Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
2.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
3.DTSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic0 / 1--
4.BTSvetlomety cestných vozidielMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic1 / 1 Čmelík, A.