Prehľad vypísaných tém - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyHrubý, D.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Németh, N.
4.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti témy1 / 1 Grznárová, B.
6.
DP
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podnikuPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kollár, M.
7.
BP
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy1 / 1
8.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
9.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
Automatická závlaha
Lukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-IRB
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEWKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TF
Podrobnosti témy
1 / -- Halomi, R.
12.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti témy
0 / --
--
13.
DP
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Vydarený, M.
14.
BPDetekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzoraTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti témy
1 / --
15.
BP
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podniku
Adamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TF
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BPJalová zložka elektrickej energie a jej kompenzáciaPaulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
Lukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
18.DPKomplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmyAdamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Drahoš, M.
19.
DizP
Kvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DPMeranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&RKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
DP
Miniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRio
Tóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
22.
BP
Model elektrického vedenia pre predmet ElektroenergetikaPaulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Knížat, M.
23.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232C
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.DPNávrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Návrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstva
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bóna, V.
28.
BP
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdyHrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Praktické využitie 3D tlačiarne
Adamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Klenko, F.
33.
DP
Presná lokalizácia robota v interiériKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy
1 / --
Chmelo, M.
34.
DP
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentovKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Segíň, E.
35.
DP
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Káčer, M.
36.
DP
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Lukáč, O.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITF
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
DPRiadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLC
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Hudačko, P.
38.DP
Riadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLC
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Czako, M.
39.
BPRozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCEOlejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Pastorek, E.
40.
BP
Sériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy Beckhoff
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPUPodrobnosti témy1 / 1 Zabko, R.
41.BP
Triedenie materiálu na základe farby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
2 / --
42.DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Palková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRITFPodrobnosti témy0 / --
--
43.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodovKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Priecel, D.
44.
BPVizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DPVnútropodniková sieť v reálnych podmienkachAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
47.
BPVyužitia databáz v reálnom podnikuKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Cigáň, M.
48.
BP
Využitie Fourierovej transformácie v praxi
Tóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
49.
DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)D-RSDTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.BPZabezpečenie podniku s využitím ITAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Zaťko, M.
51.
DP
Zálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Juhás, J.
52.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Cviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti témy0 / ----
53.
DP
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvovTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Čerňanský, P.