Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | F | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ť | Ú | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Zicháček, A.
2.
DT
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
3.
DisTDegradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkochDepartment of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
4.
DisT
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Kosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
5.DTDynamické posúdenie jednostopového vozidlaJanoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
6.
DT
Dynamika jazdy osobných motorových vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic1 / 1 Kluková, T.
7.
BT
Emisie spaľovacích motorov
Department of Transport and Handling (TF)B-PDM
TF
Details of topic1 / 1 Šimo, M.
8.
DT
Energetická bilancia batériového elektrického vozidlaVitázek, I.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic
1 / 1
Fekete, B.
9.
DisTFaktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Hodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podniku
Tulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Hodnotenie hluku vozidiel
Majdan, R.Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Žibrita, A.
12.
DTHodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického médiaTulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBITFDetails of topic
0 / 1
--
13.DisT
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Kosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14SUADetails of topic
0 / 1
--
14.
BTHorizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadlaMojžiš, M.Department of Transport and Handling (TF)B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
15.
BT
Komfortné prvky výbavy kabín automobilov
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1 Cigáň, L.
16.
BT
Konštrukcia Stirlingovho motora
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1
Macsánszky, D.
17.
DTLogistické procesy vo výrobnom podnikuDepartment of Transport and Handling (TF)
I-KBI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
18.
BT
Meranie výkonových parametrov dvoch rôznych motorizácií automobiluDepartment of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Kecskés, K.
19.
DT
Monitorovanie emisného stavu vznetového spaľovacieho motora pri meniacom sa zaťaženíDepartment of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Šmitala, V.
20.
BT
Monitorovanie vybraných hodnôt emisií počas regenerácie filtra pevných častíc
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
SUA
Details of topic
1 / 1 Husár, D.
21.
BTMožnosti monitorovania vnútorného prostredia v automobilochVitázek, I.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDMTFDetails of topic1 / 1
22.
BT
Návrh laboratórneho modelu úpravy vnútorného prostredia v automobileDepartment of Transport and Handling (TF)B-VABTF
Details of topic
1 / 1
Száz, M.
23.
BT
Návrh logistickej stratégie vo vybranom podnikuv
Tulík, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
24.
DT
Návrh parkovacieho systému v mestskej časti
Hujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby palivaJanoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
26.
DT
Návrh prenosného zariadenia pre meranie spotreby paliva
Janoško, I.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
1 / 1
Šorec, M.
27.
BT
Nekonvenčné pohony vozidielTulík, J.Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / --
28.
DTOpotrebenie traktorového hydrogenerátoraMajdan, R.Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TFDetails of topic
0 / 1
--
29.
DT
Optimalizácia procesu logistiky v autodoprave
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
Siráň, P.
30.
DT
Osvetlenie vozidiel
Majdan, R.
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
31.DT
PDCA cyklus rozvoja a jeho aplikácia v rozvoji logistického podniku
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
32.
DT
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1--
33.
BT
Porovnanie valivého odporu automobilu pri rôznych hnacích kolesáchAbrahám, R.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
1 / 1
Gábriš, P.
34.BT
Posúdenie palivovej náročnosti vybraného vozidla
Janoško, I.Department of Transport and Handling (TF)B-VABTFDetails of topic
1 / 1
Adámek, S.
35.DT
Posúdenie svetelných vlastností a tepelného zaťaženia svetlometov
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic1 / 1
36.BTPosúdenie technického a emisného stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic0 / 1--
37.BTPosúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
38.
DT
Požiadavky na technické parametre a prevádzku manipulačnej techniky pre servisné útvaryDepartment of Transport and Handling (TF)I-KBITF
Details of topic
1 / 1
39.DT
Prevádzkové parametre vozidiel na elektrický pohon
Department of Transport and Handling (TF)I-ASI
TF
Details of topic1 / 1
40.
DTPrevádzkové parametre vozidiel na hybridný pohonKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
1 / 1
41.
DT
Prevádzkové zhodnotenie činnosti hydraulického obvodu
Kosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1
42.
BT
Reverzná logistika a jej aplikácia v spoločnosti Amazon Slovensko
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TF
Details of topic0 / 1
--
43.
DT
Riadiaci obvod dopravníkového systémuKosiba, J.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITF
Details of topic
1 / 1
44.DTSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcie
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic0 / 1--
45.DisTSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachDepartment of Transport and Handling (TF)D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
46.
DT
Softvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramov
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
47.
BT
Svetlomety cestných vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / 1 Čmelík, A.
48.
DT
Ťahové vlastnosti malotraktora so špeciálnymi hnacími kolesami pri zvýšenej vlhkosti pôdyAbrahám, R.
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASITF
Details of topic
1 / 1 Magasvári, I.
49.
BT
Technicko-exploatačné charakteristiky hasičských vozidielDepartment of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / 1 Vacho, M.
50.
BT
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)--TF
Details of topic
0 / 1
--
51.
DT
Teoretické a experimentálne stanovenie výšky ťažiska
Abrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic1 / 1
52.
BT
Teplota vzduchu v interiéry vozidla
Department of Transport and Handling (TF)
B-PDM
TFDetails of topic
1 / 1
Minárik, J.
53.
BT
Testovanie dynamických vlastností vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Kuruc, F.
54.
BT
Úprava testovacieho vozidla na dvojnádržový systém
Department of Transport and Handling (TF)
B-VABTFDetails of topic
1 / 1
Paldan, D.
55.
DT
Vplyv alternatívnych chladív na komponenty chladiaceho okruhuDepartment of Transport and Handling (TF)
I-OTI
TF
Details of topic
1 / 1
56.
DTVplyv hmotnosti vozidla a stav vozovky na brzdnú dráhuDepartment of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1
--
57.
DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
58.
DTVýpočet pôsobenia síl na pracovné ústrojenstvo manipulačného zariadeniaHujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
I-KBITF
Details of topic
0 / 1
--
59.
DT
Využitie predkolízneho varovného systému v autobusovej doprave
Hujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)--TF
Details of topic
0 / 1
--
60.
DT
Zisťovanie vplyvu mobilnej techniky na pôdu komparatívnou metódou
Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic
0 / 1
--