Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Tulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy
1 / 1
2.
DPAplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBITFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Janoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Dynamika jazdy osobných motorových vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
BP
Emisie spaľovacích motorovKatedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimo, M.
6.
DP
Energetická bilancia batériového elektrického vozidlaVitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti témy
1 / 1 Fekete, B.
7.
DP
Hodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podnikuKatedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BP
Hodnotenie hluku vozidiel
Majdan, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Žibrita, A.
9.DP
Hodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického média
Tulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Horizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadla
Mojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
BPKomfortné prvky výbavy kabín automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
BPKonštrukcia Stirlingovho motoraTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DP
Logistické procesy vo výrobnom podniku
Majdan, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Meranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobilu
Abrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kecskés, K.
15.
DP
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
Jablonický, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šmitala, V.
16.
BP
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častíc
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDMSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Husár, D.
17.BPMožnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobilochVitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti témy1 / 1
18.
BPNávrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuv
Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby palivaKatedra dopravy a manipulácie (TF)--
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
22.DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Janoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1
23.DP
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Majdan, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DPOptimalizácia procesu logistiky v autodopraveTulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Siráň, P.
25.DP
Osvetlenie vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podniku
Mojžiš, M.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
27.
DP
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Porovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesách
Abrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
29.BP
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidla
Janoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Vitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1
31.
BP
Posúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Hujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Žáčik, P.
33.
DPPožiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvary
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBITF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bödök, L.
34.
DP
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
Kosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
DPPrevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohonKatedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Paraszti, Á.
36.
DP
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvoduKosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Katona, Á.
37.
BPReverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon SlovenskoMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Virág, I.
38.
DP
Riadiaci obvod dopravníkového systému
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1
--
40.
DizP
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Jablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.DP
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Jablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
42.BP
Svetlomety cestných vozidiel
Majdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Čmelík, A.
43.DPŤahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdyAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.BP
Technicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TFPodrobnosti témy
1 / 1
46.
DP
Teoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiska
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
47.
BP
Teplota vzduchu v interiéry vozidla
Majdan, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDMTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Minárik, J.
48.BP
Testovanie dynamických vlastností vozidiel
Janoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy1 / 1
49.BP
Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systém
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Paldan, D.
50.
DP
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Vitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Kiss, M.
51.
DP
Vplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.
DPVýpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1
--
53.
DP
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TFPodrobnosti témy0 / 1
--
54.DP
Zisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódou
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--