Prehľad vypísaných tém - Katedra konštruovania strojov (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | G | H | K | M | N | O | P | S | T | V | 1 | 2

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DizP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSD
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DPGeometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémochPáleš, D.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
3.
DP
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktuKadnár, M.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.BPKonštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníkaKatedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kesan, L.
5.
BP
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
Rédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Drapák, P.
6.
DP
Návrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadlaKatedra konštruovania strojov (TF)I-KBITF
Podrobnosti témy
1 / 1
Tárnok, T.
7.DPNávrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebeniaKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Návrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06
Tóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
DP
Návrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 P
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSITFPodrobnosti témy0 / 1--
10.
BP
Návrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení Niemann
Tóth, F.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VABTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Návrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriek
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.DP
Navrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriem
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
Malý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DP
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí Solidworks
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Paulovič, J.
15.
DPSW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera BeckhoffKatedra konštruovania strojov (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
16.
DP
Tenzometrické hodnotenie zvarov
Rédl, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Využitie CAD systémov pre 3D tlač
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Čutek, R.
18.
BP
Využitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevodyKadnár, M.
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
19.
BP
Využitie závitových spojov v automobilovej technike
Kadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Využitie zvarových spojov v automobilovej technike
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
DP
1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Rusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADITFPodrobnosti témy0 / 1--
22.
DP
1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADITFPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavy
Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 N
Katedra konštruovania strojov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--