Přehled vypsaných témat - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práceGarantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti tématu1 / 1
4.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
5.
BP
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti tématu1 / 1
6.
DP
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
7.BP
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bödör, S.
8.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRISPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti tématu0 / ----
10.
BP
Automatická závlaha
Lukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
11.BPAutomatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Halomi, R.
12.
BP
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
13.
DP
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSISPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Vydarený, M.
14.
BP
Detekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
15.
BPInovácie a rozvoj počítačovej siete v podnikuKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
16.
BP
Jalová zložka elektrickej energie a jej kompenzácia
Paulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
17.DPJednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
DPKomplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmyAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
19.
DisPKvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukomCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
20.
DP
Meranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&R
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSISPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Balla, M.
21.
DPMiniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRioKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Klokner, M.
22.
BP
Model elektrického vedenia pre predmet Elektroenergetika
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.BPNávrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosťKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Oboňa, M.
24.
DP
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232CHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.DP
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Hrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bogár, D.
26.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
27.DP
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
28.
BP
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BP
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
BP
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
31.
BPOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DP
Praktické využitie 3D tlačiarne
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TFPodrobnosti tématu
1 / 1
33.
DPPresná lokalizácia robota v interiériTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
34.DPRealizácia triediaceho automatu automobilových komponentovLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Segíň, E.
35.
DP
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
36.
DP
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorovLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šuba, M.
37.
DP
Riadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Hudačko, P.
38.DPRiadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Czako, M.
39.BPRozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCEOlejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pastorek, E.
40.
BP
Sériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy Beckhoff
Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zabko, R.
41.
BP
Triedenie materiálu na základe farby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
2 / -- Stračár, P.
Kováč, P.
42.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti tématu
1 / 1
44.
BP
Vizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Takáč, D.
45.DPVnútropodniková sieť v reálnych podmienkachAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
46.BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
47.
BP
Využitia databáz v reálnom podniku
Adamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cigáň, M.
48.
BP
Využitie Fourierovej transformácie v praxi
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
49.
DisP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-RSDTFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
BPZabezpečenie podniku s využitím IT
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zaťko, M.
51.
DPZálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podnikuKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
52.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
53.
DP
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvovTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Čerňanský, P.