Summary of topics offered - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | I | K | M | N | O | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Vacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBTF
Details of topic
2 / 1
4.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTF
Details of topic
1 / 1
5.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
6.
DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraPalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / ----