Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | E | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAnalýza a optimalizácia procesu logistiky vo vybranej spoločnostiTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / -- Záhorec, T.
2.DPAnalýza dopravných nehôd v cestnej doprave vo vybranom regióneHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Višňovská, V.
3.BPAnalýza legislatívy cestnej dopravy vo vybranom dopravnom podnikuUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPAnalýza legislatívy hybridných pohonovUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPAnalýza materiálového toku vo vybranej organizáciíTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPBrzdenie vybranej skupiny osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPBrzdné vlastnosti vybraných pneumatíkJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMSPUPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPExperimentálne meranie odporu pôdy dvojparametrovou komparačnou metódou po prejazde poľnohospodárskou technikouMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPHluk dopravných prostriedkovMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Janyík, B.
10.DPKalkulácia a porovnanie množstva vyprodukovaných škodlivín CO2e v osobnej a hromadnej dopraveUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Michalides, M.
11.BPKonštrukcia a princípy bezstupňových CVT prevodoviek vozidielAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Blaškovič, F.
12.DPKonštrukčný a funkčný návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktoraJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Kožuch, P.
13.BPKonštrukčný návrh terénneho vozidlaKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Vrábel, M.
14.DPKvalitatívne vlastnosti olejových filtrovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Civáňová, J.
15.BPLaboratórna skúška činnosti hydrogenerátoraKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPLaboratórne meranie prietokových charakteristík olejových filtrovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPLaboratórne meranie prietokových charakteristík zubových hydrogenerátorovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPLaboratórne vyhodnocovanie kvalitatívnych vlastností hydraulických kvapalínKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPLegislatívne požiadavky na meranie emisií kolesových poľnohospodárskych traktorovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Štofik, J.
20.BPLegislatívne požiadavky pre vytvorenie cyklotrásHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPLogistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPLogistické technológie a ich vplyv na logistické náklady vo výrobnom podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPMateriálové toky poľnohospodárskych komodítTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-OTBTFPodrobnosti témy1 / 1 Šuchmanová, A.
24.DPMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdoš, Ľ.
25.DPMeranie dynamických vlastností vozidielJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPMeranie emisií spaľovacích motorovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / ----
27.BPMožnosti skúšania hydrostatických prevodníkovKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPMožnosti vybraného CAD programu pri návrhu digitálneho prototypu automobiluTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / ----
29.BPNároky na manipulačnú techniku v autoservisochVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kubica, A.
30.BPNávrh logistickej stratégie vybraného podnikuTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / ----
31.DPNávrh manipulačných systémov a prostriedkov v sklade výrobného podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltés, P.
32.BPNávrh meracieho a vyhodnocovacieho zariadenia na meranie reakčného času a ovládacej sily pôsobiacej na pedálJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPNávrh modernizácie skladu vo vybranom podnikuMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
34.BPNávrh parkovacieho systému v mestskej častiHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPNávrh softvéru na vyhodnotenie gravimetrických meraníVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPNávrh zaťažovacieho zariadenia pre skúšanie spaľovacích motorovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
37.BPOblasti využitia termovízie v automobilovom priemysleVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
38.DPOptimalizácia logistiky v autodopraveTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / -- Svrček, T.
39.DPOptimalizácia manipulačných operácií vo výrobnom podnikuHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Bori, M.
40.BPOsvetlenie v dopraveMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Malík, M.
41.BPPerspektívy biopalív v pohone automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Richter, M.
42.DPPorovnanie parametrov ručne vedených obkročných vysokozdvižných vozíkovMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmár, D.
43.DPPorovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Mondek, M.
44.BPPorovnanie ťahovej sily terénneho automobilu s 12 a 24 hrotovým systémom hnacích koliesAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Bruonč, T.
45.BPPorovnanie teoretickej a skutočnej hodnoty priečnej stability traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
46.DizPPosúdenie kvality vnútorného prostredia automobilov a servisných útvarovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
47.DizPPosúdenie možností využitia termovíznej analýzy vybraných komponentov vozidielVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti témy0 / 1--
48.BPPosúdenie technického stavu spaľovacieho motora traktora pomocou mobilného zariadenia na skúšanie výkonuJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Paulina, R.
49.BPPosúdenie technického stavu vozidla so vznetovým spaľovacím motoromUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Broškovič, D.
50.BPPosúdenie technického stavu vozidla so zážihovým spaľovacím motoromUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Zifcsák, R.
51.DPPosúdenie technického stavu vybranej strojovej skupiny manipulačnej techniky s analýzou hydraulických olejovHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Sianta, M.
52.DPPosúdenie vplyvu mobilnej techniky na utláčanie pôdyMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Németh, P.
53.DizPPosúdenie vybraných technických parametrov vozidiel cestnej údržbyJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / ----
54.BPPožiadavky na parametre pracovného prostredia vo výrobe automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Ševčík, M.
55.DPRekonštrukcia modelu spaľovacieho motora s brzdouJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Škultéty, I.
56.DPRiadenie dynamiky osobných motorových vozidiel pri rozbehuHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1 Kukla, L.
57.BPRiasy ako zdroj biopaliva 3. generácieUhrinová, D.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Gombár, T.
58.DPSledovanie emisného stavu motorového vozidla so vznetovým motorom z pohľadu tvorby oxidov dusíka a súčiniteľa absorpcieJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Candrák, T.
59.DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
60.DizPSledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DPSledovanie vybraných parametrov vozidla so vznetovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkachJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Myjavec, L.
62.DPSledovanie vybraných parametrov vozidla so zážihovým motorom pri použití testovanej látky v prevádzkových a laboratórnych podmienkacJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
63.DPSoftvér pre výpočet a grafické zobrazenie p - V diagramovJablonický, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
64.BPTechnicko-exploatačné charakteristiky vozidiel zdravotnej prepravy osôbJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
65.BPTeoretický konštrukčný návrh pohonu prednej hnacej nápravy traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
66.BPTeplota vzduchu v interiéry automobiluMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Henček, R.
67.DPTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Modrocký, P.
68.DPTestovanie zvolenej prísady do palivaJanoško, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPTlakový ráz v hydraulickom systémeMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
70.DPÚroveň hluku vozidla so zimnými pneumatikamiMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdoš, J.
71.DPVplyv kolesových závaží na priečnu stabilitu traktoraAbrahám, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI, I-PSZTFPodrobnosti témy1 / 1 Holub, E.
72.DPVplyv softvérových úprav riadiacej jednotky automobilu na výstupné parametre spaľovacieho motoraTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / -- Sékeli, M.
73.DPVypracovanie testovacích metód kontajnerov na voľne ložené látky (BK1 a BK2) na prepravu nebezpečných vecí v multimodálnej doprave podľa medzinárodných predpisov ADR, RID, ADN a IMDG CODEKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPVýroba tvárniacej matrice postupového nástroja pre lisovanie tvarového plechového dielu autaKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Tarics, T.
75.DizPVýskum kvalitatívnych vlastností ekologických nositeľov energie simuláciou prevádzkového zaťaženiaHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--
76.BPVyužitie CAD systémov pri optimalizácií výrobných procesovTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / ----
77.BPVyužitie manipulačnej techniky vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKosiba, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Ment, M.
78.BPVyužitie manipulátorov a priemyselných robotov v logistikeMojžiš, M.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
79.BPVyužitie vodíka v pohone nákladných automobilovVitázek, I.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1--
80.DizPZlepšenie trakčných vlastností hnacích kolies pomocou špeciálnych zariadeníMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14TFPodrobnosti témy0 / 1--