Prehľad vypísaných tém - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | I | K | M | N | O | T | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy0 / ----
2.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.BPVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.BP
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-VAB
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--