Summary of topics offered - Department of Transport and Handling (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | D | H | P | S | T | V

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
TF
Details of topic
0 / 1
--
2.DisTHodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidiel
Department of Transport and Handling (TF)
D-DSD14
SUA
Details of topic
0 / 1
--
3.
DT
Porovnanie ťahovej sily malotraktora pri štyroch typoch hnacích kolies
Abrahám, R.Department of Transport and Handling (TF)
I-ASI
TFDetails of topic0 / 1
--
4.
BT
Posúdenie technického stavu spaľovacieho motoraHujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
--
TF
Details of topic
0 / 1
--
5.
DisT
Sledovanie technických a ekologických parametrov spaľovacích motorov v laboratórnych a prevádzkových podmienkach
Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic0 / 1--
6.
BT
Technologický postup využitia manipulačnej techniky
Hujo, Ľ.
Department of Transport and Handling (TF)
--TF
Details of topic
0 / 1--
7.
DisT
Vykonávanie emisných kontrol pre vozidlá so vznetovým motorom
Kosiba, J.Department of Transport and Handling (TF)D-DSD14TFDetails of topic
1 / 1
Paumer, M.