Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Type of thesis:
Study programme:
Topic supervisor:

* | A | B | E | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentStudy programmeTrackIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTKalkulácia a porovnanie množstva vyprodukovaných škodlivín CO2e v osobnej a hromadnej dopraveUhrinová, D.Department of Transport and Handling (TF)I-ASI, I-PSZTFDetails of topic1 / 1 Michalides, M.
2.BTKonštrukcia a princípy bezstupňových CVT prevodoviek vozidielAbrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Blaškovič, F.
3.DTKonštrukčný a funkčný návrh meracieho zariadenia na zaťažovanie vonkajšieho okruhu pracovnej hydrauliky traktoraJablonický, J.Department of Transport and Handling (TF)I-ASITFDetails of topic1 / 1 Kožuch, P.
4.BTKonštrukčný návrh terénneho vozidlaKosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)B-PDMTFDetails of topic1 / 1 Vrábel, M.
5.DTKvalitatívne vlastnosti olejových filtrovHujo, Ľ.Department of Transport and Handling (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Civáňová, J.