Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | Ú | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BT
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Tulík, J.Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TFDetails of topic1 / 1 Zicháček, A.
2.
DT
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikochMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--
3.DisT
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14TFDetails of topic
0 / 1
--
4.
DisTDegradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej technikyDepartment of Transport and Handling (TF)D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Janoško, I.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Valkovič, P.
6.
DT
Dynamika jazdy osobných motorových vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1--
7.
BT
Emisie spaľovacích motorov
Tulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Šimo, M.
8.
DTEnergetická bilancia batériového elektrického vozidlaDepartment of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic1 / 1
9.
DisTFaktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidielHujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Hodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podniku
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
1 / 1
11.
BT
Hodnotenie hluku vozidielMajdan, R.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1 Žibrita, A.
12.
DTHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického médiaDepartment of Transport and Handling (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
13.
DisT
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Kosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
SUADetails of topic
0 / 1
--
14.
BT
Horizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadla
Mojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTF
Details of topic
0 / 1
--
15.BTKomfortné prvky výbavy kabín automobilovVitázek, I.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Cigáň, L.
16.
BT
Konštrukcia Stirlingovho motora
Tulík, J.Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
17.DT
Logistické procesy vo výrobnom podniku
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-KBISUA
Details of topic
0 / 1--
18.
BTMeranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobiluAbrahám, R.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
19.DTMonitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťaženíJablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1 Šmitala, V.
20.
BT
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častíc
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
SUA
Details of topic
1 / 1
Husár, D.
21.BTMožnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobilochDepartment of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic
1 / 1
Záhora, T.
22.BT
Návrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobile
Department of Transport and Handling (TF)B-VAB
TF
Details of topic1 / 1
23.
BT
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuv
Tulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1 Šagát, B.
24.
DT
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Hujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITF
Details of topic
1 / 1
26.
DT
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Department of Transport and Handling (TF)
--TFDetails of topic
0 / 1
--
27.
DT
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
28.
DTOptimalizácia procesu logistiky v autodopraveTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic
1 / 1
Siráň, P.
29.DTOsvetlenie vozidielDepartment of Transport and Handling (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
30.DTPDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podnikuMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
31.DT
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITFDetails of topic0 / 1
--
32.
BTPorovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesáchAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TFDetails of topic
1 / 1
33.
BT
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidla
Department of Transport and Handling (TF)B-VABTF
Details of topic
1 / 1 Adámek, S.
34.
DT
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometovVitázek, I.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Jánošík, M.
35.
BT
Posúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonu
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMTFDetails of topic0 / 1
--
36.BTPosúdenie technického stavu spaľovacieho motoraHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)
--
TFDetails of topic
1 / 1
Žáčik, P.
37.
DT
Požiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvaryDepartment of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
1 / 1
38.
DT
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
39.
DT
Prevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohon
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
1 / 1
Paraszti, Á.
40.
DT
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Kosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
41.
BT
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon SlovenskoMojžiš, M.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMTFDetails of topic
1 / 1
Virág, I.
42.
DT
Riadiaci obvod dopravníkového systémuKosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITF
Details of topic
1 / 1
43.
DT
Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
44.
DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
45.
DT
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic0 / 1
--
46.
BT
Svetlomety cestných vozidielDepartment of Transport and Handling (TF)B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
47.DT
Ťahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdy
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
48.BT
Technicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidiel
Janoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
B-VABTF
Details of topic
1 / 1
49.
BT
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
50.
DTTeoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiskaAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Medovič, M.
51.BT
Teplota vzduchu v interiéry vozidla
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTF
Details of topic
1 / 1 Minárik, J.
52.
BT
Testovanie dynamických vlastností vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Kuruc, F.
53.
BT
Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systém
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Paldan, D.
54.
DT
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhuDepartment of Transport and Handling (TF)
I-OTI
TFDetails of topic1 / 1 Kiss, M.
55.
DT
Vplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhuHujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic0 / 1--
56.DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TFDetails of topic0 / 1--
57.
DT
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadenia
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic0 / 1--
58.
DT
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Department of Transport and Handling (TF)--
TF
Details of topic
0 / 1
--
59.
DT
Zisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódouMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--