Summary of topics offered - Department of Quality and Engineering Technologies (TF)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | H | I | K | M | N | O | P | S | T | U | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
2.DTHodnotenie kvality výrobkov produkovaných na vstrekolisochMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
3.BTImplementácia a meranie systému manažérstva informačnej bezpečnosti v organizáciách v zmysle noriem ISO/IEC 27003 a ISO/IEC 27004Polák, P.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
4.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiŽarnovský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--SUADetails of topic1 / -- Molnárová, R.
5.DTInterný audit vo výrobnej organizáciiHrubec, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic0 / ----
6.BTKontrola kvality aplikovaných dielcov, ich uskladnenie a priprava pre montណitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Ryban, J.
7.DTMechanizácia a automatizácia tvorby vrstiev pre abrazívne prostrediaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
8.BTMetódy stanovenia životnosti nástrojov používaných vo vybranom podnikuDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic2 / -- Bašťovanský, M.
Makan, P.
9.BTMožnosti spájania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBB
B-VAB
TFDetails of topic0 / 1--
10.DTNávrh zariadenia na skúšky dynamického abrazívneho opotrebeniaMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
11.DTOptimalizácia CAM súboru na základe NC kóduDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
12.DTOptimalizácia návrhu súradnicového strojaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KPITFDetails of topic0 / 1--
13.BTPočítačová podpora výrobného procesu na sústružníckych obrábacích centráchDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic1 / -- Šimunek, M.
14.BTPrehľad aplikácii pre virtuálnu (VR) a rozšírenú (AR) realituDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic0 / 1--
15.BTPreprava a uskladnenie aplikovaných dielcov vo výrobe z hľadiska bezpežnosti.Žitňanský, J.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)--TFDetails of topic1 / 1 Hamar, J.
16.DTSamohodnotenie a benchmarking 8D reportov prezentovaných zákazníkoviKorenko, M.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Tomovič, R.
17.BTTechnológie spracovania polymérnych materiálovMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-VAB
B-KBB
TFDetails of topic0 / 1--
18.BTUrčenie meracej stratégie a vytvorenie 3D CMMDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Mesároš, T.
19.DTUrčenie zhodnosti výsledného výrobku s 3D modelom 3D meraním a skenovanímDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic1 / 1 Šebök, T.
20.DTVplyv vybraných parametrov tepelného spracovania na mechanické vlastnosti odliatku zo zliatiny AlSi7Cu 0,3MgMikuš, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)I-KBITFDetails of topic0 / 1--
21.BTVyužitie progresívnych metód trieskového obrábaniaDrlička, R.Department of Quality and Engineering Technologies (TF)B-KBBTFDetails of topic1 / 1 Plachý, B.