Přehled vypsaných témat - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | Ú | V | Z

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
BP
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
DP
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1
--
3.
DP
Dynamické posúdenie jednostopového vozidlaJanoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
4.
DP
Dynamika jazdy osobných motorových vozidielHujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Emisie spaľovacích motorov
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimo, M.
6.
DP
Energetická bilancia batériového elektrického vozidlaVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Fekete, B.
7.
DP
Hodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podniku
Tulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Petráš, M.
8.
BPHodnotenie hluku vozidielMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žibrita, A.
9.
DPHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického médiaKatedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Horizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadla
Mojžiš, M.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
11.
BP
Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Vitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BP
Konštrukcia Stirlingovho motoraTulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Macsánszky, D.
13.
DP
Logistické procesy vo výrobnom podnikuMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
14.
BP
Meranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobiluAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
15.
DP
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti tématu1 / 1
16.
BP
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častíc
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDMSPUPodrobnosti tématu
1 / 1
17.
BP
Možnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobiloch
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Záhora, T.
18.BPNávrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobileKatedra dopravy a manipulácie (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuv
Tulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.
DP
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Hujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Katedra dopravy a manipulácie (TF)--TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.DP
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Majdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
DP
Optimalizácia procesu logistiky v autodoprave
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti tématu1 / 1
25.DP
Osvetlenie vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.DP
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podniku
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.DP
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Abrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
28.BPPorovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesáchAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
29.
BPPosúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidlaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.DPPosúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Posúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
32.
BPPosúdenie technického stavu spaľovacieho motoraHujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žáčik, P.
33.
DPPožiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvaryVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bödök, L.
34.DP
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Chovanec, M.
35.
DP
Prevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohon
Kosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITFPodrobnosti tématu
1 / 1
36.
DP
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Kosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
BP
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
Mojžiš, M.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Virág, I.
38.
DPRiadiaci obvod dopravníkového systémuKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti tématu1 / 1 Vánik, M.
39.
DPSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
40.DisPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
41.
DP
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
42.
BP
Svetlomety cestných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čmelík, A.
43.DPŤahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdyKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Magasvári, I.
44.
BP
Technicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Vacho, M.
45.
BP
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Hujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Slanina, R.
46.DP
Teoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiska
Abrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
47.BPTeplota vzduchu v interiéry vozidlaKatedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Minárik, J.
48.
BP
Testovanie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BPÚprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systémJablonický, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Paldan, D.
50.DP
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Vitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kiss, M.
51.DPVplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhuKatedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DP
Výpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
53.DPVyužitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.DPZisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódouMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--