Přehled vypsaných témat - Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | H | I | K | M | N | O | P | S | T | U | V

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DPHodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisochMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti tématu0 / 1--
4.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Molnárová, R.
5.DPInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu0 / ----
6.BPKontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montណitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu1 / 1 Ryban, J.
7.DPMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1--
8.BPMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu2 / -- Bašťovanský, M.
Makan, P.
9.BPMožnosti spájania polymérnych materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBB
B-VAB
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DPNávrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebeniaMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DPOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DPOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KPITFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu1 / -- Šimunek, M.
14.BPPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPPreprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.Žitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TFPodrobnosti tématu1 / 1 Hamar, J.
16.DPSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu1 / 1 Tomovič, R.
17.BPTechnológie spracovania polymérnych materiálovMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-VAB
B-KBB
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
18.BPUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti tématu1 / 1 Mesároš, T.
19.DPUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu1 / 1 Šebök, T.
20.DPVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi7Cu 0,3MgMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITFPodrobnosti tématu0 / 1--
21.BPVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTFPodrobnosti tématu1 / 1 Plachý, B.