBIFBFSDetails of topic
0 / 1
--
346.
BT
Využitie nanotechnológií pri produkcií potravín
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
347.
DT
Využitie necukorných sladidiel pri výrobe ovocných džemov z pohľadu kvality a zdravotnej bezpečnosti.ojov.
Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic0 / 1--
348.
BT
Využitie netradičných surovín v pekárskych technológiách vo vzťahu k potenciálnym rizikám ich aplikácie.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)B-BKBFBFS
Details of topic
0 / 2
--
349.BTVyužitie potenciálu digitálnej PCR v biotechnológiách.Tomka, M.Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
B-ABTB
FBFSDetails of topic
0 / 1
--
350.
BT
Využitie požívateľných obalov na báze lipidov pre balenie potravín
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-BKB
FBFS
Details of topic
1 / 1
351.
DT
Využitie rôznych druhov ovocia a zeleniny pri výrobe funkčných nápojov.
Mendelová, A.
Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNIFBFS
Details of topic
1 / 1 Koláriková, V.
352.
BT
Využitie tradičných mliečnych výrobkov v regionálnej gastronómii SrbskaDucková, V.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)B-FTGFBFS
Details of topic
1 / 1
353.
DT
Využitie vybraných druhov zeleniny pri výrobe sladených nátierok
Mendelová, A.Department of Technology and Quality of Plant Products (FBFS)
I-TNI
FBFS
Details of topic
0 / 1--
354.
BT
Využitie živočíšnych bielkovín pri balení potravín
Pavelková, A.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
--
FBFS
Details of topic
0 / 1
--
355.DT
Význam a obsah bioaktívnych látok vo vybraných druhoch rodu Allium
Lidiková, J.Department of Chemistry (FBFS)--
SUA
Details of topic0 / --
--
356.
BT
Význam a nutričné zloženie kozieho mäsa
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-MZV
B-VLU
FAaFRDetails of topic
0 / 1
--
357.BTVýznam a nutričné zloženie mäsa vysokej raticovej zveri
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-VLU
B-MZV
FAaFR
Details of topic
0 / 1--
358.
BTVýznam bielkovín vo výžive človekaDepartment of Chemistry (FBFS)
B-VLU
FAaFR
Details of topic1 / 1 Strempeková, S.
359.
BT
Význam dusíkato-sírnej výživy pri pestovaní cibuľovín - FZKI (záhradníctvo, BP)
Department of Chemistry (FBFS)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
360.
BT
Význam remízok a prírodných koridorov ako rezervoárov entomopatogénnych húb
Department of Microbiology (FBFS)
B-ABB
FBFS
Details of topic
0 / --
--
361.
BT
Význam tukov vo výžive človekaDepartment of Chemistry (FBFS)B-VLU
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
362.DT
Základné chemické ukazovatele studničných vôd v Nitrianskom regióne
Stanovič, R.
Department of Chemistry (FBFS)
I-FSCFBFSDetails of topic0 / 1--
363.DT
Zdravotné riziká vplyvu chemického zloženia kuracieho mäsa po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výžive
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSCFBFS
Details of topic
1 / 1 Šár, K.
364.
DT
Zdravotné riziko zmien aminokyselinového zloženia mäsa kurčiat po aplikácii humínových kyselín a fytobiotík v ich výživeHaščík, P.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-FSC
FBFS
Details of topic
1 / 1
Petrus, P.
365.
BT
Zdroje a možnosti obsahu fytoestogénov v mlieku
Golian, J.
Department of Food Hygiene and Safety (FBFS)
B-BKB
FBFS
Details of topic0 / ----
366.
DT
Zmeny fyzikálno-chemických vlastností tukov vplyvom ich skladovania
Tkáčová, J.Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)I-TNISUADetails of topic0 / 2--
367.BT
Zmeny vitamínov počas skladovania a spracovania potravín.
Department of Technology and Quality of Animal Products (FBFS)
B-FTGFBFS
Details of topic
0 / 1
--
368.BT
Zmeny v obsahu polyfenolických látok v potravinách v priebehu skladovania a spracovania
Department of Chemistry (FBFS)B-APBFBFS
Details of topic
0 / 1
--
369.DT
Zmrazovanie oocytov hovädzieho dobytka
Department of Biochemistry and Biotechnology (FBFS)
--
FBFSDetails of topic
1 / 1
Frohnová, V.
370.DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
371.
DT
Žerucha peruánska a jej vplyv na samčí reprodukčný systém králikov
Slanina, T.
Department of Animal Physiology (FBFS)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--