Prehľad vypísaných tém - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | F | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Analýza nebezpečenstiev a ohrození na vybranom zariadeníČičo, P.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBTFPodrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Analýza opotrebenia funkčnej plochy súčiastky strojaKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kadvan, A.
3.
BP
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri frézovaní sivej liatiny
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení koróziivzdornej ocele AISI304Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení ocele do 700 MPaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITF
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
BPAnalýza rizík vybraných technológií
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Tesery, J.
7.
DPAnalýza spracovania údajov 3D meraní vo výrobných technológiáchBaláži, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
8.
DP
Analýza štruktúry povrchu opotrebených brzdových kotúčov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.BPAnalýza výrobného procesu pri frézovaní
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
BPAnalýza výrobného procesu pri sústruženíŽitňanský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Rosipalová, S.
11.DP
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizácii
Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TFPodrobnosti témy
0 / --
--
12.
DP
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DPAplikácia 3D systémov pre odbornú technickú kontrolu v strojárskej výrobeŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
14.DPAplikácie virtuálnej reality vo výrobnom procese
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / ----
15.
BPBoronitridovanie nerezových ocelíKováč, I.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / --
16.DP
Boronitridovanie ocelí
Kováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
17.
DP
Deštruktívne skúšky zvarových spojovKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
18.
BP
Diagnostika obrábacích strojov
Žarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
19.
BP
Faktory ovplyvňujúce kvalitu práce pracovníka vo výrobeBujna, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBBSPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Slamka, J.
20.
DPHodnotenie kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti vybraného pracovného zariadeniaBujna, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Varga, R.
21.
DP
Hodnotenie kvality výrobku vo vybranom podniku
Bernát, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
DP
Hodnotenie opotrebenia rezných hrán pomocou bezkontaktných metód
Mikuš, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy
1 / 1
Michela, D.
23.BP
Implementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem STN EN ISO/IEC 27000:2017 a STN ISO/IEC 27003:2017
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Breza, M.
24.DP
Inovácia riadenia prístroja pre ťahovú skúšku pomocou PLC
Baláži, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
25.DPInovácia zariadenia na meranie veľkosti opotrebeniaKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / -- Matis, M.
26.
DP
Interný audit kvality manažérskych procesov vo vybranej organizáciiKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
28.
DP
Interný audit vo výrobnej organizácii
Hrubec, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
29.
BP
Kontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montáž
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ryban, J.
30.DPKvantitatívne stanovenie pravdepodobnosti vzniku negatívnych javov na vybranom zariadení
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Laboratórna analýza materiálov odolných proti opotrebeniu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
2 / --
32.BP
Manažment a inžinierstvo údržby
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bodor, A.
33.
DizP
Mechanické a tribologické vlastnosti polymérnych a kompozitných materiálov v aditívnych technológiách
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
D-VTD
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.DP
Mechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostredia
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
35.BPMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podniku
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
2 / -- Makan, P.
Bašťovanský, M.
36.DPMožnosti dynamického vyvažovania rotačných častí vybraných zariadení
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy1 / -- Majerník, M.
37.
BP
Možnosti počítačového modelovania interakcie nástroja s materiálom
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
B-KBB
TFPodrobnosti témy0 / 1
--
38.
BPNástroje riadenia kvality
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
2 / --
Kucharík, J.
Kucharik, T.
39.
BP
Návrh diagnostiky vstrekovacích systémov naftových motorov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy0 / --
--
40.
BP
Návrh interaktívnych programov vo výučbe technických predmetov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
41.
DP
Návrh vylepšenia konštrukcie formy pre vstrekovanie plastov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
42.
BP
Návrh zariadenia pre vizualizáciu axiálnych síl pri skutkových spojochKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Nitrocementovanie konštrukčných legovaných ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / ----
44.
BP
Nitrocementovanie konštrukčných ocelí
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Lipovský, M.
45.
BP
On-line monitorovací a riadiaci systém aditívneho procesu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
46.DPOptimalizácia CAM súboru na základe NC kódu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
47.DP
Optimalizácia montážneho procesu v malosériovej a prototypovej výrobe
Žarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.DP
Optimalizácia návrhu súradnicového stroja
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KPITFPodrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BPOptimalizácia výrobných procesov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Hanko, L.
50.BPOptimalizácia výrobných technológií využitím počítačovej podporyKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
51.
BP
Plánovanie experimentov DOE (Design of Experiment), softvérová podpora štatistickej metódy manažérstva kvality
Polák, P.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy0 / 1--
52.
BP
Počítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy1 / -- Šimunek, M.
53.DPPorovnanie kvality brzdových materiálov v prevádzkeBernát, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
54.BPPorovnanie kvality paliva na výkon motoraKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy1 / 1 Odráška, I.
55.
BP
Porovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovaním
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TFPodrobnosti témy1 / 1
56.
DP
Porovnanie tvorby objektov pre virtuálnu realitu modelovaním a skenovaním
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy
0 / 1
--
57.BPPosúdenie bezpečnosti na pracovisku vo vybranej organizáciiČičo, P.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
BPPredbežná analýza nebezpečenstvaKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Mladý, E.
59.
BP
Prehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti témy
0 / 1
--
60.
BP
Preprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.Žitňanský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hamar, J.
61.
DP
Problem solving - určenie koreňovej príčinyKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Karvay, E.
62.
DP
Renovácia nástroja poľnohospodárskeho stroja a overenie efektívnosti renovácie v praxiČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy1 / 1
63.
BP
Rezné materiály pre obrábanie kovových i nekovových dielcov.
Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
64.DP
Riadenie kvality ako štatistický nástroj k zlepšovaniu priemyselnej výroby vo vybranej výrobnej organizácii
Korenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti témy
1 / --
65.
DP
Samohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkovi
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Skúšanie mechanických vlastností polymérnych materiálov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
B-VAB
TFPodrobnosti témy
0 / 1
--
67.
BP
Sledovanie opotrebovania brzdových obložení autobusov v prevádzkeZáležák, Z.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VABTFPodrobnosti témy1 / -- Žemla, D.
68.
BP
Sledovanie opotrebovania nástrojov výrobného stroja vo vybranej organizácii
Záležák, Z.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Laktiš, A.
69.
DPSledovanie spoľahlivosti palivových sústav vo vybraných strojných zariadeniach
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITF
Podrobnosti témy
1 / --
70.
DP
Spôsoby monitorovania elektronických systémov v strojárstve
Záležák, Z.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
1 / --
71.DPStanovenie opotrebenia strojov na základe merania vibráciíKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti témy0 / 1
--
72.
BP
Systém Kaizen v organizáciiKorenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti témy
2 / --
73.DPŠtatistická kontrola a regulácia procesov vo výrobnej organizáciiKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBISPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Švehla, J.
74.
BP
Určenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mesároš, T.
75.
DizP
Určenie strednej životnosti nástroja pre ultrazvukové zváranie
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)D-VTDTF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
76.DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy0 / 1--
77.
BPUrčovanie modulu pružnosti tvrdonávarových materiálov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1--
78.
BPVplyv aditív v olejovej náplni na prevádzkové parametre motoraKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.
BP
Vplyv kvality paliva na spotrebu vozidla
Bernát, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
BPVplyv kvality paliva na spotrebu vozidlaBernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-PDMTFPodrobnosti témy1 / 1
81.
BPVplyv materiálu a parametrov procesu FDM na kvalitu modeluKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TFPodrobnosti témy1 / 1 Mikuš, S.
82.
BP
Vplyv parametrov zvárania na geometriu zvaru
Kováč, I.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / -- Kuldán, T.
83.
BP
Využitie aplikácií virtuálnej reality vo výrobnom procese
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--
84.
DP
Využitie nástrojov riadenia kvality komponentov pre automotive sektor
Korenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti témy
1 / --
Horský, M.
85.
BP
Využitie progresívnych metód trieskového obrábania
Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti témy
1 / 1
86.DPZavedenie 5S systému vo výrobnej organizácií Korenko, M.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITF
Podrobnosti témy
1 / --
87.
DP
Zhodnotenie bezpečnosti výrobného zariadenia metódou FMECA v organizáciiKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITF
Podrobnosti témy
1 / 1
Turček, K.
88.DP
Zhodnotenie rizika vo vybranej prevádzke metódou FMECA
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti témy
1 / 1
89.DPZlepšovanie procesu výroby vo výrobnej organizácii
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TFPodrobnosti témy1 / -- Hrnčár, M.
90.DPZvýšenie kvality výrobného procesu metódou štatistickej regulácie vo vybranej organizáciiKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.DizPZvýšenie odolnosti povrchových vrstiev proti opotrebeniu
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
D-VTD
TF
Podrobnosti témy
0 / --
--