Summary of topics offered - Department of Machine Design (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | G | H | K | M | N | O | P | S | T | V | 1 | 2

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.
Department of Machine Design (TF)
D-DSDTF
Details of topic
0 / 1--
2.
DT
Geometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémoch
Páleš, D.
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
3.DTHodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktuDepartment of Machine Design (TF)I-ASI
TF
Details of topic0 / 1--
4.BTKonštrukčný návrh montovaného valčekového dopravníkaDepartment of Machine Design (TF)
B-KBB
TFDetails of topic
1 / 1
5.BT
Metódy hodnotenia zvarov v automobilovom priemysle
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
1 / 1 Drapák, P.
6.
DTNávrh a dimenzácia obežného kolesa v hydraulike ponorného čerpadlaTóth, F.Department of Machine Design (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tárnok, T.
7.DT
Návrh koncepcie experimentálneho zariadenia určeného ku skúškam adhezívneho opotrebenia
Kadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
I-ASITF
Details of topic
0 / 1--
8.
DT
Návrh modernizácie riadenia a ovládania skúšobného zariadenia Tribotestor M 06Tóth, F.
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
TF
Details of topic
0 / 1
--
9.
DT
Návrh softwaru umožňujúceho porovnanie výsledkov získaných meracím zariadením MUK F-300 P
Tóth, F.Department of Machine Design (TF)I-RSITFDetails of topic0 / 1--
10.
BT
Návrh úpravy ohrevu olejovej náplne v skúšobnom zariadení Niemann
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic
0 / 1
--
11.
BT
Návrh zariadenia umožňujúceho snímanie povrchu skúšobných vzoriek
Tóth, F.
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic0 / 1
--
12.DT
Navrhovanie zváraných konštrukcií z hľadiska rôznych noriem
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1--
13.
DT
Optimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraní
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / --
--
14.
DT
Pevnostná analýza na vybranom modeli z praxe v prostredí SolidworksKadnár, M.Department of Machine Design (TF)I-RSISUADetails of topic
1 / 1
15.
DT
SW vývoj zariadenia pre testovacie účely ultrasonického zariadenia využitím controllera BeckhoffRédl, J.
Department of Machine Design (TF)
I-RSI
SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.DTTenzometrické hodnotenie zvarovRédl, J.
Department of Machine Design (TF)
I-KBI
TF
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Využitie CAD systémov pre 3D tlač
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic1 / 1 Čutek, R.
18.
BTVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Ozubené prevodyKadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
B-VAB
TF
Details of topic0 / 1--
19.
BT
Využitie závitových spojov v automobilovej technikeKadnár, M.
Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Využitie zvarových spojov v automobilovej technikeKadnár, M.Department of Machine Design (TF)B-PDMTFDetails of topic
1 / 1
21.
DT1. Konštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1--
22.
DT
1. Konštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06
Rusnák, J.
Department of Machine Design (TF)
I-ASI
TF
Details of topic
0 / 1--
23.
BT
1. Vplyv akostných a geometrických parametrov povrchu na tribologické vlastnosti klznej sústavyRusnák, J.Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TF
Details of topic
0 / 1
--
24.BT2. Rozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Department of Machine Design (TF)
B-PDM
TFDetails of topic0 / 1--