Summary of topics offered - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | I | K | M | N | O | T | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Vacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Cviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
2 / 1 Toth, G.
Molnár, B.
4.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
5.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRISUA
Details of topic
0 / --
--
6.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRISUA
Details of topic
0 / ----
7.
BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBSUA
Details of topic
0 / --
--
8.
BT
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCV
Vacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
9.
DT
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic0 / 1
--
10.DisTKvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukomCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic1 / 1 Madola, V.
11.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
13.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Valíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
14.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazuVacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITF
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
Oboňa, M.
17.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
18.BTNávrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaníHarničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchuValíček, J.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic0 / 1
--
20.
DT
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic0 / 1
--
21.
DT
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1--
22.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Valíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1--
23.BTNávrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studena
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
24.
BTNávrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
25.
BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
26.
BT
Optické rozpoznávanie znakov v digitálnom obraze
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic
0 / 1
--
27.
DT
Optimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delením
Harničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
28.
BT
Tvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidiekuPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTFDetails of topic0 / --
--
29.
DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / ----
30.
DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic0 / --
--
31.
DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRITF
Details of topic
0 / --
--
32.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic1 / 1
33.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
34.BT
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Vacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-VAB
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
35.
DisT
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyOlejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
0 / 1
--
36.DT
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUA
Details of topic
1 / --
37.BT
Zber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBSUADetails of topic
0 / --
--