Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziky (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | F | H | M | P | S | U | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané výrobné zariadenie
Katedra fyziky (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
2.
BP
Analýza využívania alternatívnych pohonov automobiluKunecová, D.
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy1 / -- Gula, A.
3.
BP
Aplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra
Petrović, A.Katedra fyziky (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DizP
Aplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskózno-elastických vlastností materiálov
Kubík, Ľ.
Katedra fyziky (TF)
D-RSD
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Fraktálna analýza mapy úrodnosti
Kubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Hodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazu
Katedra fyziky (TF)I-RSISPU
Podrobnosti témy
1 / 1
7.BPHodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkachCsillag, J.
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Medek, M.
8.
DPMerací reťazec na zisťovanie elektrických vlastností potravín s pridanou hodnotouKatedra fyziky (TF)I-RSISPU
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
BP
Porovnanie niektorých reologických vlastností pre vybrané druhy kvapalín v automobilochKatedra fyziky (TF)B-VAB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Krasňanský, M.
10.BPPorovnanie reologických vlastností vybraných ekologických a minerálnych olejov
Katedra fyziky (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
DP
Skúmanie vplyvu vybraných faktorov na reologické vlastnosti hydraulických kvapalín pre vybrané výrobné zariadeniaKatedra fyziky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
12.DP
Snímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotou
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Červený, M.
13.DPSnímače elektrických vlastností využiteľné pri hodnotení potravín s pridanou hodnotouHlaváčová, Z.Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.DP
Snímače na meranie odporu, impedancie a kapacity sypkých materiálov
Katedra fyziky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti témy1 / 1 Košút, L.
15.
BP
Stanovenie tokových kriviek motorového oleja
Hlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-VABTF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krajčík, M.
16.
BP
Určenie tokových kriviek prevodového oleja
Hlaváč, P.Katedra fyziky (TF)B-VAB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
17.BP
Vplyv pridávania anti-freezing aditíva do biopalív
Petrović, A.Katedra fyziky (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
DP
Vytvorenie aplikácie na vyhodnotenie merania viskozity na viskozimetri DV2T
Csillag, J.
Katedra fyziky (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Szaszko, T.
19.
DP
Využitie meracieho reťazca pre stanovenie kapacity, odporu a impedancie biologických materiálovKatedra fyziky (TF)I-RSISPU
Podrobnosti témy
1 / 1