Prehľad vypísaných tém - Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | I | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DizPAlgoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výrobyKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.BP
Analýza energetických parametrov mikrokontrolérov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Németh, N.
4.
BP
Analýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodom
Cviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Analýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Paulovič, S.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPUPodrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Paulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
7.
BP
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnikePalková, Z.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
9.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
BP
Automatická závlaha
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-IRBSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEWTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--TFPodrobnosti témy1 / -- Halomi, R.
12.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.DPCentrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLCKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Vydarený, M.
14.
BPDetekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
15.
BP
Inovácie a rozvoj počítačovej siete v podnikuAdamovský, F.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy1 / 1
16.
BP
Jalová zložka elektrickej energie a jej kompenzácia
Paulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Jednoúčelový prípravok na montáž plastových dielov
Lukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
18.DP
Komplexné elektronickí zabezpečenie existujúcej firmy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Drahoš, M.
19.DizPKvantifikácia chybového modelu merania polohy zvierat ultrazvukom
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.DP
Meranie parametrov siete prostredníctvom PLC B&R
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSISPUPodrobnosti témy
1 / 1
Balla, M.
21.
DP
Miniatúrny systém s dynamickou stabilizáciou na báze FPGA MyRio
Tóth, L.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
22.
BPModel elektrického vedenia pre predmet ElektroenergetikaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
BP
Návrh a optimalizácia PID regulátora pre teplotu a vlhkosť
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
24.
DP
Návrh a realizácia analyzátora sériovej komunikácie RS232C
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DP
Návrh a realizácia horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy1 / 1
26.
DP
Návrh a realizácia riadiacej jednotky šesťosového robota
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
27.DPNávrh a realizácia zariadenia na monitorovanie včelstvaKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bóna, V.
28.BP
Návrh horizontálneho penetrometra na vyhodnocovanie penetračného odporu pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
BP
Návrh snímača vlhkosti ako súčasť zariadenia na meranie utlačenosti pôdy
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
BP
Návrh zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.BP
Online marketing – multimediálny vzdelávací kurz pre začínajúcich farmárov
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
DP
Praktické využitie 3D tlačiarne
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Klenko, F.
33.
DP
Presná lokalizácia robota v interiéri
Tóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSITF
Podrobnosti témy
1 / --
Chmelo, M.
34.
DP
Realizácia triediaceho automatu automobilových komponentov
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
35.
DP
Realizácia zariadenia na meranie vyosenia pracovného náradia poľnohospodárskych strojov
Hrubý, D.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Káčer, M.
36.
DP
Riadenie technologického procesu prostredníctvom PLC regulátorov
Lukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Šuba, M.
37.
DP
Riadenie transportu čipových kariet prostredníctvom PLC
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPU
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DPRiadenie ukladania čipových kariet do zásobníka prostredníctvom PLCKatedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy1 / 1
39.
BP
Rozpoznávanie objektov prostredníctvom priemyselnej kamery KEANCE
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Pastorek, E.
40.BPSériová komunikácia medzi externým zariadením a PLC od firmy BeckhoffOlejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Zabko, R.
41.
BP
Triedenie materiálu na základe farby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
2 / --
42.DP
Vizualizácia algoritmov a dátových štruktúr – multimediálna učebná pomôcka
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-IRITF
Podrobnosti témy
0 / --
--
43.
BP
Vizualizácia činnosti jednoduchých sekvenčných a kombinačných logických obvodov
Palková, Z.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
BP
Vizualizácia pneumatického manipulátora v prostredí TwinCAT 3
Olejár, M.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Takáč, D.
45.
DP
Vnútropodniková sieť v reálnych podmienkachAdamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
BP
Vplyv šumu akcelerometra na posun v nameranej poloheCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Využitia databáz v reálnom podniku
Adamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)--TFPodrobnosti témy
1 / 1
48.
BP
Využitie Fourierovej transformácie v praxiTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti témy1 / -- Krejčí, A.
49.DizP
Využitie strojového učenia na riadenie autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Olejár, M.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-RSD
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Zabezpečenie podniku s využitím IT
Adamovský, F.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťko, M.
51.
DP
Zálohovania dát z výrobného procesu vo vybranom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TFPodrobnosti témy1 / 1 Juhás, J.
52.
DP
Zariadenie na automatické meranie charakteristík polovodičových diód
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSISPUPodrobnosti témy
0 / --
--
53.
DP
Zdroje napäťovej referencie a kvantifikácia ich napäťovej odchýlky vplyvom vonkajších vplyvovTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Čerňanský, P.