Prehľad vypísaných tém - Katedra dopravy a manipulácie (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | D | H | P | S | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motora
Hujo, Ľ.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
--TFPodrobnosti témy
0 / 1
--