Summary of topics offered - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | I | K | M | N | O | T | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Hrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUA
Details of topic
0 / 1
--
2.
DT
Algoritmy strojového učenia pri rozpoznávaní objektov pomocou analýzy obrazu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic
0 / 1
--
3.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
4.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic1 / 1 Otruba, R.
5.DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRISUA
Details of topic
0 / --
--
6.DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRISUADetails of topic0 / --
--
7.BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBSUADetails of topic
0 / --
--
8.
BT
Detekcia objektov pomocou analýzy obrazu s využitím OpenCVVacho, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic0 / 1--
9.
DT
Identifikácia integrity povrchu plastových výrobkovValíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1--
10.
DisT
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Cviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
1 / 1
11.
BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po laserovom delení
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / 1
--
12.
DTMeranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po technológii abrazívneho vodného prúduDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITF
Details of topic
0 / 1
--
13.BT
Meranie, analýza a interpretácia dát z meraní zvyškových napätí po valcovaní za studena
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1--
14.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou analýzy obrazu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TFDetails of topic0 / 1--
15.
DT
Navigácia mobilného robota pomocou laserového diaľkomera
Vacho, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
16.BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic1 / 1 Oboňa, M.
17.
DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUA
Details of topic
0 / 1
--
18.BT
Návrh identifikácie reziduálnych napätí pri laserovom obrábaní
Harničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
19.
DT
Návrh optimalizácie reziduálnych napätí po trieskovom obrábaní z topografie povrchu
Valíček, J.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSI
TF
Details of topic0 / 1--
20.DT
Návrh optimalizácie technologických parametrov po pozdĺžnom sústružení z topografie povrchu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1
--
21.DT
Návrh optimalizácie zvyškových napätí po laserovom delení z topografie povrchu
Harničárová, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITF
Details of topic
0 / 1
--
22.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu abrazívneho vodného prúdu
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTF
Details of topic
0 / 1
--
23.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátora na technológiu valcovania za studenaDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic0 / 1--
24.
BT
Návrh tvorby softvérového kalkulátoru na technológiu laserového delenia materiáluHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
25.BT
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
26.
BTOptické rozpoznávanie znakov v digitálnom obrazeDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
27.
DTOptimalizácia technologických parametrov delenia materiálov laserovým delenímHarničárová, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic0 / 1--
28.
BTTvorba databázy regionálnych producentov a produktov na vidiekuPalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / --
--
29.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITF
Details of topic
0 / --
--
30.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic
0 / --
--
31.
DTVizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TFDetails of topic0 / --
--
32.BTVizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1 Priecel, D.
33.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
34.
BT
Využitie laserového diaľkomera v detekcii objektovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-VAB
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1--
35.
DisT
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-RSD
TF
Details of topic
0 / 1--
36.DT
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-RSISUA
Details of topic
1 / -- Balla, J.
37.BT
Zber a analýza údajov o tradičných výrobných možnostiach v regiónoch Slovenska
Palková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic
0 / --
--