Prehľad vypísaných tém - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DizP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Németh, N.
4.BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Grznárová, B.
6.
DP
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Paulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.BP
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Lukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikeKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRI
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
10.
BP
Automatická závlaha
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-IRB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Tóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
12.
BP
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
13.
DP
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti témy1 / 1
14.
BP
Detekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzora
Tóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
15.
BP
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy
1 / 1
Krnčan, T.
16.
BP
Jalová zložka elektrickej energie a jej kompenzáciaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Marci, D.
17.
DP
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielovLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Komplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
DizP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Meranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&R
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti témy1 / 1
21.DP
Miniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRio
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy
1 / --
Klokner, M.
22.
BP
Model elektrického vedenia pre predmet Elektroenergetika
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Oboňa, M.
24.
DP
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232CKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DP
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Bogár, D.
26.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSISPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.DP
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti témy1 / 1
28.
BP
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Hrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy0 / 1--
30.
BP
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
31.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
32.
DP
Praktické využitie 3D tlačiarne
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
33.DPPresná lokalizácia robota v interiériKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
34.
DPRealizácia triediaceho automatu automobilových komponentovLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSISPUPodrobnosti témy
1 / 1
Segíň, E.
35.
DP
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
DP
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Lukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy
1 / 1
Šuba, M.
37.
DPRiadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLCOlejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Hudačko, P.
38.
DPRiadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLC
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
39.BP
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
BPSériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy BeckhoffOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti témy
1 / 1
Zabko, R.
41.
BPTriedenie materiálu na základe farbyKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
2 / --
42.
DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BPVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Priecel, D.
44.
BP
Vizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3
Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Takáč, D.
45.
DP
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkach
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lavo, N.
46.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Využitia databáz v reálnom podnikuAdamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / 1 Cigáň, M.
48.
BPVyužitie Fourierovej transformácie v praxiTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / --
49.
DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyOlejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
50.
BP
Zabezpečenie podniku s využitím IT
Adamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TFPodrobnosti témy
1 / 1
Zaťko, M.
51.DP
Zálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podniku
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
52.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
53.
DP
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvov
Tóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti témy
1 / --