Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DPAplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikochMojžiš, M.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
DP
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovič, P.
4.
DP
Dynamika jazdy osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Emisie spaľovacích motorov
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Energetická bilancia batériového elektrického vozidlaVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti témy1 / 1
7.
DPHodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podniku
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Petráš, M.
8.
BP
Hodnotenie hluku vozidielMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Žibrita, A.
9.DPHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického média
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Horizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadla
Mojžiš, M.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Komfortné prvky výbavy kabín automobilovVitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
12.BPKonštrukcia Stirlingovho motoraTulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Macsánszky, D.
13.
DPLogistické procesy vo výrobnom podnikuKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.
BP
Meranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobilu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kecskés, K.
15.
DP
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťažení
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šmitala, V.
16.BPMonitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častícJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Husár, D.
17.
BP
Možnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobilochVitázek, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy1 / 1
18.
BPNávrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobileVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuvTulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
21.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby palivaJanoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TFPodrobnosti témy1 / 1 Šorec, M.
23.
DP
Opotrebenie traktorového hydrogenerátora
Majdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
24.
DP
Optimalizácia procesu logistiky v autodoprave
Tulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DPOsvetlenie vozidielKatedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Porovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesáchAbrahám, R.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
BP
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Jánošík, M.
31.
BP
Posúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.BPPosúdenie technického stavu spaľovacieho motoraHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)--
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Žáčik, P.
33.
DPPožiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvaryKatedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bödök, L.
34.
DP
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohonKatedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy
1 / 1
Chovanec, M.
35.
DPPrevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohonKosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Paraszti, Á.
36.
DP
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Kosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy
1 / 1
Katona, Á.
37.BP
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Virág, I.
38.
DP
Riadiaci obvod dopravníkového systému
Kosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Sledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Jablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
DizP
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Jablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Jablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
42.
BP
Svetlomety cestných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
43.
DP
Ťahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdy
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.BP
Technicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidiel
Janoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Vacho, M.
45.BPTechnologický postup využitia manipulačnej technikyHujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Slanina, R.
46.DP
Teoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiska
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITF
Podrobnosti témy
1 / 1
47.
BP
Teplota vzduchu v interiéry vozidla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTF
Podrobnosti témy
1 / 1
48.
BP
Testovanie dynamických vlastností vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Kuruc, F.
49.
BP
Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systémJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Paldan, D.
50.
DPVplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-OTITF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.DP
Vplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhu
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1
--
52.DPVýpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaHujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.DP
Zisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódou
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--