Přehled vypsaných témat - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.BPAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTFPodrobnosti tématu2 / 1 Molnár, B.
Toth, G.
3.
DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti tématu
1 / 1
4.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
5.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzke
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzke
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzkeLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu0 / --
--
8.BP
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
9.
DPAnalýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podnikuPaulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kollár, M.
10.BPAplikácia drónov v poľnohospodárstveLukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
12.DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRISPUPodrobnosti tématu0 / ----
13.
BP
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti tématu
1 / --
14.
BP
Business Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podnikuPalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
DP
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSISPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vydarený, M.
16.BPDetekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzoraTóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti tématu1 / --
17.
BPInovácie a rozvoj počítačovej siete v podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Jalová zložka elektrickej energie a jej kompenzácia
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Marci, D.
19.DP
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gyuresko, L.
20.
DP
Komplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Drahoš, M.
21.
DisP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Meranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&R
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Balla, M.
23.
DPMiniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRio
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
24.BP
Model elektrického vedenia pre predmet Elektroenergetika
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu1 / 1 Knížat, M.
25.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
26.
DP
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232C
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
27.
DP
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
28.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robotaCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
BP
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
31.
BP
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdy
Hrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.
BP
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
33.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
34.
DPPraktické využitie 3D tlačiarne
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
DP
Presná lokalizácia robota v interiéri
Tóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITF
Podrobnosti tématu
1 / --
Chmelo, M.
36.
DP
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentovKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
37.
DP
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Káčer, M.
38.
DP
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti tématu
1 / 1
Šuba, M.
39.
DP
Riadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLCOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
40.
DP
Riadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
41.
BP
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCEOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPUPodrobnosti tématu1 / 1
42.
BP
Sériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy Beckhoff
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti tématu1 / 1 Zabko, R.
43.BP
Triedenie materiálu na základe farby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti tématu
2 / --
44.
DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRI
TF
Podrobnosti tématu0 / --
--
45.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovPalková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Priecel, D.
46.
BP
Vizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
47.
DP
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkach
Adamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti tématu1 / 1
48.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej polohe
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Využitia databáz v reálnom podnikuAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cigáň, M.
50.
BP
Využitie Fourierovej transformácie v praxiKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
51.DisP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
52.
BP
Zabezpečenie podniku s využitím IT
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
DP
Zálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podniku
Paulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
54.DPZariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diódKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti tématu1 / -- Balla, J.
55.
DP
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Čerňanský, P.