Summary of topics offered - Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DisT
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
D-TPL
SUADetails of topic0 / 1
--
2.
BT
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Cviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
3.DT
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Paulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic1 / 1
4.
BT
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Cviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TFDetails of topic
0 / 1
--
5.
BT
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekteDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
6.DTAnalýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
Kollár, M.
7.
DT
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
8.
DTAplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátoraDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)I-IRI
SUA
Details of topic
0 / --
--
9.
BT
Automatická závlaha
Lukáč, O.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-IRB
SUADetails of topic
0 / 1
--
10.
BT
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Tóth, L.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic1 / -- Halomi, R.
11.
BT
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
12.
DT
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic1 / 1
13.
BT
Detekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzoraDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TFDetails of topic
1 / --
14.
BT
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
15.
BT
Jalová zložka elektrickej energie a jej kompenzácia
Paulovič, S.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
16.
DT
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
17.DTKomplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmyAdamovský, F.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic1 / 1
18.
DTMeranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&ROlejár, M.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic
1 / 1
19.
DT
Miniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRio
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic
1 / --
Klokner, M.
20.
BT
Model elektrického vedenia pre predmet Elektroenergetika
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
Knížat, M.
21.BT
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1
Oboňa, M.
22.DTNávrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232CHrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1--
23.
DT
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Hrubý, D.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1 Bogár, D.
24.DT
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Cviklovič, V.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic1 / 1
25.
DT
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Hrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSITFDetails of topic
1 / 1
Bóna, V.
26.
BT
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
27.
BT
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdy
Hrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTFDetails of topic
0 / 1
--
28.BTNávrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojovHrubý, D.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSBTFDetails of topic0 / 1--
29.BTOnline marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárovPalková, Z.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
0 / --
--
30.
DTPraktické využitie 3D tlačiarne
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--TF
Details of topic
1 / 1
31.
DT
Presná lokalizácia robota v interiériTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / --
32.
DT
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentovDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1
33.
DT
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic1 / 1
34.DTRiadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorovLukáč, O.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
35.
DT
Riadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLC
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / 1 Hudačko, P.
36.DT
Riadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLC
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUADetails of topic
1 / 1
37.
BT
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCEDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic1 / 1 Pastorek, E.
38.
BT
Sériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy BeckhoffDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)B-RSBSUADetails of topic1 / 1
39.
BT
Triedenie materiálu na základe farbyDepartment of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / -- Kováč, P.
40.
DT
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôckaPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-IRI
TF
Details of topic0 / --
--
41.
BT
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
1 / 1
Priecel, D.
42.BTVizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
SUA
Details of topic
1 / 1 Takáč, D.
43.DTVnútropodniková sieť v reálnych podmienkach
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic1 / 1 Lavo, N.
44.
BT
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Cviklovič, V.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
B-RSB
TF
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Využitia databáz v reálnom podniku
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / 1
46.BTVyužitie Fourierovej transformácie v praxiTóth, L.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--
TF
Details of topic
1 / --
47.
BTZabezpečenie podniku s využitím ITAdamovský, F.
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
--TF
Details of topic
1 / 1
Zaťko, M.
48.DTZálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podnikuPaulovič, S.Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / 1
49.
DT
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
1 / --
50.
DT
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvov
Department of Electrical Engineering, Automation and Informatics (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
1 / --
Čerňanský, P.