Summary of topics offered - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUA
Details of topic
1 / 1
2.DTNávrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232CHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic0 / 1--
3.
DT
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Hrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
Bogár, D.
4.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Hrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic1 / 1 Bóna, V.
6.BTNávrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyHrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
7.
BT
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdy
Hrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTFDetails of topic
0 / 1
--
8.
BT
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTFDetails of topic
0 / 1
--