Prehľad vypísaných tém - Katedra konštruovania strojov (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | Ú | V | Z | 1

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAlgoritmy spracovania údajov pre únavovú životnosťRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAnalýza a aplikácia metódy rainflowRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
3.DizPAnalýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidielRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)D-DSDTFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPAnalýza cyklického namáhaniaRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Bango, J.
5.BPAnalýza možností využitia užívateľského softvéru analytických váh Voyager® Pro v podmienkach tribologického laboratóriaKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAnalýza výsledkov merania valcovitosti vnútorných valcových plôch s použitím zaťažovacej hlavice a bez nejKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
7.BPBayesova pravdepodobnosť a jej použitie v technikePáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-MKPTFPodrobnosti témy1 / 1 Blažek, F.
8.DPBezpečnosť práce vo vybranom podnikuMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / -- Hudecová, A.
9.DPBezpečnosť pri preprave materiálov v sieti ŽSRTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Maťašovský, M.
10.DPDruhy geometrických plôch v počítačovej grafike a ich použitiePáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPExperimentálne štúdium kontaktných plôch tribologických elementov s aplikovanou vrstvou tenkých kovových filmovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Šinský, M.
12.BPIhlanové a kužeľové plochy a ich aplikácia v technickej praxiPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, Ľ.
13.DPImplementácia systému manažérstva BOZP vo výrobnej organizáciiPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Holzknechtová, M.
14.DPInterakcia ekologického oleja s povlakmi deponovanými metódou PVD vo funkčnej oblasti tribologického uzluTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kalina, P.
15.BPKonštrukčné riešenie zariadenia určeného na tvárnenie hutníckych materiálovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Kašík, T.
16.DPKonštrukčný a technologický návrh cirkulačného systému hydrodynamickej klznej sústavy pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPKonštrukčný a technologický návrh snímača trecieho momentu pre skúšobné zariadenie Tribotestor M´06Rusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-PSZTFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPKvalitatívne ukazovatele štandardnej a elektrohydraulickej regulácie trojbodového závesu traktoraMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPKvalitatívne ukazovatele výroby pri použití nových technológiíMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kotleba, M.
20.BPMetódy riešenia prútových sústavKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPMožnosti analýz trecích stôp rotačných elementov s využitím mikroskopuTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Kollárik, R.
22.BPMožnosti tvorby konštrukčných výpočtových nástrojov pre iOSKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy0 / ----
23.BPMožnosti využitia povlakov deponovaných metódou PVD v oblasti transmisných systémovTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Anda, T.
24.DPMožnosti využitia regresnej a korelačnej analýzy pri vyhodnocovaní tribologických experimentovKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)TFPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPMožnosti zvýšenia únosnosti a životnosti klzných ložískRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Hájos, R.
26.DPNávrh a optimalizácia doplnkov MS Office pre správu reportovKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy0 / ----
27.DPNávrh koncepcie vyhodnotenia výsledkov meracieho zariadenia MUK F-300 PCTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Hörigh, T.
28.BPNávrh metodického postupu a potrebných prípravkov na renováciu rýchlomeru PAL RbTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1 Čampai, Š.
29.DPNávrh vstrekovacej formy vytvorenej technológiou 3D tlačeTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Mazúchová, J.
30.DPNávrh zlepšení bezpečnostných opatrení vo vybranom podnikuMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Kiepeš, P.
31.DPOptimalizácia upínania špeciálneho rámu pri zváraníMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / -- Fekete, P.
32.DPPorovnanie vybraných vlastností syntetického a minerálneho oleja v hydraulických lisochKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Smolka, B.
33.DPProgramový systém pre výpočet únavovej životnostiRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPRekonštrukcia zariadenia na meranie odporu pôdyMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
35.BPRozbor silových pomerov v skrutkovom zdviháku pre potreby zdvihového bremena FQ = 40 000 NRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy0 / 1--
36.BPRozbor silových pomerov v závitových spojoch v hydraulickej tlakovej nádobe definovaných rozmerov a tlaku 20 MPaRusnák, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
37.BPSimulácia deformácie profilu pri ťahuKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Czetner, L.
38.BPSledovanie prevádzkových zmien vybraných segmentov turbodúchadlaTóth, F.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Petro, L.
39.BPSplinové krivky a ich použitie pri modelovaníPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABSPUPodrobnosti témy1 / 1 Hlavatovič, M.
40.BPŠtandardizácia náradia v programoch na sústruhochPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Čagala, F.
41.DPÚnavová životnosť zváraných spojovRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy1 / 1 Majtner, D.
42.DPÚnavové namáhanie oceľovej konštrukcie a jeho matematický modelPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBISPUPodrobnosti témy1 / 1 Kubrická, D.
43.BPVplyv vývoja zariadení na znižovanie emisií motorových vozidielMalý, V.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBSPUPodrobnosti témy1 / -- Benčík, R.
44.BPVyužitie akcelerometrov vo vybranom výrobnom proceseRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – SpojkyKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Bendík, Š.
46.BPVyužitie informačných technológií vo vyučovacom procese – Zverné spojeKadnár, M.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Hludík, K.
47.BPVyužitie snímačov zrýchlení v automobilochRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)B-VABTFPodrobnosti témy1 / 1 Zhang, W.
48.DPVyužitie systému Matlab® pri stanovení únavovej životnostiRédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPZmeny v projekte havarijných systémov chladenia aktívnej zóny reaktora MO34 oproti EMO12 a ich dopad na jadrovú bezpečnosťPáleš, D.Katedra konštruovania strojov (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
50.BP1. Implementovanie základných nástrojových zostáv pre frézovacie strojeKučera, M.Katedra konštruovania strojov (TF)TFPodrobnosti témy1 / 1 Kubala, V.