Prehľad vypísaných tém - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.
BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
4.
BPAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Paulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BP
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Lukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy1 / 1 Bödör, S.
8.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BPAutomatická závlahaLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BP
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti témy
1 / --
12.
BP
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy0 / ----
13.
DP
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSISPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Vydarený, M.
14.BP
Detekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Gemer, D.
15.
BP
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krnčan, T.
16.BPJalová zložka elektrickej energie a jej kompenzáciaPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielovLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti témy
1 / 1 Gyuresko, L.
18.DPKomplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Drahoš, M.
19.
DizP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.DP
Meranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&R
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Balla, M.
21.
DPMiniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRio
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
22.
BP
Model elektrického vedenia pre predmet Elektroenergetika
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BPNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
24.
DP
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232C
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
DP
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Hrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Hrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bóna, V.
28.
BP
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti témy0 / 1--
29.
BP
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
30.
BPNávrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy0 / 1--
31.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Praktické využitie 3D tlačiarneAdamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy1 / 1
33.
DP
Presná lokalizácia robota v interiéri
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Chmelo, M.
34.DPRealizácia triediaceho automatu automobilových komponentovLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
DPRealizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy
1 / 1
Šuba, M.
37.
DPRiadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLCKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudačko, P.
38.
DP
Riadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLC
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti témy1 / 1
39.
BP
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCEOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
BP
Sériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy Beckhoff
Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Zabko, R.
41.
BP
Triedenie materiálu na základe farbyLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPU
Podrobnosti témy
2 / --
Kováč, P.
Stračár, P.
42.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Priecel, D.
44.BPVizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Takáč, D.
45.
DP
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkach
Adamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lavo, N.
46.BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Využitia databáz v reálnom podniku
Adamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Cigáň, M.
48.BP
Využitie Fourierovej transformácie v praxi
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti témy
1 / --
Krejčí, A.
49.
DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
50.
BP
Zabezpečenie podniku s využitím IT
Adamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
51.
DP
Zálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podniku
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1
52.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy
0 / --
--
53.DP
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvov
Tóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy1 / -- Čerňanský, P.