Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | D | H | P | S | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej technikyKatedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DizP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motoraKatedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachKatedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPTechnologický postup využitia manipulačnej technikyHujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DizP
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motoromKosiba, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TF
Podrobnosti témy
1 / 1