Summary of topics offered - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
DetailsOccupied/Max.
Project participants
1.DisTAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1--
2.
BTAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
3.
DTAnalýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podnikuDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
1 / 1
4.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekteDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1 Grznárová, B.
6.
DT
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podnikuPaulovič, S.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic1 / 1
7.DTAplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUADetails of topic0 / ----
8.
DT
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
9.
BT
Automatická závlahaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-IRB
SUA
Details of topic0 / 1
--
10.BTAutomatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--TFDetails of topic
1 / --
Halomi, R.