Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
2.DP
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Mojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy0 / 1--
3.
DizP
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DizP
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej technikyKatedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Janoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Valkovič, P.
6.
DP
Dynamika jazdy osobných motorových vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BPEmisie spaľovacích motorovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Šimo, M.
8.DPEnergetická bilancia batériového elektrického vozidlaVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Fekete, B.
9.
DizP
Faktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
DPHodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podnikuTulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
11.
BP
Hodnotenie hluku vozidiel
Majdan, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti témy1 / 1 Žibrita, A.
12.
DPHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického médiaTulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
13.
DizP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Kosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
BP
Horizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BP
Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Vitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1
16.
BP
Konštrukcia Stirlingovho motora
Tulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Macsánszky, D.
17.
DP
Logistické procesy vo výrobnom podniku
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPMeranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobiluKatedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
DP
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
Jablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Šmitala, V.
20.
BP
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častíc
Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Husár, D.
21.BPMožnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobilochKatedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti témy1 / 1 Záhora, T.
22.
BP
Návrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
Vitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BPNávrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuvTulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy1 / 1
24.
DP
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
25.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Janoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
27.
DP
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Majdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Optimalizácia procesu logistiky v autodoprave
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Siráň, P.
29.
DP
Osvetlenie vozidielKatedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
30.DP
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podniku
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.BPPorovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesáchKatedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gábriš, P.
33.BP
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy
1 / 1
34.
DP
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jánošík, M.
35.
BPPosúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
DP
Požiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvary
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy1 / 1 Bödök, L.
38.
DP
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohonKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Chovanec, M.
39.DP
Prevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohon
Kosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Paraszti, Á.
40.
DP
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti témy
1 / 1
Katona, Á.
41.BPReverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon SlovenskoMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
42.DP
Riadiaci obvod dopravníkového systému
Kosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DP
Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
44.
DizP
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
45.
DP
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Svetlomety cestných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmelík, A.
47.DPŤahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdy
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Magasvári, I.
48.
BPTechnicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
49.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej technikyHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
50.
DP
Teoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiskaAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Medovič, M.
51.
BP
Teplota vzduchu v interiéry vozidla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy1 / 1
52.
BPTestovanie dynamických vlastností vozidielKatedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuruc, F.
53.
BP
Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systém
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy1 / 1
54.
DPVplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kiss, M.
55.
DP
Vplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhuHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
56.
DizP
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKatedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
57.
DP
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
58.
DP
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej dopraveKatedra dopravy a manipulácie (TF)--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.DPZisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódouMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--